“Binalarda Sürdürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar” Kitabı Çıktı

05 Kasım 2008 Dergi: Kasım-2008
Dr. İbrahim Çakmanus ve Doç. Dr. Türkan Göksal Balta tarafından hazırlanan “Binalarda Sürdürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar” adlı kitap Doğa Sektörel Yayın Grubu tarafından yayımlandı. Kitap, “Fosil kaynaklar kullanılarak elde edilen enerji, hem ekonomi üzerinde yük hem de çevre kirliliği ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Enerjinin yaklaşık % 40’ı yapı sektöründe kullanılmaktadır. Bu nedenle binaların daha az girdi (enerji, su v.b.) tüketecek şekilde tasarlanıp inşa edilmesi ve işletilmesi mimar, mühendis ve mal sahiplerinin temel görevidir” düşüncesinden hareketle kaleme alındı. Kitabın yazarlarından Dr. İbrahim Çakmanus, yazdığı önsözde “Yüksek verimli HVAC sistemleri kullanımı, tesisatın yalıtımı, ısı geri kazanım sistemleri kullanımı, hızı değiştirilebilen pompa ve fanların seçilmesi, serbest soğutma (free cooling), ısı pompaları, otomatik kontrol v.b. ilk yatırım maliyetini artırıyor gibi gözükse de binaların 40-50 yıl gibi uzun süreler hizmet vereceği ve HVAC sistemlerinin ise 20-25 yıllık ekonomik ömürleri olduğu düşünüldüğünde çok büyük enerji ekonomisi sağlayacak, teknolojinin gelişmesine katkıda bulunacak ve çevre tahribatını azaltacaktır” diyor. Kitabın içeriğinde ise; bina ömür boyu maliyetinin optimizasyonu, çevre ve enerji, iç mekan kalitesi, doğal havalandırma, yenilenebilir enerji kaynakları, ısıtma ve soğutma yükleri, mekanik tesisat sistemleri, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, bilgisayar uygulamaları ve uygulama örnekleri gibi konular ayrıntılı olarak inceleniyor.  

Etiketler