Header Reklam

Anadolu Sigorta'dan Yeni Bir Hizmet: Doğalgaz Sigortası

05 Mayıs 1993 Dergi: Mayıs-1993

Yaşamımızı kolaylaştıran yeni bir enerji kaynağı olan doğalgaz ülkemizde de giderek yaygınlaşarak temel enerji kaynaklarından biri haline gelmektedir. Ülkemizde özellikle büyük illerde çevre kirliliğinin yüksek boyutlara tırmanması, doğalgazla çalışan ısıtma sistemlerini kullanmamız gerekliliğini ortaya koymaktadır. Konutlarda ve işyerlerinde doğalgaz kullanımının başlaması ve yaygınlaşması, doğal gazın yararları yanında üretim ve montaj hataları, gaz borularının tıkanması, yanlış ve kapasitesi düşük baca kullanımı, kullanım hataları, patlama gibi nedenlerle doğal gaz kullanıcılarının zehirlenmesi, ölmesi ya da sakat kalması, yararlanması ve/veya mallarına zarar gelmesi gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler mal ve can güvenliğimiz açısından büyük tehlikeler yakmaktadır.

Doğalgaz kullanımı sırasında meydana gelebilecek kazalar ve bunun sonucunda uğranılacak can ve mal hasarlarının karşılanmasının bir yolu da sigorta güvencesine sahip olmaktır.

Türkiye'de ilk kez Anadolu Sigorta tarafından gündeme getirilen ve yukarıda belirttiğimiz ; doğal gaz kullanımından kaynaklanan risklerin giderilmesi için hazırlanmış olan Anadolu Doğal Gaz Sigortası bir paket sigortası olup. Ferdi Kaza Sigortası, 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ve isteğe bağlı olarak alınabilen Yangın Sigortası olmak üzere 3 ayrı sigorta teminatından oluşmaktadır. Şimdi Anadolu Doğal Gaz Sigortasını oluşturan bu üç ayrı teminatı sırasıyla incelemeye çalışalım. Ferdi Kaza Sigortası teminatı ile, poliçede isimleri belirtilen sigorta ettiren, eşi, çocukları ve diğer aile bireylerinin poliçede tanımlanan ikametgahındaki doğal gaz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek bir kaza sonucunda ;

a)Derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ölüm halini,

b)Derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sürekli sakatlığına sebep olduğu takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve sürekli sakatlığının kati suretle tesbitini müteakip sürekli sakatlığını,

c)Kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ortaya çıkacak doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede yazılı limitlere kadar karşılar.

3. Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluk Sigortası teminatı ile, sigorta ettirenin poliçede tanımlanan ikametgahında doğal gaz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek bir kaza neticesinde sigorta ettirenin misafirlerinin, çevrede bulunan komşularının ve diğer 3. Şahısların bedeni (ölümlü-ölümsüz) ve maddi zararlarını poliçede yazılı limitler çerçevesinde karşılar. Bu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur. Yangın sigorta teminatı ile, sigortalı bina ve/veya içindeki ev eşyalarını doğal gaz sonucu ya da başka nedenlerle ortaya çıkabilecek yangın, yıldırım, infilak hasarları ve bu hasarlar sonucu gerekebilecek ikametgah değişikliği masrafları ile sigortalı tehlikelerin gerçekleşmesi ve konutun oturulmaz hale gelmiş olması nedeniyle sigortalının ikametgah değiştirmek zorunda kaldığı hallerde yaptığı makul ölçüdeki masrafları binanın tamir ve inşası için gerekli makul ölçüdeki masraflar binanın tamir ve inşası için gerekli makul müddeti aşmamak kaydıyla en çok 12 ay için poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde güvence altına alınmaktadır. Anadolu Doğal Gaz Sigortası sağladığı bu çok yönlü güvenceler yanında ekonomik bir sigortadır. 4 kişilik bir aile için yılda 300.000 TL.'dan başlayan primlerle ailemizi, evimizi ve eşyalarımızı ve komşularımızı güvence altına almaktadır.

Sonuç olarak, Anadolu Doğal Gaz Sigortası doğal gaz kullanan ya da '"¦'lanacak olan her ailenin alması ve rtman yöneticisinin tavsiye etmesi gereken geniş kapsamlı ve ucuz bir güvenlik paketidir.  

 

Sadık YÜKSEL

Anadolu Sigorta Kaza Müdürlüğü Şef Yardımcısı