Header Reklam

Altı Sigma - Yalın Konferansları Büyük İlgi Gördü

05 Haziran 2008 Dergi: Haziran-2008

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Altı Sigma-Yalın Konferansları, 9-11 Mayıs 2008 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1500 mühendis ve yöneticinin katıldığı konferanslar, yoğun ilgi gördü.

 

Konferanslara, "yalın üretim ve yönetim felsefesinin" doğduğu Toyota'dan üst düzey yönetici olarak emekli olan Bob Bennett ve Motorola firmasından altı sigma tekniğinin babası sayılan Keki Bhote konuk konuşmacı olarak katıldı. Her iki gurunun sunumları da dikkat çekiciydi. Hazırlık aşamasından son gününe kadar birçok ilki yaşama geçiren konferanslarda tek kişilik bildiri sunumları yerine, firmalardan ekiplerin katıldığı 90 dakikalık "bütünsel deneyim paylaşım sunumları" yapıldı. Konuşmacıların salonda hitap ettikleri topluluk hakkında bilgilenmelerini sağlayan  RFID radyo dalgalı yaka kartları ile dinleyicilerin meslek alanlarına göre dağılımları anında perdeye yansıtıldı. Yalnızca başarılı deneyimlerin değil başarısızlık öykülerinin de ele alındığı konferanslarda Köy Enstitüleri ile "yalın üretim ve yönetim felsefesi" arasındaki ilginç benzerliklerin anlatıldığı "Kültürü değiştirmek" konulu oturum ve Prof. Dr. Yankı Yazgan'ın katıldığı "Değişimi Yönetmek" konulu sunum da konferansların ilgi çeken bölümleri oldu.

 

Konferansın açılış konuşmaları, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Konferans Yürütme Kurulu Başkanı Emre Göktepe tarafından yapıldı. Açılış oturumunda Bob Bennett ve Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın İpbüken de birer sunum yaptı.

 

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, Altı Sigma-Yalın Konferanslarını, gelişen ve değişen üretim ve yönetim yaklaşımlarını sanayiye ve üyelerine tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirterek şunları söyledi; "Yalın düşüncenin temel amacı; değerin hammaddeden başlayarak, tüm süreçlerde hiç kesintisiz akıtılıp hızla son kullanıcıya ulaşmasıdır. Yalın yaklaşım, tüm değer zincirindeki israfı yok etmeyi, tüm faaliyetleri son kullanıcı için değer oluşturacak şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönetim tarzıdır. Altı Sigma ise; mükemmele ne kadar yaklaştığımızı, çıktıların ne kadarının kullanıcının beklentilerini karşıladığını gösteren değişkenlik ölçütüdür. Kuruluşların geleneksel karar alma süreçlerini değiştirerek problemlerin kök sebeplerini tespit eden, verilere dayalı çözümler üreten, ilk seferde doğru karar vermemizi sağlayan iş yapma felsefesi, bir yöntem ve yönetim tarzıdır. Altı sigmada amaç; sürekli iyileştirme, projeleriyle son kullanıcı memnuniyetini artıracak ve değer katacak çözümler bularak sürekli gelişimi sağlamaktır. Büyük firmalarda kullanılmaya başlanan bu yöntem ve tekniklerden KOBİ'ler de yararlanabilirler. Şubemiz bu etkinlikle KOBİ'lere Altı Sigma ve Yalın'ı tanıtmak ve yaralanmalarını sağlamak yönünde katkıda bulunmayı da amaçlamıştır. Konferanslarımıza gerçekleşen yoğun katılım ihtiyacı doğru tespit ettiğimizi göstermektedir. Konferans amaçlarımızın gerçekleşeceği yönünde umut veren bir etkinlik olmuştur".  

 

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise endüstri işletme mühendislerinin üretim ve hizmet sektörünün her alanında görev aldıklarını belirterek; "Altı Sigma-Yalın Konferansları, Endüstri işletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu'nun çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Odamız bünyesinde yer alan endüstri, işletme mühendislerinin yetki ve sorumluluklarının belirsizliği ve serbest meslek uygulamalarını düzenleyen mevzuatın bulunmaması, bu alandaki önemli sorunlarımızdan biriydi. Odamız, bu konularda geçtiğimiz dönemde kapsamlı ve sonuç alıcı çalışmalar yürütmüş ve Stratejik Planlama ile Yatırım Yönetimi alanında iki adet yönetmeliğin hazırlanarak 21 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması sağlanmıştır" dedi.

 

Bob Bennett ise 24 yıla yayılan Toyota kariyerindeki deneyimlerine dayanarak "Yalın Üretim" hakkında konuştu. Yalın üretimin  kaynağı olarak bilinen Toyota'nın, bu konudaki  başarısının kaynaklarını  açıkladı ve Türk sanayicilerin yalın üretimle nasıl başarılı olabileceklerine dair görüşlerini dile getirdi. Bennett, Toyota'nın yalın üretimdeki başarısının yalın üretimin 4 ana karakteristiğine bağladı. Bunlar:

   1. Amaçlar, değer ve düşüncelerimizi nasıl şekillendirir ve yönlendirir?
   2. Süreçleri nasıl tasarlar, yönetir ve sürekli iyileştirmeye çalışırız?
   3. İşimizi nasıl sürekli iyileştirmeye uygun olarak tasarlarız?
   4. Çalışanlarımızı nasıl geliştirir ve yönlendiririz?

 

Bob Bennett konuşmasında özetle şunları söyledi; "Yalın yönetimde sonuçlar önemlidir. Ama klasik olarak geçmişteki süreçlerin finansal sonuçlarına bakıp değerlendirme yapmanın yerine, şimdi kontrol edilebilir süreçler yaratmak daha iyidir. Yapılan işi sürekli iyileştirmeyi, daima aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Bunun için atölyedeki en basit formlardan yönetici raporlarına kadar her şey buna uygun düzenlenirse, çok iyi sonuçlar alınacaktır. İnsanların süreçleri kontrol etmeleri yerine, yalın sistemler insanların süreçleri desteklediği bir yapıyı öne çıkarır". Bennett son olarak "Küresel düşünüp, yerel davranmak" gereğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı. 

 

Konferansın en ilgi çekici sunumlarından birini Altı Sigmanın kurucularından sayılan, Motorola'da 42 yıl hemen her düzeyde görev yapmış olan, bu alanda yayımlanmış 15 kitabı bulunan, telekomünikasyon mühendisi Keki Bhote gerçekleştirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sunumunda Bhote özetle; "Altı Sigma olarak baktığımızda, eğer bir yenilikten söz ediyorsak, Motorola'da biz bunu bir jenerasyon önce keşfettik. Yaklaşımımız önceleri sadece kalite üzerineydi. Sonra bunu genişlettik, çevrim zamanına dönüştürdük. Böylece dönüşüm basamaklarını tırmanarak, hem tedarikçilere hem de Altı Sigma tasarımına ulaştık. Bu, zamanla genişledi; ABD'de ve dünyanın geri kalanında bir evrim yarattık. Artık günümüzde yalın düşünce, çevrim zamanı ve Altı Sigma'daki gelişmeler durdu. Bugün size önereceğim şey, bunun ötesine gitmeniz olacaktır. Şirket içinde, üretimde, tasarımda daha farklı yerlere ilerlemeniz yeni hedef olmalı" dedi.


Etiketler