Header Reklam

Aksa-Cummins/Wartsila işbirliği

05 Eylül 1998 Dergi: Eylül-1998

Kazancı Holding bünyesinde yer alan Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile enerji üretimi, kojene-rasyon alanında lider konumda bulunan Cummins/Wârtsila arasında üç ay önce imzalanan işbirliği anlaşması, 20.08.1998 tarihinde İstanbul Hyatt Regency Oteli'nde sektörel protokola ve basına tanıtıldı. Toplantıda, Aksa Grup'tan Necati Baykal, Tamer Turna, Yücel Hürkal ve Ertan Gökan, Cum-minsAVârtsilâ'dan lean-Claude Stut-ter ve Eric Olivier, şirketleri, faaliyet alanları, ürünleri ve kojenarasyonu enerji eldesindeki önemli konularda bilgiler artardılar. Verilen bilgilere göre;Aksa'nın 2 fabrikası, 22 kişilik AR-GE departmanı, üretim ve satışta 600'e yakın çalışanı, 4 bölge müdürlüğü, 120'nin üzerinde bayisi, 8 Aksa Power Center'ı bulunmakta. 1 kVA'dan 4.8 MVA'a kadar güçlerdeki benzinli, dizel ve gazlı elektrojen gruplarının tasarımını, imalatını, satışını ve satış öncesi/sonrası gerekli etüd, montaj, bakım ve her türlü servis hizmetini yerine getirmekte. Üretim programları arasında yüksek gerilim çıkışlı elektrojen grupları, dinamik tip kesintisiz güç kaynakları ve Marin tipi jeneratörler, kaynak maki-naları ve frekans konvertörleri de bulunmakta. Anahtar teslimi kojeneras-yon sistemleri tesisi, montaj, devreyealma, servis ve bakım hizmetlerini sürdüren Aksa, Cummins Wartsilâ ile birlikte güçlü bir AR-GE yapısına sahip. Cummins Wartsila; Cummins Engine Company ile Wârtsila NSD Corporation arasında % 50/50 joint ven-ture ortaklığı şeklinde yapılanmış. 1300 çalışanı ve 240 milyon $ ciroya sahip.

Aksa'nın enerji alanındaki çalışmalarına yönelik olarak, Aksa Şirketler Grubu Pazarlama Müdürü Aslan Emre şu bilgileri verdi: "230 mw'lık projelerde CW ürünlerin piyasada bulunan diğer motor ve gaz türbinii sistemler karşısındaki fiyat avantajı % 10-30 dolayındadır.

Elektrik ve toplam çevrim verimi çok yüksek olan CW sistemlerinde CW 170 ve CW 200 serisi dizel yakıtıyla çalışırken CW 180 ve CW 220 serisi üniteler doğalgaz yakıtlarıyla çalışmaktadır. Tesislerimiz sayesinde birim elektrik maliyetini % 50 ucuzlatmaktayız. Bu sayede sistemler kendi kendilerini finanse etmektedirler. Ancak yine de türlü sebeblerden ötürü tesisi kendi sermayesiyle kurmak istemeyen müşterilerimiz için; Aksa Enerji Üretim A.Ş. olarak YAP-İŞLET-DEVRET modeliyle ve elektrik ve buhar/ısı satmak suretiyle tesisleri kendi sermayemizle de kurmaktayız. Buna bir örnek olarak Bursa Büyük Şehir Belediyesi'yle müşterek gerçekleştirdiğimiz 1.4 mw gücündeki çöp gazı (biogaz) otopro-düktör tesisini verebiliriz. Bu tesis Türkiye'de ilk olup; 20 dönümlük çöplüğün rehabilitasyonu, gaz kuyularının açılmasını, gaz nakil boru tesisatının çekilmesi ve gaz kompresör sistemi, doğalgazlı jeneratör grupları, salt orta gerilim tesisi ve enerji nakil hatlarını kapsamaktadır. Bilindiği üzere; doğalgaz iletim ağının genişlemesiyle 1995 sonrasında hızla büyüyen Türk kojenerasyon pazarı 1998'de Botaş'ın yeteri kadar gaz temin etmemesi nedeniyle bir "yay^^ büyüme" evresine girmiştir. 2000 yi^F na dek büyüme hızının bu şekilde kalacağı beklenmektedir. Ancak Aksa ve Cummins/Wâartsilâ (CW) şirketleri; halen doğalgazı olupta Botaş'dan ilave gaz alamayan fabrikalar için fakirleştirilmiş LPG teknolojisini bir ek hizmet olarak sunmaktadır. Bu sayede gaz darboğazını aşmaktayız. Yaşanan geçici darboğazın temelinde, gaz talebinde artış hızının Botaş'ın öngördüğü rakamların üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte bize göre yanlış olan bazı gaz türbinii doğalgaz verim sant-rallarının kurulmuş olması da mevcut olan gazın basit veya kombine çevrimlerde sadece % 29-55'lik elektriksel verimlilik kullanılmış olması da darboğaz etkisi yapmıştır. Diğer yandan piyasaya hızla giren zı firmalar sadece % 30'luk elektrik verimlere ve % 45lik ısı verimlerine sahip olan az elektrik ancak çok buhar üreten 16-20 bar gaz basıncı ihtiyacı olan tesisler kurmuştur. Oysa özellikle 1-30 mw'lık projelerde % 40 elektriksel verime ve % 45 ısı verimine sahip motorlu kojenerasyon çözümler gerek yatırımın geri dönüşü gerekse mevcut doğalgazın en verimli şekilde kullanılması nedeniyle daha avantajlı sonuçlar vermektedir. Grubumuz gaz motoru teknolojisinin yanında şimdilik hiç doğalgazı olmayan yörelere ise fuel oil no.6 yakan motorlu kojenerasyon ve alternatif olarak LPG Nafta yakan gaz türbinii kojenarasyon tesisleri sunmaktadır. Burada da yine dünyanın önde gelen müşterek firmalarıyla çalışmaktayız." dedi.


Etiketler