Header Reklam

AB, Gelgit Enerjisi Kapasitesini Artırıyor

01 Ağustos 2018
AB, Gelgit Enerjisi Kapasitesini Artırıyor

Avrupa Komisyonu, Normandiya kıyılarında yenilikçi bir gelgit enerji projesi gerçekleştiriyor. Pilot temiz enerji santrali projesi, deniz tabanına yerleştirilmiş, 16 metre genişliğinde yedi sualtı türbininden oluşacak ve maksimum 14 MW kapasiteye sahip olacak. AB, Fransız Hükümeti’nin yatırım ve sübvansiyon desteği sağlamayı amaçladığı proje için rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair karar vermesi çağrısında bulundu. Bazı raporlar, projenin 112 milyon Euro’ya mal olacağını, ve bunun yaklaşık yarısının devlet tarafından sağlanacağını öne sürüyor. Avrupa Komisyonu, kararında, teknolojinin “pazar penetrasyonunu teşvik ettiğini” ve yardım seviyesinin “orantılı olduğunu ve aşırı telafiye yol açmayacağını” ifade etti.

Fransa, büyük miktarlarda yenilenebilir elektrik sağlama potansiyeline sahip olan ve büyük ekonomik fayda sağlayan, gelişen teknoloji pazarını ülke sınırları içine çekmek istiyor. Fransa’nın ayrıca 2020 yılına kadar enerjisinin %23’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için yasal olarak bağlayıcı hedefi bulunuyor. Ülke şu ana nükleer enerjiye olan bağımlılığını azaltma yolunda ve bu amacı doğrultusunda yenilenebilir enerjideki kapasite artırımlarına yöneliyor. Temiz enerji alanındaki ilerleyişe bakıldığında ise oldukça güçlü bir ivme görülüyor.

Fransa şu anda İngiltere ile Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı’nda geliştirilecek gel-git projeleri üzerinden rekabet halinde. Bölgede, bir dizi geliştirici ile gel-git teknolojisini ticarileştirmek için denemeler gerçekleştiriyor. Yeni gelgit enerjisi pazarının 2030 yılına kadar İngiltere’ye 1,4 milyar katkıda bulunması ve 4.000 kişi için iş imkanı yaratması bekleniyor.

Rekabet politikasından sorumlu Avrupa Komiseri Margrethe Vestager: “Gelgit enerjisi, Avrupa’da iklim dostu bir enerji kaynağına geçişe katkı sağlayabilecek teknolojilerden biri. Onaylanan Fransız projesi, rekabet eşitliği ile gel-git enerji teknolojisinin tanıtılmasına yardımcı olacak” diyor. Normandiya kıyılarında kurulacak yenilikçi teknoloji tesisi Dublin merkezli şirket OpenHydro tarafından inşa edilecek ve devlete ait enerji şirketi olan EDF tarafından işletilecek.