Ameliyathanelerde Hava Temizleyicilerin Önemi

05 Mayıs 2015 Dergi: Mayıs-2015
Müşteri: Uzman Göz Kliniği
Yer: Belçika
Tarih: Mart 2014
Sektör: Sağlık Sektörü
 
Hasta ve cerrahi personel için minimal sağlık riski taşıyan ameliyatlarda, kontrollü çevre oluşturma ihtiyacında artış gözlemlenmektedir. Son yıllarda ameliyat çeşitliliğinde yükseliş gözlenen lazerli göz ameliyatları ise bu ihtiyacın oluştuğu operasyonlara tipik bir örnektir. Gözler, solunum sistemiyle birlikte havayolu enfeksiyonu için yüksek risk taşımaktadır. Bu tip ufak operasyonlar için; filtrelenmiş, temiz havaya sahip ameliyathaneler gerekir.
İhtiyaç duyulan hava filtrasyonu; dışarıdan gelen havayı filtrelerken, aynı zamanda kirlilikten arındırılmış içerideki havayı da yeniden sirküle eder. Camfil ise bu ihtiyaca yönelik tasarlanmış, hem havadaki uçuşan partikülleri hem de gaz fazındaki kirlilikleri filtreleyebilen hava temizleme üniteleri üretmektedir. Aşağıdaki şematik diyagram, Lazerli Göz Ameliyathanesi için kullanılan temiz odaların hava test tiplerini ve konumlarını göstermektedir.
 
Göz ameliyatlarında lazer kullanımı, lazerlerin kullanım sırasında partikül püskürtmesinden dolayı solunduğunda yaratabileceği sağlık problemleri nedeniyle dikkatlice yürütülmelidir. Kapalı alandaki insanlar, havayolu enfeksiyonu taşıyan biopartikül salınımına sebep oldukları için maske ve eldiven kullanımı da tavsiye edilmektedir. Bu testler için 3 farklı alandaki aktif mikrobiyal örnekleme ile birlikte, farklı alanlara Camfil City M ve 5 adet partikül sayıcı koyulmuştur. City M hava temizleyici, odanın ISO 14644-1 Class 8 sınıfında olmasını sağlamaktadır ve City M sayesinde odada herhangi bir mikrobik aktivasyon kalmadığı gözlenmiştir.
 
Odanın Hacmi: 52,35 m3
Yüzey Alanı: 21,28 m2
 
Bu test raporu, Camfil City M hava temizleyicinin, seçilen odanın ISO8 sınıfında olmasını sağlarken, odadaki mikrobik aktivasyondan arındırıldığını da göstermektedir.

Hava temizleme ünitelerinin ameliyatlardan 1 saat önce çalıştırılmaya başlanması ayrıca ameliyat sırasında ve ameliyattan 1 saat sonrasına kadar da çalıştırılmaya devam edilmesi tavsiye edilmektedir.  Hava temizleyiciler, taşınabilir olarak kullanılabilmektedir, ayrıca karmaşık havalanana odalarda sabit bir bölgede kurulumu sağlanarak, içerdeki havanın yeniden sirküle edilmesini sağlayabilir. Ameliyathanelerde, göreceli olarak pozitif basınçlı hava ile kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Etiketler