AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., Modern Üretim Tesisinde Üretime Başladı

14 Haziran 2017 Dergi: Haziran-2017

Yerli ve yabancı sermaye ortaklığı ile 2016 yılının başında İzmir’de kurulan AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., Bilimpark’ta Ar-Ge ve Tasarım ekibi ile ürün geliştirme faaliyetlerine başladı. Kısa bir süre sonra Pancar Organize Sanayi Bölgesinde modern üretim sistemleri ile donatılmış olan fabrikasının altyapı çalışmaları başladı ve sektörün tanınan simalarından Bilgi Akkaya’nın direktörlüğü ile satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, İstanbul Ataşehir’de Türkiye Satış Ofisi kuruldu. AERA İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin İzmir’deki üretim tesisinde; yüksek verim, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir kalite prensipleri ile yüksek teknolojiye sahip insana ve doğaya saygılı bir üretim altyapısı kuruldu. Tesis, yaklaşık bir yıllık yatırım ve Ar-Ge ile Tasarım süreçlerinin ardından, yurt içi ve ihracat pazarlarına satılacak cihazların üretimine başladı. Konuya ilişkin olarak görüştüğümüz Şirket Ortağı ve Genel Müdürü Cihan Çangarlı özetle şunları aktardı: “Ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun ürünler üretmek, çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Enerji verimliliği ve kazanımı konularını sürekli gözeten ve EcoDesign kriterlerini sağlamayı ilke edinmiş olan firmamız güvenilir, sorumlu, çevreye ve müşteriye saygılı, verimli, yenilikçi ve öngörülü olmanın bilinciyle, kalıcı olmayı hedefleyerek yola çıktı. Titizlikle yürüttüğümüz yatırım ve Ar-Ge sürecimizin geldiği noktada, modüler klima santralleri, kompakt klima santralleri, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları, entegre ısı pompalı havalandırma cihazları, sulu tip ısıtma/soğutma terminal üniteleri başlığından toplanabilecek ürün gruplarında üretime geçmiş bulunuyoruz. Yüksek verimli üretim modelleri ile yüksek etkenlik ve düşük maliyetle ürettiğimiz cihazlarımız, sürdürülebilir kalite kontrol ve sürekli iyileştirme prensibimiz gereği hammadde girişinden bitmiş ürün oluşuncaya kadar yoğun kalite kontrol süreçlerinden geçmekte, ilgili direktifler doğrultusunda performans testlerine tabi tutulmakta ve ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu denetlenmektedir.”