Header Reklam

‘Sektörel Dergiler Hür Teşebbüsün Kaleleridir’

05 Mayıs 2006 Dergi: Mayıs-2006
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş SEYAD Üyeleriyle İTO Binasında buluştu. Toplantıya SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şen, Genel Sekreter Zeki Yücel, Yönetim Kurulu Asil Üyesi Ahmet Pelit, SEYAD Kurucu Başkanı İsmail Ceyhan, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Vedat Gökçe, Yıldırım Söylemez, Denetim Kurulu Yedek Üyesi Babür Akyol, üyeler ve üyelerimizi temsilen İlker Altun, Nezih Kazankaya, Kemal Çalışmaz, Ali Güler, Seyidali Gönel, Necip Güney, Ümit Vural, Meral İşçi, Eser Oğuz, Süleyman Bulak, Nevin Büyüköğütçü katıldı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş SEYAD Üyeleriyle İTO Binasında bir araya geldi. Toplantıya tüm üyeler ve üye temsilcileri katıldı. SEYAD üyelerinin firmaları ve çıkardıkları dergiler hakkında bilgiler aktardıkları toplantıda konuşma yapan  İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, sektörel yayıncılığın önemini vurgulayarak; "Sektörel yayınlar, sektör dergileri, yayınlandıkları sektörler ve ekonomi için sessiz sedasız çalışan bir makine gibidir. Sessiz diyorum; çünkü sektörel dergiler bulundukları sektörü canlandıran, güçlendiren, büyüten yayınlar olmakla beraber, genellikle bu işlevleri sektör dışındakiler tarafından pek fark edilmez.  Önemli bir düşünürümüzün dergiler hakkında söylediği bir söz vardır; ‘dergi, hür tefekkürün kalesi’ diyor Cemil Meriç. Bizce sektörel dergiler de ‘hür teşebbüsün kaleleridir’É  Çünkü sektörel dergiler, sektör içi iletişimin en sağlıklı kaynaklarıdır. Sektörel dergiler, sektörlerinin aynalarıdır. Herhangi bir sektörel dergiyi incelediğinizde, o sektörle ilgili geniş bir bilgi edinebilirsiniz. Sektörel dergiler, bulundukları sektördeki gelişmelere, geniş ve taze bir biçimde yer verir, iletişimin artması ve hızlanması sayesinde de sektörler gelişme imkanı bulur. Özellikle yaşadığımız çağda, bilgi çağında, iletişimin önemini ve hayatiyetini hatırlatmaya gerek bile yoktur.  Her sektörel yayında; yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni üreticiler, yeni teknolojiler ayrıntılı bir biçimde yer alır. Yani bir sektörü geliştirecek, büyütecek tüm bilgilerÉ İşte bu nedenle sektörel dergiler hür teşebbüsün ve sektörlerinin kaleleridir. Bu kaleye sahip olan sektörler şüphesiz ki çok daha güçlüdürler, şüphesiz ki gelişmeye daha çok açıktır. Tematik yayınların öneminin giderek arttığı, sınırlanmış ve belirlenmiş hedef kitlenin pazarlamacıların ve reklamcıların dikkatini daha çok çekmeye başladığı günümüzde, sektörel yayınları da parlak bir gelecek beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak sektörel yayınların önemine inandığımız için sizlerle tanışmak, yanınızda olduğumuzu belirtmek için bu toplantıyı düzenledik.  İstanbul Ticaret Odası olarak, sizlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak haftalık olarak yayınlanan İstanbul Ticaret Gazetemizde sizlerin ve dergilerinizin tanıtımlarına yer vermeye başladık. Yine Odamızın aylık yayın organı olan İtovizyon dergimizde, Mayıs 2006 sayımızdan itibaren dergilerinizin tanıtımlarına yer vermeye başlıyoruz.  Bu arada İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki Fikri ve Sınai Haklar Komitesi’ne, dergilerin isim hakları konusunda yaşanan sorunlarınızla ilgili SEYAD’ı temsilen dernek başkanınız İsmail Şen bir rapor verdi. Bu rapor komite tarafından değerlendirilecek, gerekli mercilere sorunlar ve sizlerin çözüm önerileri iletilecektir.  Sizlerle sürekli iletişim içinde olmak bizler için önemlidir. Bu nedenle odamız faaliyetleriyle  ilgili sürekli bilgilendirilmeniz için basın listemizde de bir süredir yer alıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Toplantı, SEYAD üyelerinin yaşadıkları çeşitli sorunları İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’la paylaşmaları ve çözüm önerileri üzerinde karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. 

Etiketler