Header Reklam

Aironn'dan Akıllı Jet Fan: 'J-Smart'

05 Haziran 2013 Dergi: Haziran-2013
Bugüne kadar yapılan uygulamalarda jet fanlar, 2 kademeli ve yerine göre çift yönlü olarak kullanılmış ve bu fanların kontrolü klasik motor koruma şalteri/kontaktör/termik ve yardımcı röleler ile bu bilgilerin bağlı olduğu PLC giriş/çıkış üniteleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte jet fan motorları çift devirli dahlender sargılı motorlar ile imal edilmiştir. Bu yüzden kablolama da 1.ve 2. hız için ayrı ayrı olacak şekilde (4 + 3 = 7 x 2.5 mm2) kablo ile yapılmaktadır. Karbonmonoksit sistemi için düşük (0-50 ppm) ve yüksek (50-120 ppm) seviye alarm bilgisi alınmakta ve bu iki seviyeye göre sistem çalışmaktadır. Zonlardaki karbonmonoksit seviye bilgisi ppm cinsinden detaylı olarak görülememektedir.      J-SMART “akıllı fan” uygulamasında ise tüm jet fanlar Fire Mode (Yangın Modu) özelliğine sahip “frekans invertörleriyle” çalıştırılmaktadır. Böylece kontaktör/termik/yardımcı röle gibi şalt malzemenin kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Jet fanlar frekans invertörü ile kontrol edildiğinden tek sargılı olarak imal edilmektedir. Böylece jet fanlarda çift devir yerine % 0 ile % 100 arasında istenen hızda çalıştırma imkânı oluşmaktadır. Bununla birlikte 7 x 2,5 mm kablo yerine 4 x 2,5 mm kablo çekilerek kablodan ve kablo işçiliğinden tasarruf sağlanmaktadır. Kullanılan frekans invertörü ile panodaki merkezi PLC sadece bir kablo üzerinden haberleştiğinden jet fanın durum, arıza, kumanda bilgileri için ayrıca PLC giriş/çıkış ünitelerine ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca J-Smart-CO ilavesi ile jet fan otomasyon sistemi ve karbonmonoksit alarm sistemi tek bir paket halinde sunulabilmektedir. Kullanıcı bu sayede her zona ait ortalama karbonmonoksit değerini J-Smart jet fan otomasyon sistemi panosu ekranından detaylı olarak görebilmektedir. Bu da kullanıcıya değişik karbonmonoksit yoğunluğundaki zonlara ait jet fanları farklı hızlarda çalıştırabilme imkânı sağlamaktadır. Böylece önemli bir enerji tasarrufu elde edilir.


J-SMART “Akıllı” Jet Fan Uygulamasının Avantajları


Daha Uzun Ömürlü Jet Fanlar…
Frekans invertörlü çalışmada kalkış, hız değişimleri ve duruş aşamaları yumuşak bir biçimde gerçekleştiğinden jet fan motor mekanik aksamında zorlanmalar oldukça azalır. Yıpranmanın azalması sonucunda mekanik aksamların ömrü uzar, yenilenme gereksinimleri azalır, bakım ve malzeme giderlerinden tasarruf edilir. Frekans invertörü, şebeke beslemesini, motor bağlantılarını ve motorun ısınmasını sürekli izleyerek gereken durumlarda koruma sağladıklarından jet fanın bu gibi nedenlerle arızalanmasını önlerler. Bu noktalarda sisteme zarar verebilecek herhangi bir anormallik belirlediklerinde bunu hata olarak kaydederler. Bu sayede bakım-arıza personelinin hataların nedenlerini geriye dönük olarak aramalarına yardımcı olurlar. Bu sayede jet fanın toplam arıza oranını azaltmak ve hataların kaynaklarını daha çabuk ve daha doğru olarak teşhis ederek gidermek mümkün olmaktadır.
Daha Az Kablo...
Tek devirli motor kullanıldığında kablo kesiti 4 x 2,5 mm² oluyor. 4 x 2,5 mm² kesite sahip N2XH FE 180 kablonun maliyeti, 7 x 2,5 mm² kesite sahip N2XH FE 180 kablonun maliyetinden % 56 daha azdır. Ayrıca 4 x 2,5 mm² kesite sahip kablo kullanmak işçilik maliyetlerini azaltmış olmaktadır.

PPM

Tüketilen GÜÇ 

 
 

50 Hz

45 Hz

40 Hz

35 Hz

30 Hz

25 Hz

 

100-120

1,5 kw

 

 

 

 

 

 

80-100

 

1,1 kw

 

 

 

 

 

60-80

 

 

0,51 kw

 

 

 

 

40-60

 

 

 

0,76 kw

 

 

 

20-40

 

 

 

 

0,32 kw

 

 

0-20

 

 

 

 

 

0,18 kw

 
 


Örnek: Frekans İnvertörü ile 35 Hz olarak yapılan çalışmada 1,5 kW olan fan gücünün düşeceği yeni güç: (Düşük frekans/nominal frekans)³ x Nominal güç = (35/50)³ X 1,5 kw) = 0,76 kw olacaktır.
 
Daha Esnek Senaryolar...

Tek Devirli Jet fan Motoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM

Jet fan Hız Frekansları

 
 

100-120

50 Hz

 

 

 

 

 

 

80-100

 

45 Hz

 

 

 

 

 

60-80

 

 

40 Hz

 

 

 

 

40-60

 

 

 

35 Hz

 

 

 

20-40

 

 

 

 

30 Hz

 

 

0-20

 

 

 

 

 

25 Hz

 
 
 

 

 

Kullanıcılar, J-Smart “akıllı fan” uygulaması ile zaman ayarlı şekilde veya karbonmonoksit seviyesine bağlı olarak istenen hız değerine göre jet fan sistemini çalıştırabilirler. 1. devir ve 2. devir gibi 2 hız sınırı yoktur. Farklı karbonmonksit yoğunluğuna sahip zonlar, farklı hızlarda ppm değerlerine göre oransal olarak çalışabilirler.


Daha Az Arıza Kaynağı…
Frekans invertörlü jet fan uygulamasında çok daha az şalt malzeme kullanılmaktadır. Kontaktörlerden, Faz Sırası ve Faz Koruma Rölesinden, Termik Şalter ve Motor Sargısından tasarruf edildiğinden daha az arıza kaynağı oluşmaktadır. Ayrıca Motorların ilk kankınma esnasında yaşadıkları demeraj akımının ve Mekanik zorlanmaların önüne geçilerek motorun ömrünü uzatır.  


Daha Sessiz Çalışma…
Frekans invertörlü jet fan uygulamasında jet fanın başlangıçtaki çalışması direkt kalkışlı uygulamaya göre daha sessiz gerçekleşmektedir.


Daha Az Enerji...
Frekans invertörlü çalışmada kalkış akımı motorun anma akımının 1,5-2 katını aşmaz. Bu oran, gerilim kontrollü cihazlarda 3-4 kat, kademeli kontrollü motorlarda ise 7-8 katı bulur. Yavaşlama sırasında ise frekans invertör şebekeden hiç akım çekmez, hatta bu sırada jeneratör gibi çalışan motorun geri beslediği enerjiyi bir direnç üzerinde tüketir. Gerilim kontrollü cihazlar ise yavaşlama esnasında düşük hız sargısına doğru akım verirler, ayrıca gerektiğinde ana sargıya da gerilim verebilirler. Bu da yavaşlama süresi boyunca elektrik tüketimi demektir. İnverter kullanımıyla kademeli jet fanlara göre % 30-50 oranlarında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
Daha Fazla Nokta Kontrolü
Jet Fan & Aksiyel Fanlar  (Frekans invertörlü)

- Çalışıyor bilgisi
- Arıza bilgisi
- %0…%100 arasında istenen devirde kontrol – oransal kumanda
- Yön Seçimi (Çift Yönlü Fanlar için)
- Çalışma Süresi raporlama 
- Bakım zamanı bilgilendirme
- Motor aşırı yükte bilgisi 
- Motor durduruldu bilgisi 
- Düşük gerilim bilgisi 
- Yüksek gerilim bilgisi 
- Topraklama hatası 
- Faz U/V/W – toprak kısa devre bilgisi – ayrı ayrı 
- Faz U-V, U-W, V-W kısa devre bilgisi

Motorlu Duman Damperleri 

- Tam açık bilgisi 
- Kumanda

Diğer Sistemler 

- Karbonmonoksit Alarmı (0..100 ppm arasında tüm değerler detaylı olarak) 
- Yangın Alarm bilgisi
 
 

Etiketler