Apartman Yöneticileri ve Kat malikleri Doğalgaza Geçerken Ne Yapmalı?

05 Temmuz 1995 Dergi: Temmuz-1995

Herşeyden önce kullanılacak olan cihazın merkezi ısıtma mı yoksa bireysel ısıtma mı olması gerektiğini belirlemekte fayda vardır.
Kaloriferli ve çok daireli bir apartman öncelikle merkezi ısıtmayı düşünmelidir. Sobalı ve az daireli bir apartman ise (1012 daireye kadar) bireysel ısıtma seçeneğini gözönünde bulundurmalıdır.
Bu tip durumlarda gerek ilk yatırım maliyeti gerekse gaz tüketimi esas alınarak hangi sistemin seçileceği karara bağlanmalıdır.
Merkezi ısıtma sistemini seçen bir apartman ilk olarak kendi arasında % 51 çoğunluğu sağlayarak İG;>'a başvurmalı ve abone olmalıdır. Abone olma işlemi bittikten sonra sıra kazan seçimine ve taahhütçü firmalardan teklif almaya gelir. Taahhütçü firmalar genellikle doğalgaz sistemleri üreticisi veya distribütörleri ile bayilik statüsünde çalışan kuruluşlardır. Bu noktada apartman yönetimi taahhütçü firmanın teknik kapasitesi hakkında gözlem ve araştırma yaptıktan sonra bu kişilerin pazarladığı kazanların referansları ile temas edilmeli ve kazanların aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını araştırmalıdır.
1. Sık sık duman boruları değişmesi gerektirmeyen ve kazan dairesine girerken duvar yıktırmayan döküm dilimli bir kazan olmalıdır.
2. Kazan T.S.E. normuna ve % 92 civarında bir ısıl verime sahip olmalıdır.
3. Kazan üzerinde bir kontrol ünitesi olmalıdır. (Bu kontrol ünitesi kısaca; ayar termostatı, emniyet termostatı, termometre, hidrometre, açma kapama düğmesinden oluşur.)
4. Kazan, Türkiye'nin de çok yakında uygulamaya geçecek olduğu; Avrupa Gümrük Birliği standardı ISO 9000 normlarına sahip olmalıdır.
5. Kazanın döküm dilimleri şu an Avrupa standardı olan DİN 1691 normundaki malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Kazanın döküm konstriksiyonu yeni teknoloji ürünü 3 geçişli yanma prensibi ya da daha yüksek kapasiteler için kazan basıncı arttırılmış paslanmaz çelikten yanma hücreli olmalıdır. Bu sayede kazan boyutları minumuma indirilmiş olmaktadır.
7. Özellikle kömür ile çalışan kazandan doğalgazlı ısıtma sistemlerine dönüşümde baca çapı çok düşeceği için mevcut bacanın izolasyon ve sızdırmazlığı sağlanmalı ve İGDAŞ'ın öngördüğü paslanmaz çelikten bir kılıf ya da çift cidarlı bir baca yaptırmalıdır.
8. Çok düşük sıcaklıklarda dahi doğalgazın içindeki su buharının yoğunlaşması nedeniyle korozyona uğrayan malzemeden kazanlar seçilmemeli, yukarıda açıklanan normlardan döküm dilim konstriksiyonuna sahip kazanlar değerlendirilmelidir.
9. Kışın ortasında kazan arıza yaptığında servis gecikmesi olmayan ve yedek parçası bulunabilen bir kazan
10. Seçilmiş olan döküm dilimli kazan çatladığında (ki yukarıda açıklanan hususlara dikkat edilirse bu çok zayıf bir olasılıktır) sizden dilim parası istemeyen ve garanti süresi uzun olan bir kazan seçilmelidir.
11. Yeni inşaatlar ve izolasyonu iyi durumda olan binalar dış hava kontrol ünitesiüç yollu vana sistemi ilavesiyle yakıt tasarrufu sağlayan bir ünitenin bağlanabileceği bir kazan seçmelidir.
12. Boylerli (Isıtma ve sıcak su temini) uygulamalarda üç yollu veya dört yollu vana kullanarak sistemin daha verimli hale getirilmesi sağlanabilir. Taahhütçü firmadan bunu isteyiniz.
13. İzolasyonu iyi olan ve sessiz çalışan bir kazan seçiniz.
14. Kazanın maksimum çalışma basıncı binanın yüksekliğini karşılayacak değerde olmalıdır. Açık genleşme tankı bulunan binalar bu sistemlerini suyun rahatça sirkülasyonuna ve genleşmesine izin veren kapalı genleşme tankına dönmelidir.
15. Kazanın kapasitesine ve duman yolu direncine uygun TSE belgeli bir doğalgaz brülörü seçilmesi gerekmektedir.
Apartman yönetimi kazanı seçerken doğalgazın yanma ürünleri olan CO, C02 ve NOx gazlarının miııumum seviyede tutulduğu ve brülör ayarının iyi yapılması sırasında ve her sene bakım zamanı geldiğinde periodik olarak yapılacağının taahhüdünü tesisatçı firmadan ya da ana firmadan almalıdır.
Doğalgaza dönüşüm bir yatırımdır. Bu nedenden ötürü kazan seçimi çok önemlidir. Lütfen sonradan pişman olacağınız kalitesiz cihazları tercih etmeyiniz.

Mehmet YÜCE / FERROLİ A.Ş.


Etiketler