‘Türk Yapı Sektörü Raporu 2004’ Çıktı

05 Ocak 2005 Dergi: Ocak-2005
Yapı Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan ‘Türk Yapı Sektörü Raporu 2004’, Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olan yapı sektörünün, tüm alt sektörlerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanıyor. Rapor inşaat, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, cam, mobilya vb. sektörlerin bir yıl içindeki gelişmelerine ve sorunlarına ışık tutarak yapı sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyor.

Türk yapı sektöründeki gelişmeleri ve sorunları içeren rapor, ithalat ve ihracat ile ilgili bilgileri de kapsıyor. Yapılan araştırmaların neticesinde elde edilen veriler değerlendirilerek, ortaya çıkan sonuçlar grafikler halinde somut ve anlaşılır bir kaynak olarak sunuluyor.

‘Türk Yapı Sektörü Raporu 2004’ yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ekonomiye yön veren firmalar, tüketiciler, yatırımcılar, mimarlar, öğrenciler için önemli bir kaynak özelliği taşıyor.

Türk Yapı Sektörü Raporu 2004 sonuçlarına göre inşaat sektörünü değerlendiren Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü Güven Cantürk, ‘2004 yılının ilk yarısına baktığımızda, inşaat sektörünün büyüme oranının %1,4 olduğunu görüyoruz; cari fiyatlarla değeri de yaklaşık olarak 5 katrilyon 578 milyar lira. İnşaat sektörü 2003 yılının son döneminde büyümeye başlamış, 2004 yılının yarısına kadar büyüyerek gelmiştir. Makine teçhizat yatırımlarından dolayı özel sektör yılın ilk yarısında yaklaşık olarak % 65 oranında büyümüş, özel sektör yatırımları hız kazanmıştır. 2003 yılında konut ruhsatlarında % 20 artış olmuş, 2004 yılının ilk yarısında ruhsat verilen konut projelerinde de, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 57’lik önemli bir artış gerçekleşmiştir. ’

Etiketler