Header Reklam

Altında Su Yalıtımı Semineri

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997
Onduline Avrasya A.Ş. 17 Haziran 1997 tarihinde İs tanbul Princess Oteli'nde "Kiremit Altında Su Yalıtı mı Semineri" düzenledi. Isoline Marsilya (Marsilya tipi kiremit altı yalıtım levhası) ile Rufoline S (Alaturka kiremit altı yalıtım levhalarının) tanıtımı ya pılan seminerin açılış konuşması nı Satış ve Pazarlama Müdürü Sn. Osman Özpay yaptı. Daha sonra Genel Müdür Sn. Albert Costi ve Genel Müdür Yardımcı sı Sn. Şebnem Akerman firma hakkında bilgi verdiler. Her iki ürün ile ilgili detaylı teknik bil gileri Proje Müdürü Sn. Melih Kamil sundu. Görsel olarak da desteklenen seminerde ilginç bir deney olarak kurulan çatı detay larındaki eğim ve titreşime daya nıklılık gösterisi yer aldı. Kiremit altı yalıtım levhalarının (Isoline Marsilya ve Rufoline S) avantaj ları ve kullanım detayları ayrıntılı olarak sunuldu. İnşaat malzemesi satıcı ve uygulayıcılarından olu şan kalabalık izleyici kitlesi se mineri büyük bir dikkatle takip ederek geniş bir bilgi edinme olanağı buldular.

Etiketler