Ares Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gençoğlu: 'Coolexpo, soğutmanın başlı başına bir sektör olduğunu ve hızla artan gücünü gözler önüne serecek..'

05 Eylül 2008 Dergi: Eylül-2008
Gerçekçi her fuar projesi, var olan bir ihtiyacı karşılamak üzere, var olan bir potansiyeli dinamiğe dönüştürmek üzere yola çıkar
 

Her şey, kendi ihtiyaçlarından doğar. Gelişme de bir ihtiyacın daha tatminkar seviyede karşılanabilmesi için çıkılan yolda katedilen mesafe değil midir? Soğutma sektörünün de dünya genelinde yaşanan değişimle artan ihtiyaçları, Coolexpo'nun temel zeminini oluşturdu. Dünya genelinde ilk kez kent nüfusu, kırsal kesim nüfusunu aştı. Çok hızlı büyüme hızına sahip ülkelerin de etkisiyle hızlı bir kentleşme yaşanıyor. Kent yaşamı, daha fazla hazır- dondurulmuş gıda, süpermarket ve alışveriş zincirleri, büyük hacimli binalar, konfor ihtiyacı demek. Gıda sektörünün taşıdığı önemi, küresel ısınma ve azalan su kaynaklarının da etkisiyle artırması, doğrudan soğutma sistemlerini ön plana çıkardı. Ares Fuarcılık'ın düzenlediği İbatech Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata Teknolojileri Fuarı'na katılan soğutma sektörü kuruluşları da soğutma sektörünün gerçek hacmine dikkatimizi çekti.

Soğutma, yaşamın her alanı ile iç içe geçti

Soğutma, ağırlı olarak klima ve havalandırma sistemlerinin beraberinde, bir alt grup olarak görülüyordu. Buzdolapları dendiğinde ise evlerimizde kullanılan beyaz eşya grubu mensubu soğutucu dolaplar akla geliyordu. Oysa başta gıda sektörü olmak üzere ilaç ve kimya sektörleri gibi ortam sıcaklığı ve koşullarına doğrudan duyarlı olan ürünleri üreten, dağıtan sektörler çerçevesinden bakıldığında soğutma, başlı başına önem odağı olan bir sektör.

Önceleri Türkiye'de dondurma, sadece yazın tüketiliyordu. Oysa bugün, bu alana uluslararası kuruluşların da girmesiyle, dondurma tüketim alışkanlıklarımız değişti, iki-üç ayla kısıtlı olan satış sezonu en az üç kat uzadı. Turfanda sebze meyve, deniz ürünleri ve daha önceleri pazarda görmeye alışkın olmadığımız ürünler gündelik hayatımıza girdi. Gıda sektöründe faaliyet gösterenler de, ürünlerin mevsimi dışında pazara sunulması halinde daha yüksek kârlılığa sahip olduğunu gördüler; seracılık, soğuk depoculuk gelişti.


27 milyar dolarlık küresel pazardaki fırsatları görmezden gelemeyiz

Dünyadaki değişimlere, gelişmelere sırtımızı dönemeyiz. Bulunduğumuz coğrafya, batı ülkelerinin ilgi odağında. Bilindiği gibi 25 yılı aşkın geçmişe sahip IKK fuarı, beklenti ve taleplere karşı koydu ve bitti. Bu yıl ilki yapılacak Chillventa, IKK fuarının misyonunu üstlendi. Fuarın Almanya dışında organize edilecek ayağı içinse Rusya seçildi ve bu doğrultuda Cholod Fuarı yapıldı. Biz ise 2010 yılında 27 milyar doları (USD) aşması beklenen ticari soğutma ekipmanları pazarında iddialı ülkeler arasındayız. Uluslararası soğutma pazarını ülkemize çekme fırsatını neden kullanmayalım ki? Küresel büyüme hızı % 4 olan ve bu oranın üzerinde büyüme gösteren ulusal sektörümüzün önünü açabilmek için, doğrudan "ana tema" olarak soğutmaya odaklı pazarlama projeleri üretmekte gecikmenin nelere mal olacağını düşünmeliyiz.

Güçlü bir sektör, her halkası güçlü bir zincir gibidir

Soğutma cihaz, sistem ve komponentleri üzerinde alım kararı verecek kişiler, soğutma sistemlerinin enerji tüketimi üzerindeki yükünün ve maliyetlerinin bilincindeler. Maliyetler, tüm sektörler için önemli bir rekabet avantajı veya dezavantajı yaratabiliyor. Bu nedenle en verimli sistem ve cihazları seçmenin önemi, artık çok daha büyük. Isı ve tesisat ana başlığında da sürdürülebilir bir büyüme eğilimi yakalamak istiyorsak, gelişmeyi bir zincir olarak görüp, her bir halkayı güçlendirmemiz gerekiyor. Güçlü bir zincirde zayıf halka olamaz.

Her alanda ihtisaslaşma süreci yaşanıyor

Türkiye'nin dış pazarlara, AB'ye uyum sağlama çabası çok büyük. Bu doğrultuda mesleki örgütlenme sürecinde de önemli kilometre taşları ortaya kondu. Soğutma sanayisi işadamlarından, tekniker, teknisyen, servis mühendislerine kadar, sektörün tüm bileşenleri müşterek çatılar altında toplanmaya, ihtisaslaşmaya başladı. Her alanda ihtisaslaşma süreci, belki de küresel değişimi ifade edecek en önemli etken. Bunun altının çizilmesi gerek. Biz de Coolexpo Fuarı'nın tanımında bu kavramı kullandık; Coolexpo, soğutma tekniklerinde bir "uzmanlık" fuarıdır.

Dünyada da "uzmanlık fuarı" kavramının hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Birçok segmenti bir araya getiren mega fuarlar, bir yol ayrımında. Gerek çığ gibi büyüyen işletme maliyetleri, gerekse ziyaretçi kesiminde de "ihtisaslaşma"nın yaşanması nedeniyle özel ilgi odaklarının oluşması, bileşik fuar anlayışını sarsıyor.

Artık herkes, çok daha kısa sürede, çok daha uygun maliyetle, çok daha yüksek verim elde etmek istiyor. Şimdi rağbet gören bütün iş fikirleri; verime, faydaya, sonuca odaklı.

Fuar, tüm bu etmenleri sağlıklı analiz ederek doğru bir proje, doğru bir mesaj ortaya koymalıdır. Fuarlar güç gösterileri, bilek güreşleri arenası değildir. Fuarlar serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırıp uzun vadeli ticari ilişkiler kurabilme fırsatları yaratan alanlardır. Bunun için doğru kurgulanması ve taleplerle yüksek oranda örtüşebilir olması büyük önem taşır.

Fuarların başarısı, sağlıklı işbirlikleri üzerine inşa edilir

Bir iş kolu, bir sektör olduğu bilincini oluşturmamışsa ve güçlenmek için güçlü bir motivasyona sahip değilse, kendi içinde bile işbirlikleri oluşturmaz. İşbirlikleri yoksa, bir sektör oluşamaz, verime odaklı bir fuarı da olamaz. Bir başka deyişle fuar, bilinçli bir sektörün kendi içinde güç birlikleri, kendi dışında işbirlikleri üretmeye istekli oluşlarının neticesinde bir araya gelen pek çok unsurdan oluşur; fuar, bir işbirliği zincirinin ürünüdür. İyi bir fuar organizatörü kuruluş da bu unsurları bir araya getirebilecek uzmanlıkta bir hizmet merkezidir. Tabii en azından bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Coolexpo, proje aşamasından etkinliklerin organizasyonuna kadar Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile görüş ve fikir alışverişinde bulunarak yol aldı. SOSİAD, Coolexpo'yu destekleyen meslek örgütü olarak elini taşın altına koydu.

Hiçbir zaman kazandıramayacağım ve kazanamayacağım bir projenin ortağı olmadım

Fuar organizatörü, bir sektörün gelişmesini sağlayacak güçlü bir pazarlama kanalı için kendi cebinden hatırı sayılır rakamlarda yatırım yapan kişi ve/veya kuruluştur. Yatırımından verim elde edebilmesi, kazanması; kazandırmasına bağlıdır. Fuar projelerimizi yaratırken kendi adımıza temel çıkış noktamız, sürekli olarak "ticaretin ve ekonominin doğrularını referans almak" oldu. Çünkü bir ekonomik artı değeri paylaşmak için önce onu yaratmak gerekir. Bu da ancak  ekonominin, ticaretin ve profesyonel iş yaşamının gereklerini yerine getirmekle olanaklıdır. Bu düşünce ışığında ve özellikle günümüzün hassas ekonomik koşullarının daha da zorlaştırdığı rekabet ortamında hiçbirimizin maceraya atılma, duygusal davranma ya da hata yapma lüksünün bulunmadığını düşünüyorum. Gönül rahatlığı ile şunu söyleyebilirim ki; 25 yıllık fuarcılık yaşamımda hiçbir zaman "kazandırmayacağım ve kazanamayacağım" bir projenin ortağı olmadım. Sürdürülebilirliğin temelinde, tüm bileşenlerine kazandırmayı hedefleyen zihniyetlerin bulunduğuna inanıyorum.

Coolexpo'nun ilk cazibesi, doğru zamanı

Fuar organizasyonu ticaretin ana bileşenlerini yani alıcı ile satıcıyı "doğru zamanda ve doğru mekanda" bir araya getirme sanatıdır.

Coolexpo, ilk adımı itibarıyla büyük ilgi gördü. Diyebilirim ki kendi reklamını kendisi yapabilen işlere iyi bir örnek oldu. Gördüğü kabulün belki de en başta gelen etkeni; doğru zamanlamasıdır. Soğutma sektöründeki satınalmaların yoğun olduğu mevsim, soğutma ihtiyacının görece olarak azaldığı kış aylarıdır. Bu dönemde soğutma ihtiyacının yüksek olduğu sezonun hazırlığı ve yatırımları yapılır. Soğutma sektörünün birincil talebi de bu doğrultudaydı. Bu nedenle Coolexpo'nun tarihi için; Şubat ayı ortası seçildi. Yine gelişmiş ülkelerdeki örnekleri gibi, Coolexpo da Pazar gününü içermiyor. Altını çizdiğimiz gibi Coolexpo bir uzmanlık fuarı ve bu uzmanlık alanı mensupları fuar ziyaretlerini önemli bir "iş" fırsatı olarak planlayacaklar.

Coolexpo, zengin etkinlik programı ve güçlü iletişim stratejisi ile oldukça iddialı

Coolexpo, iddialı ve çok zengin etkinlik programının yanı sıra, sektör fuarlarında alışık olmadığımız pek çok "ilk"i içerecek. Bunlar hakkında düzenli olarak basın bültenleri hazırlanarak etkin bir iletişim stratejisi izlenecek. Uluslararası tanıtım atağının birinci evresinde 14 yabancı dergi yer aldı. Saygınlığını kanıtlamış uluslararası meslek örgütleri, destekleyen kuruluşlarımız arasına katılıyor. Bu organizasyonlar, aynı zamanda etkinlik programında da yer alacak. Gelecek ay Almanya'da yapılacak olan Chillventa fuarında Coolexpo, standı ile yer alarak uluslararası soğutma profesyonellerine tanıtılacak. Hedefimiz Coolexpo'nun sektör içi iletişimi güçlendirecek, alıcılara pazardaki yeni ürün ve teknolojiler ile satış kanalları hakkında kapsamlı bir bilgi sunabilecek, mesleğin profesyonellerinin değişen pazar koşulları, talepler ve gelişmenin yönü üzerinde görüş alışverişinde bulunabileceği en etkin platform olmasıdır.


Ticarete akıl yön verir

Türkiye'de rekabet kültürü gelişmiş değil. Rekabetin ticaretteki iyileştirici, yeni fırsatlar yaratan gücü, yeterince algılanmıyor. Rekabeti, çağın gereklerini hızlı algılayarak yorumlamak gerekiyor. Günümüzde rekabeti bir şekilde engellemeye çalışarak sürdürülebilirliği sağlamak mümkün değil. Bir şeyleri elinde tutabilmenin tek yolu yeterince iyi olabilmeyi başarmak..

Ticaretin kuralları rasyoneldir, akılcıdır. Ticarete akıl yön verir, duygular çelme takar. Mevcut alışkanlıklarımızla alınabilecek olan yol, alınmıştır. Ötesine geçebilmek için alışkanlıklarımızı, bakış açımızı değiştirmek zorundayız.

Coolexpo'da aynı zamanda rekabetin geliştirici gücünü, keyifli ortamını yaşatabilmeyi de hedefliyoruz. Böylelikle ticaret geleneğimize, anlayışımıza sağlıklı bir bakış açısı getirilebilmesinde iyi bir örnek ortaya koymuş olacağız.

Coolexpo, adeta Türkiye soğutma sektörünün kendi kaderini tayin hakkı oldu

Coolexpo, Türkiye'de soğutmanın büyük bir potansiyele sahip başlı başına bir sektör olduğunun yüksek sesle dile getirilmesine vesile oldu. Soğutma sektörü, kendisini geliştirebilecek etkenler üzerinde müştereken fikir üretmeye başladı. Hedef kitlesini tanımladı, beklentilerini rasyonel biçimde tespit etti ve bizlerle paylaştı. Ares olarak üzerimize düşen görev, beklentileri en üst seviyede karşılayabilmek. Aksi takdirde en doğru projenin bile sürdürülebilmesi mümkün olamaz.

Coolexpo Fuarı'nın, ürün grupları, ziyaretçi hedef kitle profilleri, basın bültenleri, etkinlik duyurularını takip edebileceğiniz web sitesi çok yakında tamamlanarak yayında olacak.


Etiketler