“5. Dünya Su Forumu” İstanbul’da yapıldı

05 Nisan 2009 Dergi: Nisan-2009
2006 yılında Meksika’da yapılan “4. Dünya Su Forumu”nun ardından İstanbul için başlayan “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” yolculuğu, 192 ülkeden yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı 5. Dünya Su Forumu’yla tamamlandı. 
Forum; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Japonya Veliaht Prensi Naruhito Kotaishi, Fas Başbakanı Abbas El Fassi, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Sha Zukang, Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon ve 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran’ın açılış konuşmalarıyla başladı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaptığı konuşmada; artık insanlığın kaderinin birbirine kuvvetlice bağlı olduğu yeni bir döneme girildiğini ve kimsenin, ‘ben sadece kendi ülkemde, kendi bölgemde yaşıyorum’ demeye hakkı olmadığını, zira susuzluk, kuraklık ve sel gibi felaketlerin sınır tanımadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra şunları söyledi; “Bugün varılan noktada, dünya milletleri olarak sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve toplumsal avantajlarımızla, mücadele etmemiz gereken olumsuzlukları, zorlukları gerçekçi bir bakış açısıyla tahlil etmemiz; sorunlarımıza elbirliği ile ortak çözümler üretmemiz gereken keskin bir dönemeçten geçmekteyiz. Hepimizin gayet iyi bildiği üzere ‘su’ hayatımızı idame ettirebilmemiz için vazgeçilmezdir. Su olmadan fakirlik, açlık ve hastalıklarla mücadele edemeyiz. 7 milyara yakın insanın gıda güvenliğinin temini için de tarımsal faaliyetlere yeterli miktarda su tahsis etmek durumundayız. Su, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biridir. Forumun sağlayacağı fikri ve ilmi platformun, bilgi ve tecrübe alışverişiyle mutabık kalınacak çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlayarak, hepimizi önceki toplantılardan bir adım daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum”.5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran da açılışta yaptığı konuşmada; su forumunu, su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesini, hak ve adalet ilkeleri temelinde bütün ülkeler arasında barışa, güvenliğe, iş birliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirterek, foruma 29 bin 144 başvuru yapıldığını ve 192 ülkeden 23 bin 273 kayıtlı katılımcının yer aldığını söyledi.
Forumun amacının su kaynaklarının bilinçli kullanılması için harekete geçilerek küresel bilinç yaratılması ve tüm ülkelerin liderlerinin dikkatini bu yöne çekmek olduğunu dile getiren Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fouchon da forumun bu amaca hizmet edecek altyapıya sahip olduğunu belirtti.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise yaptığı konuşmada; “Üç yıl önce kurduğumuz düş, bugün burada gerçeğe dönüştü. Biz suyu; istikrar ve kardeşlik için bir barış vesilesi olarak görüyoruz. Bu anlayışın bir gereği olarak Türkiye, suyun bütün dünyada istikrarın tesisine yardımcı olacak bir işbirliği vasıtası haline gelmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Yılda ortalama 643 mm yağış düşmektedir. Ancak yağışlar bölgelere ve mevsimlere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden ülkemizde yağışlı mevsimlerdeki suyun biriktirilmesi ve kurak zamanlarda kullanılabilmesi için baraj ve göletlerin yapılması bir zarurettir. İstanbulluların 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamak üzere 185 km mesafeden Melen Çayından su getirilmektedir. Yine bu proje ile Dünya’da bir ilk gerçekleştirilerek, Asya ile Avrupa kıtasını birleştirecek bir su iletim tüneli inşa edilmektedir. Deniz yüzeyinden 135 metre derinlikte, 6 metre kazı çapında, toplam uzunluğu 5551 metre olan bu tünel, 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır” dedi.
Açılış konuşmalarının  ardından “T.C. Başbakanlık Su Ödülü” ve “Fas Kralı Hasan II Ödülleri” de sahiplerini verildi.  

T.C. Başbakanlık Su Ödülü: Ulusal kategoride ödül Anadolu Ajansı, Zaman Gazetesi, 24 Haber TV ve NTV arasında paylaşılırken, uluslararası kategoride ise ödüle İngiltere’den Aqua Media layık görüldü.

Fas Kralı Hassan II Ödülü: Fas Kralı Hassan II’nin su kaynaklarının korunması ve su alanında gerçekleştirdiği uluslararası işbirliklerinin anısına verilen “Kral Hassan II Büyük Dünya Su Ödülü”, Arap Ekonomik ve Sosyal Gelişim Fonu Başkanı Dr. Abdulatif Yousef Al-Hamad’a verildi. Açılış konuşmaları ve ödül törenlerinin ardından “Birleşmiş Milletler Dünya Su Geliştirme Raporu” da açıklandı. 
Dünya Su Değerlendirme Programı’nın koordinasyonunu yaptığı, temiz su ve sanitasyon konuları ile ilgilenen BM-SU’yu da kapsayan 24 Birleşmiş Milletler Ajansı tarafından derlenen ve UNESCO Direktörü Koªchiro Matsuura tarafından açıklanan “Değişen Dünyada Su” isimli rapor, 20 farklı örnek vaka ve 25 ülkede yapılan araştırmalar sayesinde dünyanın temiz su kaynakları sorunlarını ele alıyor.
Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenen en büyük forum olan 5. Dünya Su Forumu’nda birçok ilke imza atıldı. 5. Dünya Su Forumu’nda ilk kez çok yönlü sosyal paydaş ilişki yönetimi yaklaşımı uygulandı. Bu kapsamda farklı görüşlere sahip sivil toplum kuruluşlarına söz hakkı tanınmasının yanı sıra az gelişmiş ve Afrika ülkelerinin katılımın sağlanabilmesi için 1.000 kişilik fon oluşturuldu. Forum kapsamında düzenlenen “Devlet Başkanları Zirvesi”, “Bakanlar Konferansı” ile belediye başkanları ve yerel otoriteleri küresel değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağıran “İstanbul Su Mutabakatı”nın imzalanması da yine birer ilk olarak dikkat çeken etkinlikler arasında yerlerini aldılar.

“Bakanlar Konferansı” 
düzenlendi
20-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Bakanlar Konferansı’nda 155 ülke bakanı ve 14 uluslararası kuruluşun temsilcileri bir araya geldi. Üç gün süren Bakanlar Konferansı’nda; suyla ilgili 8 ana başlık altında yuvarlak masa toplantıları ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirildi. “Suyu Afrika’da bir gelişim aracı olarak kullanmak”, “Sudan kaynaklanan felaketlerin etkilerini hafifletmek”, “Enerji için su - Su için enerji”, “Gıda için su ve yoksulluğun ortadan kaldırılması”, “Su ve İklim gündeminin birleştirilmesi”, “Temiz Su-kıyı suları”, “Su altyapıları ve hizmetlerinin finansmanı” ve “Uluslararası Sanitasyon Yılı’nın ötesinde” gibi konular ele alındı. Toplantıların ardından forumun son gününde “5. Dünya Su Forumu Bakanlar Deklarasyonu”nu yayınladılar. 

“Parlamenterler ve Yerel İdareler Arası Diyalog ” yapıldı
16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda su yönetiminde merkezi yönetim sisteminin gerekliliği ve hükümetlerle yerel yönetimler arasında koordinasyonun önemi tartışıldı. Güçlü yerel yönetimlerin su konusunda başarılı projelere imza attığı ifade edildi.
5. Dünya Su Forumu kapsamında Parlamenterler ve Yerel Yönetimler Arası Diyalog toplantısına Fas Hükümeti temsilcisi M.Mohamed Saad El Alami, Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Mustafa Öztürk, Suudi Arabistan Parlamentosu Milletvekili Mohammed Abdullah Alguwaihes, Avrupa Belediyeler ve Bölgesel Yönetimler Birliği Üyesi Louis Le Pensec, Fransız Parlamentosu Milletvekili Jean-Fronçois Le Grand, Gazze Belediye Başkanı M. Mageed Abou Ramadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Prof. Zekai Şen ve Margeret Pageler katıldı. 

“İstanbul Su Mutabakatı” imzalandı 
Belediye başkanları ve yerel otoriteleri küresel değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağıran İstanbul Su Mutabakatı imzalandı. İlk bölümü bir bildiri, ikinci bölümü ise yerel yönetimler ve şehirlerin şartları doğrultusunda şekillenen bir taahhütname olan mutabakatı 52 ülkenin belediye başkanı tarafından imzalandı. Forumun “Yerel ve Bölgesel Otoriteler Günleri” toplantılarının kapanışında imzalanan İstanbul Su Mutabakatı’nın ilerleyen günlerde toplam 180 ülke belediyesince de imzalanması bekleniyor.
Yerel ve Bölgesel Otoriteler Günleri’nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye başkanları ve seçilmiş yerel ve bölgesel temsilciler olarak taahhüt ettikleri faaliyetleri desteklemeleri için ulusal hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundukları konular arasında şunların yer aldığını söyledi:
“Su güvenliği gerek ulusal gerekse uluslararası politikalarda daha yüksek öncelikli bir konuma getirilmelidir. Bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki su ve sağlık hizmetlerine erişim ile yoksulluğa karşı mücadele uygulamaları hızlandırılmalıdır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin yeterli kurumsal kapasiteye, mali kaynaklara ve yasal yetkiye sahip olması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir su yönetimi konusunda oluşturulan siyasi stratejilerin tanımlanması ve uygulanmasında yerel ve bölgesel yönetimler de yer almalıdır. Yerel su ve sanitasyon altyapılarının finansmanı konusunda yerel ve bölgesel yönetimlerin imkanlarını artıracak, finansman mekanizmaları ve yasal çerçeveler geliştirilmelidir. Su ve sanitasyon ile ilgili bin yıl kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarda bulunan yerel ve bölgesel yönetimlerin desteklenmesi gerekmektedir.”
Forum süresince 112 adet tematik, 7 bölgesel, 5 üst düzey panel ve 105 yan etkinlik yapılırken, Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu, Avrupa Çevre Ajansı ve OECD’nin Su Yönetimi Raporu açıklandı. Politik ve siyasi süreç içinde 91 ülkeden 200 yerel yönetim temsilcisi biraraya geldi. 52 ülkenin Belediye Başkanı, değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağıran İstanbul Su Mutabakatı’na imza attı. Forum kapsamında 173’ü yabancı 263 Parlamenter biraraya gelerek, daha önce hazırlık toplantılarında oluşturulan 13 maddelik öneriler listesini ülkelerinde tartışmak üzere aldılar. 155 ülke ve 14 Uluslararası Kuruluş "Bakanlar Konferansı"nda biraraya gelerek, Bakanlar Deklarasyonu’nu açıkladılar. Devlet Başkanları Zirvesi’ne 3 ülkenin Cumhurbaşkanı, 3 Kraliyet ailesi mensubu, 4 ülkenin başbakanı katılarak, su forumlarında bir milat yaşandı. Çocuklara, gençlere ve kadınlara özel düzenlenen oturum ve forumların yanı sıra, uzman ve akademisyenler, yerel yönetimler, özel ve kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları forumda biraraya geldi. 
5. Dünya Su Forumu, Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra Feshane ve Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezi, tarihi Galata Köprüsü ile birbirine bağlanarak Haliç’in iki kıyısı suda yakınlaştı. 
“22 Mart Dünya Su Günü” kutlamalarının ardından sona eren 5. Dünya Su Forumu’nun kapanış töreninde son olarak “Kyoto Su Ödülü” de Hindistan Maharashtra Su Havzaları Örgütü’ne verildi.

Etiketler