Header Reklam

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Düzenlendi

11 Nisan 2018 Dergi: Nisan-2018

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 55 maddelik “Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerini kapsayan eylem planlarını açıkladı. Bakan Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılış töreninde “Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın tanıtımını yaptı. “Enerji Verimliliği Eylem Planı” ile ilgili 2023’e kadar yaklaşık 10.9 milyar dolarlık yatırımın olduğunu ifade eden Albayrak, “Belirlediğimiz bu 10.9 milyar dolarlık yatırımla, hedeflenen, 2033’e kadarki kazanım yaklaşık 30.2 milyar dolar. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda birincil enerji tüketimimizde yüzde 14’e varan azaltım ve çevreci profilde baktığımızda da 66.6 milyon ton karbon salımı azaltımı hedefi demek. Bu, oluşacak yan sektörlerle ve endüstriyle birlikte 20 bini aşan bir istihdam, aynı şekilde bu enerji tasarrufunun sağlanmasıyla da ortaya çıkacak olan alternatif yatırımlarla yaklaşık 4.2 milyar dolar bir enerji santral yatırımında da tasarrufa gitmiş olmak demek” dedi.

Bakan Albayrak, enerji tüketiminde başlı başına öne çıkan üç sektör olduğunu belirterek “Enerji tüketiminde başlı başına öne çıkan üç sektörden biri sanayi. Bu, tüketimin yaklaşık yüzde 32’sini oluşturuyor. Diğeri ulaştırma. Aynı şekilde yüzde 26’lık bir oranı var. Konut ve hizmetler dediğimiz ısıtma, aydınlatma, hizmet sektörüyle ilgili diğer alanları birleştirdiğimizde, bu üç nokta yaklaşık yüzde 90’lık bir orana tekabül ediyor. Ağırlıklı odaklandığımız nokta bu alanlarda hangi hususları tasarruf ve verimlilik açısından öne çıkarabiliriz. Bu çerçevedeki 55 eylem planımıza baktığımızda her bakanlığa, her paydaşa ciddi bir hedef düşüyor” diye konuştu. 

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, iki gün boyunca birçok oturuma sahne oldu. Etkinliğin ikinci gününde moderatörlüğünü TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz’ın yaptığı “Binalarda Enerji Verimliliği Gelişmeleri” başlıklı oturumda; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enj. Ver. ve Tes. Dai. Bşk. Murat Bayram, ISKAV Başkanı Metin Duruk, DOSİDER Başkan Vekili Dr. Celalettin Çelik, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen ve TTMD 8. Dönem Başkanı Abdullah Bilgin konuşmacı olarak yer aldı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enj. Ver. ve Tes. Dai. Bşk. Murat Bayram, Bakanlık olarak Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde denetimlere başladıklarını belirtti ve BepTR yazılımı hakkında bilgi verdi.

Sıfır faizli özel kredilendirme sisteminin tanımlanması gerektiğini belirten ISKAV Başkanı Metin Duruk, “Enerji yoğunluğu çok yüksek olan bir ülkeyiz. Japonya’nın 4, Almanya’nın 3 katı enerji kullanıyoruz. Bu kadar savurgan olmamalıyız” diye konuştu. ISKAV TAD çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Duruk, “Enerjiyi ölçmediğimiz sürece enerji verimliliğinden bahsedemeyiz” dedi. Duruk, ÇED raporlamasının sağlıklı yürümesi gerektiğine de dikkat çekti. 

ErP Yönetmeliği hakkında detaylı teknik bilgiler veren DOSİDER Başkan Vekili Dr. Celalettin Çelik, “ErP yönetmeliği, 21 Nisan’da yürürlüğe girecek. Derneğimiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile uzun zamandır çalışıyordu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğüne yönetmeliğin çıkarılması için koydukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, yalıtım uygulamaları açısından finansman çözümlerinin İZODER’in eylem planları içinde çok ciddi yer aldğını ifade ederek “Biz yalıtım konusunu yeniden keşfetmeye çalışmamalıyız. Çünkü gelişmiş ülkelerde yapılmış başarılı örnekler var. Hatta o kadar başarılı oldular ki, gelişmiş ülkelerde, ‘desteği kaldırsak mı’ demeye başladılar. Verimlilik diye konuştuğumuz ve bunu sağlayan mal ve hizmetlere konulan vergilerin kaldırılması, KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi şart. Ayrıca düşük maliyetli kredilerin de teşvik olarak sunulması, çok önemli. Kredilerin bir bölümünün devlet tarafından sübvanse edilmesi de tüketiciye dönük bir uygulama yöntemi. Örneğin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) kapsamında B sınıfında enerji verimlilik uygulaması yapan tüketicinin kredisinin yüzde 20’si, A sınıfı EKB olacak binalara ise yüzde 40’ı sübvanse edilebilir. Bu yöntemlerin hepsi de başarılı olmuş finansman modelleridir. Ayrıca teşvik paketlerinde sadece teşvik değil, ceza da sunulması lazım. Örneğin enerji verimliliği uygulamasında enerji verimli cihazlar kullanmayanların elektriği, yalıtım yaptırmayanların ise doğalgaz ve elektriği daha pahalı kullanmaları sağlanabilir. Hemen uygulanabilecek eylemlerden biri de enerji verimliliği uygulamaları, başta ısı yalıtımı olmak üzere konut kredilerinde olduğu gibi tüketici kredilerindeki yüzde 5’lik BSMV ve yüzde 15’lik KKDF derhal sıfırlanabilir” dedi.

İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen, sektörün yüzde 60’ını yabancı markaların oluşturduğunu ifade ederek “Bu durum; teknolojinin ülkemize gelişini, istihdam yaratılmasını ve ülkemizin sektörel değişim ve gelişimlere hemen adapte olmasını sağlıyor. Örneğin Türkiye’de artık inverter olmayan klima yok. R32 gazı geliştirildi ve imal ediliyor. Biz de ülke olarak buna hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Ancak en büyük eksik finansman desteğinin olmaması. Tüketicinin desteklenmesi gerekiyor. Yurtdışında yapılan vergi indirimi, ülkemizde de olmalı” diye konuştu.

Isı pompaları ve kojenerasyon sistemlerinin gelişmesi gerektiğini söyleyen TTMD 8. Dönem Başkanı Abdullah Bilgin “Gereksiz tüketimin önüne geçilmeli” vurgusunu yaptı. Bilgin, bina ve enerji sektöründe sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çektikten sonra ısı pompası ve kojenerasyon içeren sistemlerin daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi. Bilgin ayrıca bölgesel ısıtma ve atık ısı ile enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekti.

Yine etkinliğin ikinci gününde moderatörlüğünü TÜRKOTED Başkanı Yavuz Aydın’ın yaptığı “Verimli Kojenerasyon/Yerinde Üret Yerinde Türet” başlıklı oturumda; Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Kılkış “Güneş ve Rüzgâr Enerjili Uygulamalar”, TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Armağan “Kentsel ve Endüstriyel Atıklarla Biyogaz Kojenerasyon”, Siemens Yönetim Kurulu Üyesi Sünusi Turfanda “Tarımsal ve Ormansal Atıklarla Kojenerasyon”, Topkapı Endüstri Genel Müdürü Sedat Akar “Bitkisel ve Hayvansal Atıklarla Kojenerasyon” ve Onur Elektrik CEO’su Onur Günduru “Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri-Adnan Menderes Üniversitesi Güneş Enerjili Trijenerasyon Uygulaması” başlıklı sunumlarını yaptılar. Prof. Dr. Birol Kılkış sunumunda; melez uygulamalar, PV destekli ısı pompası uygulamaları, güneş enerjili üçlü üretim sistemi kavramı (PVTC), akılcı ekserji verimi, yenilikçi PVT türleri hakkında katılımcılara detaylı teknik bilgiler verdi.

“Verimli Sanayi Kârlı Üretim” adlı oturuma katılan DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban ise “AMS+ ile ürün izlenebilirliği ve verimlilik artışı” başlıklı konuşmasıyla, katılımcılara fabrika yatırımları ve verimliliğe katkıları hakkında tecrübelerini aktardı. Çoban, “Türkiye’de sektöründe Endüstri 4.0’ı ilk kullanan kurum olan DemirDöküm, üretim hatlarında kullandığı AMS+ (Montaj ve Test Yönetim Sistemi) ile insan kaynaklı hatalar minimize edilerek ürünlerimizin kalite ve izlenebilirliği garanti altına alınıyor. Üretim faaliyetlerimizin verimliliğini artırmak ve çalışanlarımızın ergonomisini iyileştirmek amacıyla bu yılbaşında kurguladığımız MTM (Metot zaman ölçüm) eğitimlerini tamamlayarak tüm üretim alanlarımızda uygulamaya aldık. Dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ürün yönetimi, kontrol, lojistik, veri akışı, veri yönetimi, süreç yönetimi, otomasyon ve kontrol sistemleri ‘Üretimde Sıfır Hata’ hedefimize yaklaştırdı. DemirDöküm olarak Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye’ye, tüketicilere ve sektöre büyük kazanım sağlayacak ErP (Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği kapsamında tüm hazırlıklarımızı da tamamladık” diye konuştu.