ALARKO-CARRIER BRÜLÖR TEST LABORATUVARI

05 Haziran 1999 Dergi: Haziran-1999

Laboratuvarın projelendirilmesinde EN 267- "Atomising Oil Burners of Monobloc Type" ve prEN 676- "Automatic Forced Draught Burners For Ga-seous Fuels" standartlarında tarifle-nen düzenek göz önüne alınmıştır.
1. Hedefler
Laboratuvar kuruluş hedeflerini şu başlıklar altında incelemek mümkündür;
a. Alarko-Carrier'in ihracat hedefine bağlı olarak uluslararası normlara uygun brülör üretmek ve
geliştirmek.
b. Son yıllarda çevre koruma politikalarının daha çok gündeme gelmesi nedeniyle emisyon kalitesi açısından normlara uygun brülör üretmek ve geliştirmek.
c. Yeni geliştirilen projelerin başlangıç hedeflerine göre doğrulamasını yapmak ve dizayn değişikliklerine bağlı parametrik bilgileri oluşturmak.
d. Kontrollü üretim ve belgelenmiş ürün kalitesiyle pazarda daha etkili bir satış ağı oluşturmak, e. Ürünün piyasaya sunumu öncesi gerekli servis eğitimlerini yapmak ve bu eğitimleri bir program dahilinde tekrarlamak.
2. Test Düzeneği
Kapalı çevrim soğutma sistemine sahip olan  test  laboratuvarında  max, 2450 kW ısıl kapasiteye sahip brülör-ler test edilebilmektedir. Testler karşı basınçlı veya basınçsız tüm kazan çeşitlerinin simüle edilebildiği "Alev Tüpleri"nde yapılmaktadır. Cehennemlik çapına bağlı 6 değişik kapasitede alev tüpü bulunmaktadır. Bunlardan o 800 - o 600 ve o 500 sabit, diğer üçü tek bir bacaya çabuk sökülebilir tarzda monte edilmiş olup hareketlidir. Tüpler içinde özel olarak soğutulan arka ayna sistemi ileri geri hareket ettirmek suretiyle istenen kapasiteye karşılık gelen cehennemlik boyunu ayarlamak mümkün olmaktadır. Tüpler üzerinde bulunan gözetleme pencereleri alevin özelliğinin ve boyutlarının incelenmesini sağlar. Aynı zamanda kazan karşı basıncının ölçümü içinde basınç çıkış noktalan bulunmaktadır.
Tüp çıkışlarında bulunan bacalar 750°C baca gazı sıcaklığına dayanıklı lanmaz çelikten imal olup, üzerin-karşı basıncı ayarlamak için kullanılan manuel kumandalı klape sistemi ve baca gazı çıktılarının eldesi için gerekli ölçüm noktaları vardır. Aynı zamanda test ortamının dış hava şartlarından etkilenmesini önlemek ve sabit karşı basınç değerlerine ulaşmak için baca çıkışlarında hızı değiştirilebilir motor-fan grupları bulunmaktadır.
3. Test Yakıtları
Laboratuvarda doğalgaz, LPG, motorin ve fuel-oil ile test yapabilmek için gerekli donanım vardır. Fuel-oil ve motorin bina dışındaki ana tanklardan hassas teraziler üzerine oturtulmuş günlük tank arabalarına dolduru-r. Kapasite ölçümü bu teraziler ile mana bağlı ağırlık düşüm prensibine göre hesaplanmakta ve bilgisayara aktarılmaktadır. Dolayısıyla brülörün zamana bağlı yakıt kapasitesini ölçülen kazan basıncına göre her noktada eğrilendirmek mümkün olmaktadır. Doğalgaz ve LPG ise 300 mbar basınçta her tüp için ayrılmış ayrı bir hatta gelmektedir. Sabit boru hattının başı ile brülör gaz hattı girişi arasında flexib-le hortumlar ile bağlanan hareketli gaz arabaları kullanılmaktadır. Bu gaz arabaları üzerinde basınç ayarları için kullanılan regülatör grupları ile bilgisayar bağlantılı sıcaklık ve basınç dü-zelticili flowmeterler bulunmaktadır.
4. Ölçüm Cihazları
Ölçüm sisteminin esasını "Siemens Ölçüm Cihaz Grubu" oluşturmaktadır. Baca gazı özel bir prob vasıtasıyla alınmakta, yoğuşma olmadan ana cihazlara ulaşmasını sağlamak için 180°'Cye kadar ısıtılmış bir hat, filtre ve pompa grubundan oluşan bir numune hazırlama ünitesinden geçmektedir. Bu ünite ve 4 ana ölçüm cihazı tüpler arasında hareket edebilen bir dolap içine konuşlandırılmıştır.
Cihazlar Ölçüm Parametreleri
Oxymat  02
Fidamat  CxHy
Ultramat CO ve S02
Eco Physics NO, N02 ve Nox
Ana cihaz grubunun kalibrasyonu yine Siemens'ten tedarik edilen özel ka-librasyon gazları ile her test öncesinde yapılmaktadır. Bunun yanında baca gazı sıcaklığı, %C02, hava fazlalık katsayısı, verim, basın ölçümleri için portable 2 adet analiz cihazı, karşı basınç ve gaz hattı basınç ölçümlerinde kullanılan dijital manometreler, iş pompası, nem ölçme cihazı gibi Testo firmasının çeşitli cihazlarını kullanmaktayız. Bu cihazların kalibrasyonla-rı ise özel firmalarda yaptırılmaktadır.
5. Sonuç
Standartların uygun gördüğü tüm brülör testlerinin hassas bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvarın yukarıda anlatım özellikleriyle ülkemizde ilk ve tek olduğunu söylemek mümkündür.
Test laboratuvarının belgelendirilmesi için gerekli olan çalışmalarda devam etmektedir.

 

 

 


Etiketler