'Alarko & Carrier ortaklığa sinerji doğuracaktır'

05 Mayıs 1998 Dergi: Mayıs-1998

TERMODİNAMİK: Carrier ile ortaklığınızla oluşacak yeni pay yapısı nasıl olacak?

UZEYİR GARİH: Alarko Sanayi ve Tic. A.Ş. % 84'ü itibariyle Alarko Holding'in uhdesindedir. % 16'sı ise borsada halka açılmıştır. Bu stratejik birleşmeden dolayı Carrier şirketi hisselerin % 42'sini almış olacaktır. Yani Alarko San. Tic. A.Ş.'nin % 42'si Carrier'in, % 42'si Alarko Holding'in olacak. Carrier Corporation, Alarko San. Tic. A.Ş.'nin hisselerinin % 42'si için Alarko Holding'e 40 küsur milyon US Dolar ödeyecektir.

TERMODİNAMİK: Bu birliktelik sonrasında Alarko San. Tic. A.Ş.'nin faaliyet alanında farklılıklar olacak mı?

UZEYİR   GARİH:   Aynı   faaliyet alanı sürdürülecektir. Ancak tabii ki anlamlı ölçüde gelişecektir. Alarko olarak altı ana başlıkta faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Birincisi ulusal ve uluslararası müteahhitlik,    ikincisi    arazi    geliştirme, üçüncüsü üretim, dördüncüsü enerji yatırımları, beşincisi turizm, altıncısı kültür balıkçılığı. Uluslararası ticaret platformunda, birkaç ülkede şirketlerimiz bulunmaktadır. Bunlar; Londra'da, İsviçre'de, Viyana'da ve Milano'dadır. Ayrıca, Berlin'de, Petersburg'da, Moskova'da Almaata'da, Taşkent'te, Aşkaabat'ta ve Bakü'de kendi ofislerimiz vardır.

TERMODİNAMİK: Bu yeni oluşumun, ısıtma, soğutma, klima sektörümüzdeki etkileri neler olabilecektir.

UZEYİR GARİH: Carrier, bugüne dek Türkiye'de üretimi bulunmaksızın acenta aracılığı ile satış yapan bir yabancı şirket pozisyonları idi. Halbuki Carrier 16 milyar $'lık, dünya genelinde ürün satan bir şirkettir. Bu noktadan itibaren, bizimle beraber Türkiye'de üretim yapacak. Bunu yaparken hem Türkiye'ye güçlü bir teknoloji getirecek, hem de ülkemizde üretilen mamullerin yurtdışı pazarlarına arzı sağlanabilecek. Türkiye için, bu yabancı sermaye ve uluslararası bir markanın gelişi önem taşımaktadır. Marka imajı kendiliğinden gelişmiyor. Üretimde kalite, uygun satış pozisyonları ve satış sonrası hizmet güvencesi gerektiriyor. Bu unsurlara haiz, marka imajı oturmuş bir ürünün, böyle bir formasyonla ülkemize gelişi, yaKancı sermayenin Türkiye'ye gi-f İhracat olanaklarında gelişim ve yeni yatırımlar kazandıracağı gibi Alarko & Carrier bileşkesinden doğacak bir sinerji söz konusu olacaktır. Alarko'nun ısıtma teknolojisindeki varlığı ile Carrier'in klima teknolojisindeki önderliği bir araya gelerek, çok daha geniş bir ürün spekturumunda hizmet verme olanağımız olacaktır.

TERMODİNAMİK: Carrier ürünleri ile ilgili yeni bir satış-servis organizasyonu oluşturulacak mı? Mevcut Alarko Satış organizasyonu çerçevesinde mi değerlendirilecek?

UZEYİR GARİH: Bizim mevcut bayi kanallarımızla tüm satış faaliyetleri yürütülecektir. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Carri-er'le yaptığımız anlaşmada da, mevcut bulunan -yanılmıyorsam-396 bayimiz ve 150'nin üzerinde servisimizle, satış ve sonrası hizmetlerin yürütüleceği kararında mutabıkız.

Carrier, gelişmelirin başında, 30 kişiyi aşkın bir grupla şirketimizin kuruluşundan bugüne personelimizden, genel yönetim yapımıza, muhasebemize kadar uzmanları vasıtası ile tetkik ettiler. Yönetim şeklimizi çok beğendiler. Avrupa ve A.B.D.'deki birçok şirkette bile olmayan bir "management" yapısına sahip olduğumuzu ifade ettiler. İdari anlamda bizden alacakları şeyler olabilmesine karşın teknoloji alanında da kazandırabilecekleri olacaktır. Süreç içerisinde, mevcut ürünlerimizin de AR-GE çalışmalarını yürüterek gelişmelerine katkı sağlayabileceklerdir.

TERMODİNAMİK: Gebze'de ge lecek yıl yeni tesislerinde  üretimi yapılacak     cihazların     taşıyacağı marka ne olacaktır?

TERMODİNAMİK:   Carrier-Alar ko markası olacak.  Vestel, Fergu-son'la anlaştığında Vestel-Ferguson olarak anıldı. Ama Vestel adından

vazgeçmediği için, ayrıldıktan sonra hâlâ Vestel olarak devam edebiliyor. Biz de Alarko adından vazgeçmeyiz. Belki ve sadece onların pazarladığı ihraç mallarda Carrier markası bulunabilir. Öyle düşünüyorum ki ürettiğimiz malların cinsi azalabilir, miktarları artabilir. Zira Carrier'in dünya pazarlarına satış kanalları fazla. Onlar aracılığı ile bizim de ihracat hacmimizin artacağı kanaatindeyim.

TERMODİNAMİK: Alarko San. Tic. A.Ş.'nin % 16 hissesi de borsada. Alarko hissesine sahip bulunanları da etkileyecek bir gelişme olacağı düşünülebilir mi?

UZEYİR GARİH: Şunu söyleyebilirim ki; geçtiğimiz günlerde bir tanıdığım ile görüşüyordum. Bana dedi ki; 1974 senesinde eski Ana-dol arabamı satıp, Alarko hissesi almıştım. O hisselerle benim şu anda bir Mazda arabam, bir dairem 600 milyon TL'da param oldu dedi. Yani önceki dönemde de Alarko hisseleri, yatırımcılarına kazandırmıştı. Şimdi ise her bir hisse yaklaşık 9 hisse doğuracak. Haziran sonrasında böyle bir hareket olacak. Ancak kimse satmak istemeyeceği için alım olacağını da sanmıyorum.


Etiketler