Asal İklimlendirme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mühendisleri ile Eğitimde Buluştu

05 Aralık 2013 Dergi: Aralık-2013
KKTC’de bulunan KTMMOB-Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bu birliğe bağlı Makine Mühendisleri Odası’nın daveti ile Hitachi Türkiye Genel Distribütörü Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Turhan Karakaya “İklimlendirme Teknolojilerinde Yeni Eğilimler” konulu eğitim verdi. 30 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen bu eğitime birçok mimar ve mühendis katıldı. Eğitimde; akıllı sistemler, ısıtmada yeni sistemler, yoğuşmalı ısıtma sistem teknolojileri, ısı pompaları, otomasyon teknolojileri, VRF sistemler ve hibrit sistem uygulamaları, sistem şemaları ve örnek karşılaştırmalarla katılımcılara aktarıldı. Akıllı binalar ile ilgili bölümde akıllı bina uygulamalarının akıllı sistem uygulamalarına nasıl dönüştürülebileceği, sürdürülebilirlik ile enerji tasarruflu, çevreye duyarlı ve insan odaklı sistemlerin öneminin giderek arttığına değinildi. Ayrıca Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Birliği yaklaşımlarına göre 20-20-20 hedefleri üzerinde duruldu. 2020 yılına kadar alternatif enerji sistemleri kullanımında tüm AB etki alanı içinde % 20’lik kullanımda artış, % 20 daha düşük karbon emisyonu ve % 20 daha düşük enerji tasarrufu hedefinin nasıl sağlanabileceği aktarıldı. Ardından ısı pompalarının bu konseptteki yeri, ısı pompası türleri, uygulama örnekleri ve güncel yakıt karşılaştırma tabloları ile ayrıntılı incelendi. VRF-değişken debili klima sistemlerinde mini VRF, heat-pump, heat-recovery (Isı Geri Kazanımlı) ve su soğutmalı sistem teknolojileri karşılaştırmalı olarak analiz edildi ve çalışma prensipleri gözden geçirildi. Bu sistemlerin COP ve EER verim değerlerinin neden diğer sistemlere göre çok daha yüksek olduğunun sebepleri irdelendi. Seminerin son bölümlerinde ise sulu sistemler (chiller+fan coil) ile VRF sistemler ile ilgili ayrıntılı karşılaştırmalar yapıldı. Örnek bir proje üzerinde farklı sistemlerin kullanılması halinde ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yaklaşık ne olacağı, 10 yıllık periyotta yıllara bağlı olarak işletme maliyetlerinin ne düzeylerde olabileceği aktarıldı. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu seminer sonunda KKTC Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Makine Yüksek Mühendisi Emir Taşçıoğlu tarafından Endüstri Yüksek Mühendisi Turhan Karakaya’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Eğitim ve seminerlerin Asal İklimlendirme ve KTMMOB işbirliği ile süreceği konusunda işbirliği anlaşmasına varıldı.

Etiketler