Aldağ KFC Dik Tip Klima Santrali

22 Mart 2018 Dergi: Mart-2018

Bugün inşa edilen iş merkezleri, alışveriş merkezleri, hastane ve kamuya ait binaların amaçları, bulundukları konum ve inşaat kalitesi yönünden incelendiğinde M2 inşaat maliyetleri oldukça yüksektir, dolayısıyla her alanı minimum yer kaybına sebep olacak şekilde en verimli bir şekilde planlamak gerekir. Binalarda ihtiyaç olan taze hava ve klimatizasyonu sağlayan klima santrallerinin kapladığı alan ve hacim de bu bakımdan çok kıymetli olup önem arz etmektedir.

Aldağ mühendisleri bu durumu göz önünde bulundurarak oldukça yüksek verimliliğe sahip, konvansiyonel klima santrallerine kıyasla kapladığı alandan yüzde 60, hacimden ise yüzde 50 oranında kazanç ve yüzde 100 taze hava konforunu sağlayabilen, patente haiz KFC dik tip klima santrallerini geliştirmiştir.

Bu santraller; 1.000-20.000 m3/h hava debisinde, 7-140 kW soğutma, 13-270 kW ısıtma kapasitesi aralıklarında 8 ayrı tip ve boyuttadırlar.

G4-F7 ve F9 Rigid bag filtrelerden oluşan yüksek verimli bir filtrasyon sistemini içerirler.

Yüzde 100 taze hava konforunu sağlayarak ve ECOTASARIM ERP 2018 maksimum limit değerlerini de sağlayabilmek amacıyla yüzde 73,5 verime sahip zıt akışlı plakalı ısı geri kazanım ünitesi ile teçhiz edilmişlerdir.

ECOTASARIM kriterlerinde yer alan,

- Fan kanat tipi ve fan verimi

- Motor tipi ve motor verimi

- Isı geri kazanım tipi ve ısı geri kazanım verimi

- Santral kesit hızı

- By-pass damperleri

- Filtre tipi ve verimleri

Aldağ mühendisleri tarafından bu cihazda en üst seviyede uygulanmıştır. Hava debileri;  hava kalite -ısı ve nem sensörleri vasıtasıyla filtre kirliliğine göre, otomasyon sistemi ve EC Plug Fanlar ile ihtiyaç oranında en verimli bir şekilde sağlanır.

AKS konvansiyonel klima santrali ile KFC dik tip klima santralinin görsel karşılaştırılması:

aldag kfc dik tip klima santrali