‘Firma Yönetimi, Risk Dağılımı ve Firma İçi Eğitim’

05 Ocak 2005 Dergi: Ocak-2005
TTMD İstanbul Bölge Komitesi’nin düzenlediği 2004/2005 Eğitim Seminerleri çerçevesinde, 4 Aralık 2004 tarihinde İTÜ Makine Fakültesi Orhan Öcalgiray Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin konusu; ‘Firma Yönetimi, Risk Dağılımı ve Firma İçi Eğitim’di.

Celal Okutan’ın başkanlığını yaptığı oturumun konuşmacıları; Adnan AKAN (PricewaterhouseCoopers Turkey), Müge ERKUT (Sabancı Holding), Ersin GÖKBUDAK (Demta) ve Ömer KANTAROĞLU (Ertem Hijyen) idi.

Oturumu izleyenlere firma organizasyonu ve yönetimi konularında, Adnan AKAN’ın power point sunumunda şu başlıklar yer aldı:

1. Sürdürülebilirlik

- Karlılık

- Satışların Artması

- Üretimde Kalite

- Müşteri Memnuniyeti,

- Markalaşma,

- Çevre Korunması

- Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler ve Hayır İşleri

2. Yönetim Sorunları

- Kurumsallaşma ve profesyonelleşmede yaşanan zorluklar

- Şirket içi iletişim sorunu

- Organizasyon şemasının olmayışı

- Görev tanımlarının kesit ve net olmayışı

- Yetki ve sorumluluk dengesinin olmayışı

- İnsan kaynaklarına yeterince önem verilmeyişi

- Ani kararlar verilmesi (günü kurtarma)

- İş gücü devrinin yüksek olması

- Prosedür, yönetmelik, iş ve belge akışı gibi sistematik alt yapının yetersiz oluşu

- Çalışmalara yönelik eğitim eksikliği

3. Kurumsallaşma

- Patronun fonksiyonları

a. Karlılığın gözetimi

b. Yönetim değil, denetim

c. Karar değil, onay

- Profesyonel yöneticinin fonksiyonları

a. İcra ve yönetim

b. İş ve yatırım kararları

c. Organizasyon

4. SWOT Analizi (Tehditler-Fırsatlar)

- Durum saptanması

- Geleceğe yönelik stratejinin belirlenmesi

- Finansman gereksiniminin saptanması

- İnsan kaynakları gereksiniminin saptanması

5. Risk Profili ve Yönetimi

- Operasyonel riskler

- Finansal riskler

ç Kur riski

ç Likidite riski

ç Alacak riski

ç Faiz riski

- Organizasyonel riskler

- Teknolojik Riskler (Bilgisayar sistemleri vb.)

6. Finansal Yönetim

- Finansal Raporlama

a. Vergi ve mevzuat amaçlı

b. Yönetim amaçlı

c. Uluslararası finansal raporlama standartları

- Maliyet Muhasebesi

a. Aktivite bazlı maliyetlendirme

b. Kar ve masraf bazlı maliyetlendirme

- Dış Denetim

7. Organizasyon ve Performans Ölçümü

- Organizasyon şeması

- Görev tanımları

- Sorumluluk ve yetki dengesi

- Hedef bazlı performans

- Ölçüm sistemi ve ücretlendirme

8. Dış Kaynaklardan Faydalanma (outsourcing)

- Fayda-maliyet ilişkisi

- Strateji ve hedeflerin göz önüne alınması

- Performans ölçümü

Etiketler