Aktüel

05 Ocak 2005 Dergi: Ocak-2005
Psikometri Nemli Havanın Termodinamiği

Makine Yüksek Mühendisi Mustafa Değirmenci tarafından hazırlanan, TMMOB Makine Mühendisleri Odası yayınlarından PSİKROMETRİ kitabı çıktı. Nemli havanın termodinamiği konusunun işlendiği kitapta, içeriği karşılayacak kavram olarak PSİKROMETRİ adı, başlık olarak kullanıldı.


Kitapta konunun teorisi bölüm başlarında anlatılmakta, ardından ‘örnek’ uygulamalara yer verilmekte. Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, temel kavramlar ve tanımlar, ikinci bölümünde kuru hava ve nemli hava ile su buharının özellikleri anlatılmakta. Kitabın birinci ve ikinci bölümleri daha çok (T,s) ve (h,s) diyagramları çerçevesinde işlenmekte. Üçüncü bölümde, psikrometrik diyagram konusu anlatılmakta. Üçüncü bölüm psikometrik diyagramın ayrıntılarına kadar incelenmesi ve farklı diyagramların karşılaştırılmalarına yer verilmekte. Bu bölümde, basit diferansiyel denklemden türetilen bağıntılar deniz seviyesinden değişik yüksekliklerde nemli havanın termodinamiğinin uygulanmasına yanıt vermekte. Dördüncü bölümde ise, uygulama psikrometri işlemi konuları işlenmekte. Bu bölümde, daha önceki teorik açılımları emdirilmiş halde yeniden açığa çıkartmakta.

Yayın No: MMO/ 2004/ 261

Bilgi: 0312 231 31 59

mmo@mmo.org.tr

www.mmo.org.tr y

Temiz kalkınma projeleri için iş fırsatları...

Temiz Kalkınma Projeleri İçin İş Fırsatları çalıştayı, 16-18 Şubat 2005 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul Dedeman Oteli’nde düzenlenecek. Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe gireceği gün başlayacak olan çalıştay, Türkiye’de temiz kalkınma yatırım projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için bir zemin oluşturmayı hedeflemekte. Protokolde ortaya konan esneklik mekanizmalarından temiz kalkınma mekanizması (Clean Development Mechanism - CDM) çerçevesinde Avrupa Komisyonu’nun Synergy programı kapsamındaki desteği ile geliştirilen projeler ve alternatif finansman olanakları organizasyonun ana çatısını oluşturmakta. Çalıştayda, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olduktan sonra sera gazı azaltıcı yatırımlar için faydalanma olanağı elde etmiş olduğu fon imkanları ortaya konulacaktır. Çalıştayta; İklim Değişikliği ve Küresel Girişimler, Temiz Kalkınma Projelerinin Finansmanı, Temiz Kalkınma Mekanizmaları, Proje Döngüleri, Biyokütle ve Katı Atık İşleme, Rüzgar Enerjisi, Enerji korunumu ve Yenilenebilir, Enerji, Gelişen Temiz Enerji Teknolojileri, Gelişen CDM Pazarı başlıkları işlenecek.

Bilgi: www.cdm-tr.net

MTH Mekanik  Tesisat Hesapları yazılımı

Türkiyenin ilk ve tek profesyonel Isıtma Klima Soğutma Mühendislik Hesap yazılımı MTH paket programı mekanik tesisat sektöründe en çok kullanılan hesap çözümü yazılımıdır. MTH paket yazılımı bünyesindeki yedi ayrı program ile bir projenin en başından en sonuna kadar gerekli tüm hesap disiplinlerini bünyesinde barındırıyor. Microsoft Windows işletim sistemlerinin tümünde hizmet veren MTH paket yazılımı PC versiyonundan sonra, özellikle akademik çevreler ve müfredat gereği eğitiminin verilmesi gereken Makine Mühendisliği fakülteleri ve İklimlendirme soğutma MY için 20 kullanıcılı Akademik sürümün yanında, kiralık lisans yapısı ile 6 aylık kullanım lisansı kiralanmasına olanak verecek şekilde kullanıcılarına ulaşıyor. Ant Mekanik’in pazara sunduğu MTH paket yazılımının akademik sürümü özellikle, makine mühendisliği bölümü, ilgili teknik eğitim fakülteleri ve yüksek okullarının derslerinde uygulamalı olarak kullanılmasını sağlayacak, bilgisayar laboratuvarlarına kurulabilecek 20 kullanıcılı Network sürümünü içeriyor. Kiralık lisans yapısı MTH - Paket yazılımına dahil yedi modülün 6 (Altı) aylık kullanım haklarını kapsar. Ülkemizde yeni bir kavram olan yazılım kiralanması işleminin ilk öncülerindendir. MTH Komple Pakete Dahil tüm modüllerin 6 (Ay) süre ile sınırsız kullanımı sağlanmıştır. Program paketi ile beraber tüm kullanım kitapları digital ortamda ve Acrobat Reader formatında kayıtlı olarak gelecektir.

Bilgi: www.antmekanik.com


Etiketler