AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Yansımaları Ankara’da Tartışılıyor

05 Eylül 2003 Dergi: Eylül-2003
Avrupa Birliği'nin EUROPA Bilgi Köprüleri Programı çerçevesinde, AB Komisyonu tarafından desteklenen 'Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası ve Türkiye'ye Yansımaları' projesi kapsamındaki üçüncü konferans 19 Eylül 2003 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Hazine Müsteşarlığı Konferans salonunda gerçekleşecek ‘Avrupa Birliği'nde Alternatif Enerji Kaynakları’ isimli konferansı, ‘Avrupa Birliği'nde Doğal Gaz, Petrol, Kömür ve Nükleer Enerji’ konulu bir çalıştay izleyecek. Projeyi Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV) yürütüyor. ‘Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası ve Türkiye'ye Yansımaları’ projesinin amacı, Türk Mevzuatını Avrupa Birliği (AB) Mevzuatına uyarlama sürecinde, planlamada, yasamada, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek ve çözüm önerileri üretebilmek için, Birliğin enerji konularındaki politikası ve mevzuatı hakkında Türkiye'deki belirli hedef gruplarını bilgilendirmek. Proje kapsamındaki eğitim ve araştırma etkinlikleri ile Türkiye'de enerji konusunda karar vericilere, üreticilere, dağıtıcılara, sendikalara, sanayideki kullanıcılara, tüketicilere, meslek kuruluşlarına ve akademik çevrelere ulaşılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, hedef kitleden temsilcilerin ve çeşitli Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinden uzmanların katılımı ile enerji konusunda 4 adet çalıştay ve konferans düzenleniyor. Son etkinlik 10 Ekim 2003 tarihinde gerçekleşecek. Projenin sonunda, bilginin daha geniş kitlelere yayılması için, konferans ve çalıştay sunumları ile tartışmaları içeren, Türkçe bir kitap yayınlanması planlanıyor.

Etiketler