AB Güneş Enerjisinde Dünya Liderliğine Aday

05 Ocak 2004 Dergi: Ocak-2004
2010 yılına kadar Avrupa Birliği yenilenebilir enerji pazarındaki payını yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin, güneş enerjisinden azami yararlanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulan ‘Fotovoltaikler Teknolojisi Araştırma Danışma Kurulu’ 4 Aralık 2003 tarihide ilk toplantısını yaptı.  Avrupa Birliği Enerji ve Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Loyola de Palacio ve Araştırma'dan Sorumlu Komisyon Üyesi Philippe Busquin tarafından kurulan danışma kurulunun hedefi, bir ön rapor ve bir strateji araştırma gündemi hazırlayarak güneş enerjisiyle elektriğin azami potansiyelini artırmak. Toplantıda; Avrupa’nın, Almanya'daki teşvikler sayesinde, güneş enerjisinde yüzde 30'luk bir büyüme gerçekleştirdiği ve bunun da dünyadaki Fotovoltaik üretiminin yüzde 24'üne tekabül ettiği vurgulandı. Ayrıca,  bu konuda lider Japonya'nın pazar payının yüzde 44, ABD’nin ise yüzde 22 oranıyla AB'nin gerisinde bulunduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun, bu alandaki araştırma, geliştirme ve uygulama projelerini desteklemek üzere geçen on yıllık dönemde, 200 milyon Euro’nun üzerinde fon ayırdığı, buna rağmen, güneş enerjisinin AB enerji pazarındaki payının çok düşük olduğu ve diğer enerji üretim türlerine göre, Fotovoltaikler teknolojisinin pahalı olmaya devam ettiği de toplantıda vurgulandı. Komisyon, 2010 yılına kadar AB'nin yenilenebilir enerji pazarındaki payını yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıkarma hedefi çerçevesinde, 2000 yılında 183.5 MW olan Fotovoltaikler üretim kapasitesini, 2010'da 3000 MW'a çıkarmayı amaçlıyor. 

Etiketler