AFEC ISK-SODEX' de İspanyol Rüzgarları

05 Mayıs 2004 Dergi: Mayıs-2004

İspanyol Pazarı'nın Durumu
Bünyesinde 60’ı aşkın üretici üyenin yer aldığı İspanya Klima Ekipmanları Üreticileri Derneği AFEC, ISK-SODEX 2004 Fuarı’nda, sektörde İspanyol sanayinin tecrübe, ürün çeşitliliği ve kalitesini yansıtacak 5 firma ile yer aldı. AFEC Yetkilisi Jose Ma ORTIZ ile İspanyol sanayisi, AFEC Derneği faaliyetleri ve ISK-SODEX 2004 fuarı üzerine görüştük.

İspanyol pazarı Avrupa Topluluğu’na bağlı ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Bu önemli konum, sadece cirosal bir yüksekliği değil, aynı zamanda sektördeki İspanyol firmalarının nicelik ve niteliğinin seviyesini de göstermektedir. İklimlendirme sektöründeki gelişme, hem son yıllarda iyi giden İspanyol ekonomisine, hem de en parlak dönemlerinden birini yaşayan konut inşaatı sektörünün beraberinde getirdiği klima ihtiyacına dayanır. Bu dönemde ev tipi klimaların satış rakamları ikiye katlamış, endüstriyel sektöre yönelik ekipmanların satışları da artış göstermiş ancak yüzde olarak diğerine ulaşamamıştır. Diğer yandan üretimde ve satış rakamlarında yaşanan bu artış ile birlikte söz konusu ekipmanların satış fiyatlarındaki düşüş, İspanyol pazarının olgunluk ve rekabet gücünü yansıtmaktadır.


Verdiğim grafik, pazarın 1998’den 2002 yılına kadar milyon euro olarak toplam satış rakamları üzerinden gelişimini göstermektedir. 2003 yılına dair beklenen büyüme payı %5’dir. Bir önceki yıla ait pazar analizlerinin sonuçları Nisan 2004’de AFEC tarafından düzenlenecek toplantıda netlik kazandı.

Verdiğim diğer grafik, 2001 yılı verilerine dayanarak pazarın yapısı ile ilgili bir fikir vermektedir. Son iki yılda ev tipi klimaların satış yüzdesi artış göstermiştir.

Üretici Kuruluşlarımız

Pazarda gözlenen bu gelişme, çoğunluğu AFEC’e üye olan üreticiler tarafından gerçekleştirilmiştir. AFEC’in web sayfasından tüm üye firmalar ve ürün yelpazeleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. (www.afec.es). Üyelerimiz çoğunlukla hava dağıtımı ve temizlenmesi, compact elemanlar, soğutucular, roof tops ve komponentleri üzerine üretim yapmaktadırlar. Bu sektörde yer alan firmalar genelde küçük ve orta ölçekli firmalar olup, üretici olarak uzun yıllara dayanan tecrübeleri sonucunda dış pazarlara da açılmış, bazıları büyük başarılar elde etmişlerdir.Bu arada, sektörün önde gelen bir çok uluslararası firması da İspanya’da kendi kurdukları fabrikalarda üretimlerine devam etmektedirler. Derneğimiz aşağıda yer verdiğimiz aktivitelerin dışında üye firmalarının dışa açılımını ve sektörün uluslararası fuarlara katılımını desteklemektedir ki bu amaçla AFEC 5 firma ile ISK-SODEX 2004’de yer aldı. Bu firmalar;

HITECSA: Soğutucular, Compact Elemanlar üreticisi

MONFRI: Buharlaştırma Elemanları, Sıcak Hava Jeneratörleri üreticisi

ROCA: Soğutucular, Compact Elemanlar üreticisi

SISTEVEN: Ventilatör, Difüzyon elemanları (kafesler, difüzörler, vs.) üreticisi

TECNIFAN: Hava İşleme Üniteleri, Ventilatör, Difüzyon Elemanları (kafesler, difüzörler vs.) üreticisi

Derneğimiz

1977’de kurulan AFEC’in bünyesinde 60’tan fazla klima üreticisi bulunuyor. Derneğin mevcut tüzüğüne göre; derneğe sadece İspanya veya diğer Avrupa Topluluğu ülkelerinde fabrikaları bulunan kuruluşlar katılabiliyor. Dolayısıyla Carrier, Hitachi, Mitsubishi ve Daikin gibi Avrupa dışı markaların, Avrupa Topluluğu sınırları içinde üretimleri bulunduğu için üyelerimiz arasındadır.

Derneğin başlıca amaçlarını sektörün genel tanıtımı yapmak, firmalar arası işbirliği ve üye firmaların kamu kuruluşları ve diğer derneklerle iletişimini desteklemek ve teknolojik yatırımlar ve ihracata ivme kazandırmak olarak özetleyebilirim.

AFEC’e bağlı alt sektörler şöyle sıralanabilir: Soğutucular, hava ısıtma ve soğutma cihazları, hava işleme üniteleri, difüzörler, vs

AFEC, Avrupa Birliği normlarının daha iyi anlaşılması ve uygulanması hususunda İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinin resmi makamları ile sürekli işbirliği içindedir. Avrupa normları direktiflerinin belirlenmesinde söz sahibi olmak, en fazla üzerinde durduğumuz konu. Bu nedenle çok fazla AB temelli uluslararası toplantı düzenliyor veya düzenlenenlere katılıyoruz.

AFEC, üyesi olduğu Avrupa klima üreticileri organizasyonu EUROVENT/CECOMAF’ın Yönetim Kurulu, Komisyonları ve İş Gruplarında aktif rol alıyor. Her yıl dört kez genel değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Biz de ISKİD gibi Envanter çalışması yapıyoruz. Tek farkla; envantere bilgi gönderen katılımcı firmalarımız dışında, toplanan bilgiyi kamuoyuna açmıyoruz. Bu yolla hazırlanmış, son yirmi yıla ait data bankımız var.

Üç temel açıdan ürün gruplarını irdeliyoruz: Pazarlama, Çevre ve Teknik...

ISK-SODEX 2004

ISK-SODEX Fuarı’ndan çok memnunuz. Gerek hizmetler, yaklaşım, gerekse her konuda yardımcı olunması bizi çok sevindirdi. Katılımcı şirket sayısı da nitelikleri de çok iyi. Ürdün, Mısır, İsrail, Rus gibi yakın coğrafyalardan tatminkar miktarda ziyaretçi gelmiş. Böylece katılımdaki hedeflerimizin yukarısında tatmin sağladığımızı söyleyebilirim. Türkiye’nin Klima sektörü çok gelişmiş. Gelecekte çok iyi bağlantılar kuracağımızı sanıyorum. Türkiye ve özellikle yakın coğrafyası, Asya, çok büyük bir pazar. En büyük handikap; gelir seviyeleri.. Bu yeni pazarlar olarak görülen ülkelerin gelir seviyelerindeki artışa paralel olarak, ticaret trafiği de yükselen bir grafik izleyecektir.