ABB Pazar Payını Arttırıyor

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

ABB'nin 1997 yılı ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla siparişlerde yüzde 16, net gelirlerde ise yüzde 8'lik bir artış sağlandığı açıklandı.

luslararası elektrik mühen disliği firması ABB'nin 1997 yılı ilk üç ay sonuç larında, geçtiğiniz yılın ay nı dönemine oranla, sipa rişlerde yüzde 16. net gelirde ise yüzde 8'lik bir artış sağladığı açıklandı.

1996 yılı ilk üç ayında 8.720 milyar dolar olan toplam sipariş lerini 1997 yılı ilk üç ayında 10,076 milyar dolara çıkaran ABB'nin, 1996'nın ilk üç ayında 219 milyon dolar olan net geliri ise 1997 yılında yüzde 8'lik ar tışla 236 milyon dolar oldu. Batı Avrupa piyasalarında yaşanan durgunluğa rağmen pazar payını arttırmayı başaran ABB'nin Avru pa para birimlerinin dolar karşı sındaki değer kaybına rağmen, yerel para birimleriyle yapılan değerlendirmelerde, yine aynı dö nem içerisinde alınan siparişlerde yüzde 22'lik bir artış sağlandığı vurgulandı.

Elektrik enerjisinin etkin üretimi, iletimi ve dağıtımında, endüstri ve yapı sistemlerinde, raylı ula şımda teknoloji ve mühendislik çözümleri üreten ABB'nin Türki ye'nin dahil olduğu Avrupa paza rında elde ettiği gelir 19,4 milyar dolar. Türkiye'nin 22 bin mega vvatt'lık kurulu elektrik enerjisi güeünün yarısının kurulmasına öncülük eden ABB'nin dünya ge nelinde binden fazla şirketi ve 215 bin çalışanı bulunuyor.


Etiketler