Aksa Bir İlke Daha İmza Attı

05 Aralık 1998 Dergi: Aralık-1998

Böylece atmosfere daha az C02 gazı verilecek, çevreye olan olumsuz etkisi ve koku problemi ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca metan gazı merkezi bir üniteyle yakılarak enerji üretilmesi planlanmıştır. Bu amaçla Aralık 1996'da yapılan ihale ile mevcut Demirtaş rehabilitasyon alanı 10 yıllığına kiralama yöntemi ile Aksa'ya ihale edilmiştir. Kurulan tesiste, 1,4 MW gücünde enerji üretilecektir. Bu da yaklaşık 10.000 ailenin evinde kullandığı enerjiye eşittir. Bursa Belediyesi ve Aksa Enerji A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre enerji satışının net tutarının  1. ve 2. yıllar için % 3'ü, devam eden yıllar için % 6'sı oranında pay alınacaktır. Yapılan üretimle atmosfere verilen gazların hava kirliliğine olan olumsuz etkileri giderilmiş, aynı zamanda elektrik üretimi ile bedava elde edilen fakat kullanılmadığında çevreye ve insana zarar veren bu gazlardan yararlanılarak her geçen gün enerji darboğazına giren ülkemizde alternatif enerji kaynakları kullanımı da gözler önüne serilmektedir. Ülkemizde ilk defa, Avrupa ülkelerinde ise yaygın olarak geliştirilmekte olan bu uygulama ile, bir yandan dünya iklim değişikliğine neden olan hava kirliliği azalmakta, bir yandan da maliyeti sıfır olan bir yakıt ile enerji üretilerek milli ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Santral 28/11/1998'de Sn. Mesut Yılmaz tarafından açılmıştır.


Etiketler