Alarko Carrîer, 'SA 8000' Belgesi Aldı

05 Ekim 2005 Dergi: Ekim-2005

Alarko Carrier, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI-British Standarts Institute) tarafından verilen SA 8000 (Social Accountbility-Sosyal Sorumluluk 8000) belgesini Türkiye'de iklimlendirme sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket oldu. İklimlendirme sektörünün öncü I kuruluşlarından biri olan Alarko Carrier, SA 8000 (Sosyal Sorumluluk 8000 ) belgesini Türkiye'de iklimlendirme sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket oldu. İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI-British Standarts Institute) tarafından onaylanan SA 8000, iş güvenliği, çalışma koşulları ve çalışanların sağlık güvenliği, zorla çalıştırma, örgütleme ve toplu sözleşme hakkı, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücret politikaları konularında Avrupa Birliği standartlarını sağlayan firmalara veriliyor. Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin belgenin önemi ile ilgili şu bilgileri verdi: "ISO 9000 ile müşteriye taahhütümüzü, ISO 14001 ile çevreye taahhütümüzü, OHSAS 18001 ile de çalışana güvenli iş ortamı taahhütümüzü belgelemiştik. Şimdi, SA 8000 belgesi ile çalışana ve topluma sosyal sorumluluk taahhütümüzü yerine getirmiş oluyoruz.. Bir belgeyi almışsanız o belgedeki gerekleri yerine getirmişsiniz demektir. Bu da kurum olarak değişmeniz ve kendinizi uluslararası planda geliştirmeniz, başka bir deyişle bir dünya şirketi olmanız anlamına geliyor. Alarko Carrier olarak Avrupa'ya ve ABD dahil dünyanın pekçok ülkesine ürettiğimiz çeşitli ürünleri ihraç ediyoruz. Bu belgeye sahip olmak şirketimize ve bizim üzerimizden de Türkiye'ye, güvenilirlik, rekabet gücü, uzun süreli işbirliklerinin geliştirilebilmesi gibi konularda öncelik kazandırıyor. Çalışanlara daha sağlıklı bir iş ortamının sağlanmasını şart koşan SA 8000 belgesinin alımı ile çalışanların veriminde de artış sağlandı. Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirerek iş gücü ve üretim kaybını önledik. SA8000 belgesini, iş yaptığımız taşeron firmalarda da arıyoruz. 117 taşeron firmaya gerekli konularda eğitim verdik. Altı ayda bir sistem gereklerini denetliyoruz. Her biri için gelişme planlan hazırlıyoruz. Bizim sadece firma içi standartlarımızı yükseltmemiz yeterli değil. Çalıştığımız firmalar da Alarko Carrier standartlarında olmalı ki, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve çevreye karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirebilelim." Alarko Carrier, yıllardır bu doğrultuda oluşturduğu ekipler ile yürüttüğü çalışmalar ve çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitim seminerleri sonrasında belgeleme denetimi için BSI'ya başvurdu ve denetim sürecinin ardından SA 8000 belgesini almaya hak kazandı. Denetim sürecinde sektörün uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekip, hem Alarko Carrier'in kendi personelinin hem de yan sanayilerde birlikte çalıştığı kuruluşların personelinin bordro kayıtlarının yasalara uygunluğunu inceledi.


Etiketler