ABB Türkiye'de 360 Milyon Tutarındaki Enerji Santralı Projesini Üstlendi

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

Uluslararası elektrik mühen disliği şirketi ABB, İstan bul'un 100 kilometre kadar batısında bulunan Marmara Ereğlisi'nde. doğalgazla ça lışan 480 megawatt gücündeki kombine çevrim enerji santralı kurulmasına ait anahtar teslim sözleşmeyi kazandı. ABB kısmı nın değeri yaklaşık 320 milyon USD olan toplam 360 milyon USD tutarındaki sipariş, Anka ra'da yerleşik enerji projeleri ge liştiren UniMar Şirketi tarafından verildi. YapİşletDevret (YİD) esasına göre geliştirilen projenin, 1999 yılında hizmete germesi planlanmaktadır.

Projenin sorumluluğunu ana müte ahhit olarak Almanya'daki ABB Kraftvverke AG üstlenmiştir. Ener ji santralı için iki adet 160 mega watt gücündeki GT13E2 gaz tür bini ABB'nin Kavvasaki Heavy Industries Ltd. (KHI) ile birlikte kurduğu ortak girişim firması ta rafından; buhar türbini ise Alman ya Nürnberg'de yerleşik ABB Kraftvverke GmbH tarafından imal edilecektir. Ayrıca ABB'nin Avusturya'daki firması ABB Energie AG tüm elektrik ekipman ve kontrol sistemlerinin teminin den sorumludur. Marmara Ereğlisi santralı, ABB'nin ileri doğalgaz kombine çevrim teknolojisini; yüksek yakıt randımanı, düşük işletme giderleri ve düşük emisyon düzeyleri sağ layan LowNOx brülörleri ile bir araya getirerek, Türkiye'nin en verimli santrallerinden biri olacak tır.


Etiketler