İTÜ ile Avrupa’nın 8 Üniversitesi Arasında İşbirliği

06 Şubat 2019 Dergi: Mart-2019

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen diğer 8 partner üniversitesi ile birlikte Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nı kurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlık ettiği İTÜ Delegasyonu Avrupa’nın seçkin üniversitelerinin rektörleri ve delegasyonları ile 29 Ocak 2019’da İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya geldi. Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi, İspanya’dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Macaristan’dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya’dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Fransa’nın önemli mühendislik yüksek okulları çatı kurumu ParisTech'in kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech güçlerini birleştirdi ve "Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı"nı (EELISA -European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance) oluşturdu. İttifakın hedeflerini de kapsayan kuruluş beyanı, Madrid Politeknik Üniversitesi’nin düzenlediği görkemli bir törenle imzalandı. Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar 20 Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus+ çağrısı yayımlamıştı. İTÜ ekibi dahil, EELİSA üyesi ekipler bu çağrıya cevap vermek üzere 8 ay birlikte çalıştı.

Toplumsal sorunlara çözüm

Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa yükseköğretim alanının ve ötesindeki tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Sektördeki yükseköğrenim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa’da geçerli mühendislik diploması üzerinde odaklanan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde de işbirliğini geliştirecekler. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecekler.

Kadın-erkek eşitliğini gözetecek

Avrupa’nın ilk kadın mühendislerinden biri olan ve hayatı boyunca Avrupa’nın birçok ülkesinde iz bırakan Romanya asıllı Elisa Leonida Zamfirescu’yu çağrıştıran EELISA cinsiyet eşitliği konusuna önem veriyor. Kadınların mühendislik mesleğinde kariyer ve sosyal hayatlarında da aynı haklara sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

Mühendislik eğitimine önemli katkı

Mines ParisTech koordinatörlüğünde, ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) adlı değişim programı çerçevesinde 20 yıldan beri işbirliği yapan üniversite ve okullar, yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 2025 yılına kadar iddialı hedefler taşıyan bir Avrupa Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya getirdi. Bu doğrultuda geliştirilen geniş vizyonlu ortak projenin ilk 3 yılı, bütün Avrupa’da geçerli, yüksek lisans (master) seviyesinde bir mühendislik derecesi oluşturmaya odaklandı. Bu kapsamda sektörle ilgili eğitim ve deneyim paylaşımı yaygınlaştırılacak. Yükseköğrenim ve bilimsel araştırma arasındaki ilişki kuvvetlendirilecek, bilimsel araştırma yaparak öğrenme desteklenecek. İlk 3 yıllık öğrenci ve akademik personel hareketliliği kapsamında, Avrupa Komisyonu nezdinde öncelikli olan “Akıllı, Yeşil ve Sürdürülebilir Şehir” ile “Endüstri 4.0” konularında açılacak ders programları sunulacak. Adı geçen bu iki alanda çalışan laboratuvar ve ekipler arası işbirliği desteklenecek. İleride, hem işbirliği alanları genişletilecek hem de lisans ve doktora konularında birlikte çalışılacak. Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı da EELISA projelerine danışman partner olarak destek verecek.

EELISA hakkında

Avrupa devlet başkanları ve başbakanları, 20 Avrupa Üniversite kurma fikrini 2017 sonbaharında tartışmaya açtı. Avrupa Komisyonu konuyu 2018’in ilk aylarından itibaren gündeme aldı ve 2018 sonu 1., 2019’da 2. çağrının yapılacağını bildirdi. Avrupa üniversiteleri 10-11 aydır bu konuda görüşüyor.

Avrupa Üniversitesi projesi 5 alt projeden oluşuyor:

1) Organizasyon ve yönetim,

2) Eğitim,

3) Eğitim ile Ar-Ge ve inovasyon arasında köprü,

4) Üniversite ile iş dünyası ve toplum işbirliği,

5) İletişim, proje sonuçlarını toplumla paylaşma ve yayma.

İTÜ Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon arasında köprü konusunun liderliğini üstlendi ve diğerlerine katkıda bulundu.