Alternatif Enerji Sempozyumu

05 Nisan 2001 Dergi: Nisan-2001
İstanbul Sanayi Odası ve İ.T.Ü. Makine Fakültesi?nin işbirliği ile düzenlenen ?Alternatif Enerji Sistemleri? Sempozyumu 29 Mart 2001 tarihinde ,akademisyen, sanayici ve öğrencilerin katılımıyla makine fakültesinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sabah ilk bölümde, Prof. Dr. Süleyman Tolun Rüzgar Enerjisi Sistemleri, Doç Dr. Ülker Beker jeotermal Enerji Sistemleri, Doç. Dr. Mustafa Tırıs Atıklardan Enerji Üretimi ve Kojenerasyon Derneği Başkanı Özkan Ağış uzun ve kapsamlı sunuşunda Kojenerasyon Sistemleri?ni anlattılar. Öğleden sonraki program; Prof. Dr. Şener Oktik?in Fotovoltaik Güneş Gözeleri ve Güç Sistemleri başlıklı sunumu ile başladı. Yanlış olarak güneş pilleri olarak bilinen sistemlarin dünyadaki gelişimini, gözenin yapısını, sistemleri, diğer alternatif enerji kaynakları olan rüzgar ve nükleer enerji ile Pazar payı karşılaştırmalarını yaparak ?Bugün 1milyar dolarlık bir pazara ulaşan güneş enerjisi sistemlerinin 3 milyar dolarlık gelişmemiş ülkelerde kapasitesi var, ama para olmadığı için sistem kurulamıyor. Teknolojinin gelişmesiyle, özellikle Japonlar bu sistemde %80 oranında kullanılan silisyum?u ucuza üretmeye çalışıyorlar. Japonya?da 12 Kw?lık kurulu bir sistemle birlikte ev satın alanlara devlet 25.000 dolar yardımda bulunuyor. Her evin bir enerji santraline dönüştürülmesi devleti de çok rahatlatıyor.?dedi. Daha sonra Prof. Dr. Nilüfer Eğrican?ın yöneticiliğinde; İSO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Arıkan, Kojenerasyon Derneği Otoprodüktör Bölüm Başkanı Mehmet Türker, İTÜ Elektrik, Elektronik Fakültesinden Prof. Dr. Nejat Tuncay ve Prof. Dr. Adnan Kaypmaz ile İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi?nden Prof. Dr. Figen Kadırgan?ın katıldığı panel yapıldı. Panelde ilk sunuşu ?Türkiye?de ve Dünyada Enerji? başlığı ile Prof. Dr. Nejat Tuncay yaptı. Birincil enerji talebi sıralamasında petrolün üstünlüğünü koruduğunu ardından doğalgaz, kömür, hidroelektrik enerjisinin geldiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının ( Rüzgar, Güneş, Biyokütle, Jeotermal, Dalga, Gel-git)?da son sırada olduğunu söyleyerek. ? Önümüzdeki 20 yılda Pazar gelişimi olacak, 3 trilyon enerji yatırımı bekleniyor, Petrol %50?lerde kalıyor, buna karşılık Doğalgaz talebi artıyor. Nüküer enerji ise % 5?e iniyor.?dedi. Yenilenebilir enerjinin yerel üretimlerinin bile Türkiye için önemli olduğunu, fakat rüzgar santrallerinde Türk mühendisinin, bilim adamının katkısı olmadığını, bu santralleri kuran ülkelerin ulusal enerji politikaları olduğunu, dışardan aldığımız teknolojilerle oralarda ki Ar-Ge?yi finanse ettiğimizi, NASA çalışmaları olmasa Amerikan Üniversitelerinin böyle gelişemeyeceğini kendi Ar-Ge?mizi geliştirmemiz gerektiğini bu nedenle de sanayi üniversite ilişkisinin çok önemli olduğunu önemle vurguladı. İ.S.O.?ndan Necati Arıkan konuşmasında, Elektrik açığımızın ne boyutlarda olduğunun kriz nedeniyle sanayiiimizin çalışmaması ve sıcak geçen kış nedeniyle bu yıl kesintiler olmadığı için anlamadığımızı, enerji kaynaklarımızın % 65?ini ithal ettiğimizi bununda ekonomiye büyük bir yük olduğunu, bu nedenle enerjinin pahalı olmasına karşın üretimin ve kullanımın verimsiz olduğunu, % 70 oranında fosil kaynaklardan elektrik ürettiğimizi bununda çevre sorunu yarattığını, birleşik güç ısı santrallerinin 100 birim doğalgazdan 81 birim elektrik elde ettiğini, oysa bu oranın doğalgaz çevrim santrallerinde 51?e düştüğünü bununda kayıp enerji olduğunu, birleşik güç ısı santrallerinin kuzey Avrupa?da kasabalara varıncaya kadar kent ısıtmasında kullanıldığını, bunun Türkiye kamuoyu ve mahalli idareciler tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi. Yakıt Hücreleri üzerine bir sunum yapan Prof. Dr. Figen Kadırgan; Yakıt hücrelerinin yakıt olarak metanol, metan, doğalgaz kullandıklarını, sessiz, temiz, yüksek verimli olduklarını, 5 çeşit hücrenin özelliklerini, anlatarak TÜBİTAK desteği ile İ.T.Ü.?nin pilot bir yakıt hücresi yapacağını söyledi. Kojenerasyon Derneğinden Mehmet Türker konuşmasına TEDAŞ?ın fiyat belirlememesi nedeniyle ?yatırımcılar Şubat ve Mart faturalarını kesemediler? diyerek başladı. Bu yıl elektrik sıkıntısı olmadığı gibi aynı nedenlerle doğalgaz sıkıntısıda yaşanmadığını, birleşik güç ısı santralleri için 11 milyar dolar yatırım yapıldığını ve yapılacağını, bunun çok önemli olduğunu ama yeni çıkacak olan elektrik piyasası kanununa sadece otoprodüktör ve grupları sözcüklerinin girebildiğini, yinede ?kendi için üretim yapanın lisans alması gerekmediği? maddesinin çok güzel bir gelişme olduğunu, grupların ise ürettikleri elektriğin % 20?sinden fazlasını satamayacakları maddesinin ise gruplar için iyi olmayacağını özellikle vurguladı. Son olarak söz alan Prof. Dr. Adnan Kaypmaz, elektrik üretim ve dağıtımı üzerine yoğunlaşan konuşmasında ?Dağıtımda meydana gelen kayıplar % 15, 16 düzeyinde, standartların üzerinde olan bu değer Van?da % 66?ya kadar çıktığını ben tespit ettim.?dedi. Türkiye?de sayaçların yetersizliğinden bu kayıpların ne kadarının teknik, ne kadarının kaçak kullanımdan kaynaklandığını tespit edilemediğini, yeni yasa ile kurulacak 29 dağıtım şirketine bu kaçakları % 10?a çekin diye ihale şartı konduğunu, böylece sırf bu kaçağın yakalanmasının bile kar olacağını söyledi.?Akşamları tüketim % 25 artıyor, bunu 24 saate yayabilirsek kazancımız 2 Atatürk barajı eder. Ham enerji girişinde çeşitliliği artırmalıyız. Sadece Doğalgazı artırmaya çalışıyorlar, bu oranda gazı nerede kullanacaksınız? Doğuda kentlere vereceğiniz gazın parasını toplayamazsınız.?diyerek Ulusal Enerji Politikasının önemini vurguladı.

Etiketler