Header Reklam

Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri

05 Mayıs 2012 Dergi: Mayıs-2012

Absorpsiyonlu Chillerlerin Tarihçesi

Absorpsiyonlu Chillerler, 1858 yılında Fransız kimyager Ferdinand Carre tarafından bulunmuştur. Orijinal dizaynda su ve sülfürik asit kullanılmıştır. 1922 yılında pompasız dizayn Baltzar von Platen ve Carl Munsters tarafından İsveç'te geliştirilmiştir. İlk ticari imalat 1923 yılında AB Arctic firması tarafından yapılmış ve 1925 yılında Electrolux tarafından satın alınmıştır. 60'lı yıllara kadar ticari olarak karavanlarda, elektriğe ulaşmanın zor olduğu bölgelerde sıklıkla kullanılmıştır. 1926 yılında Albert Einstein ve Leo Szilard alternatif bir tasarım ile Einstein soğutucusunu geliştirmişlerdir. 60'lı yıllardan sonra yüksek verimli kompresörlü cihazlar pazarda hakim konuma gelmişlerdir.

Türkiye'de Absorpsiyonlu Chillerler

Ticari absorpsiyonlu chiller uygulamaları ülkemize 70'li yılların başında gelmiştir. İlk uygulamalardan biri Taksim Marmara Oteli'dir. Burada Beyoğlu bölgesindeki elektrik sıkıntısı sebebiyle, fuel-oil yakılarak düşük basınçta buhar elde edilmiş ve bu buharla absorpsiyonlu chiller çalıştırılıp soğutma sağlanmıştır. 70'li yılların sonuna doğru petrol ve türev ürünlerindeki kriz nedeniyle sistemden vazgeçilmiştir. 90'lı yılların sonunda doğalgazlı trijenerasyon sistemleri ile soğutma üretilebilmesi ve mali krizler sebebiyle atık ısıların geri kazanılma ihtiyacı absorpsiyonlu chillerleri yeniden popüler kılmıştır.

Absorpsiyonlu Chiller Çeşitleri

A - Tek Etkili Gruplar (COP 0,7 / 0,8)

Egzoz Gazı (230 °C / 300 °C)

Buhar (0,1 / 0,4 mPa)

Sıcak Su (75 °C / 120 °C)

B - Çift Etkili Gruplar (COP 1,41)

Egzoz Gazı (300 °C / 600 °C)

Buhar (0,4 / 0,8 mPa)

Sıcak Su (140 °C / 200 °C

C - Direk Yanmalı Gruplar (COP 1,36)

Absorpsiyonlu Chillerlerin Avantajları

- Kojenerasyon ya da prosesteki atık faydalı ısılar soğutma olarak değerlendirilir.

- Çok düşük enerji sarfiyatları bulunmaktadır. Trafo güçlerinin yetersiz kaldığı, elektriğin pahalı ve az bulunduğu yerler için uygundur.

- Düşük maliyetli alternatif enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde düşük maliyetli soğutma elde edilir.

- Düşük ses ve titreşime sahiptir.

- Çevreyle dost, USGBC Leed for New Construction, Version 2.2, ozon gazlarının kullanımını sınırlamakta ve absorpsiyonlu sistemleri sertifikasyonda artı puan getirmektedir.

- Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür. Hareketli parça sayısı azdır. Cihazda yağ, su, tuz kaybı ve değişimi yoktur.

 


Etiketler