Header Reklam

Arçelik A.Ş.’ye ISO 50001 Belgesi

07 Kasım 2012

Bağımsız denetim firması BSI (British Standards Institution) tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçen Arçelik A.Ş., Türkiye’de kendi sektöründe, faaliyetler kapsamında tüketilen enerjinin sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip ilk şirket oldu. BSI tarafından yapılan denetimlerde Arçelik A.Ş.’nin tüm yurtiçi işletmeleri ve Sütlüce Genel Müdürlük Kampüsü bu denetimleri başarı ile tamamladı. Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, çevrenin korunması, kaynakların etkin kullanımı ve enerji politikalarının resmiyet kazanması gibi hedefler taşıyor.


Etiketler