Header Reklam

AES Güneş Enerjisi Seminerleri Sürüyor

05 Temmuz 2001 Dergi: Temmuz-2001
Alternatif Enerji Sistemleri Ltd. Şti. firması Genel Müdürü Ahmet Çıtıroğlu güneş enerjisi konusundaki birikimlerini çağrılı olarak katıldığı toplantılarda ilgilenenlere sunmaya devam ediyor. Çıtıroğlu; 18 Haziran 2001 tarihinde çağrılı olarak gittiği Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ‘Güneş Enerjisinden Yararlanarak Elektrik Üretimi ve Uygulama Alanları’ başlıklı bir bildirisinde; enerjinin tarih boyunca kullanımı, günümüzdeki enerji ihtiyacı, alternatif enerji kaynakları ve güneş pilleri üzerine bilgiler verdi.

Fotovoltaik uygulamaların, dünyada kullanılmakta olan yenilenebilir enerji kaynakları gibi, 1970’lerdeki enerji krizinden sonra hızlı bir gelişme gösterdiğini söyleyen Ahmet Çıtıroğlu; Türkiye’deki enerji gereksinimine değinerek, AES tarafından Türkiye’nin en büyük fotovoltaik uygulaması (13.2 kWp kuruluş gücüne sahip) olan Muğla-Göçek’ deki Telsim GSM baz istasyonunu görüntüleri ile tanıttı.

21 Ğ23 Haziran 2001 tarihleri arasında İzmir, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘6. Türk Alman Enerji Sempozyumu’nda ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gelişimi ve Güneş Pilleri’ konulu bir bildiri sundu. Bildiride güneş pilleri özelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyadaki gelişimi ve oluşturulan hükümet politikalarına değinen Ahmet Çıtıroğlu; Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini grafiklerle açıkladı.

Etiketler