‘Duyar Vana Uluslararası Vana Tasarımı’ Yarışması Sonuçlandı

05 Eylül 2006 Dergi: Eylül-2006
Yarışmaya yönelik yapılan tüm çalışmaları yaklaşık on aydır takip ediyor ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Organizasyon geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İlki düzenlenen yarışmanın sürecine, sonuçlarına ve devamı olup olmayacağına ilişkin Duyar Vana Satış ve Pazarlama Direktörü Haluk Hacızekeriyaoğlu ile görüştük. Hacızekeriyaoğlu öncelikle, maliyet avantajı sağlayacak yenilikler ortaya koyabilmek, bu konuda yetenekli olan kişileri bir araya getirmek ve bu sayede üretilen projeleri sergileyebilmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Rekabette üstünlüğü sağlamak için tüm argümanlarla üstün olmak gerekir

Metal işleme atölyesi olarak vana alanında üretime yönelik çalışmalarına başlayan Duyar Vana’nın bugünkü konseptine bakıldığı zaman, değişen dinamiklerin etkisiyle birlikte, konseptlerinin tamamen farklı bir görünüme büründüğünü söyleyen Haluk Hacızekeriyaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yirmi üç Avrupa ülkesiyle birlikte bugün dünya genelinde 40 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Edindiğimiz tecrübeler gösterdi ki, rekabette üstünlük sağlamak için tüm argümanlarla üstün olmak gerekiyor. Dünyada artık sınırlar kalkıyor, korumacılık azalıyor, ulaşım ucuzluyor, iletişim baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Tüm bu parametreler gösteriyor ki, yurtiçinde ve yurtdışında gelişme, büyüme yoğun rekabeti de beraberinde getiriyor.

Yeni, patentli ürün de bu argümanlardan biriÉ Kendi bünyemizde bir ar-ge departmanımız olmasına rağmen bu yarışmayı düzenlerken farklı şeyler hedefledik. Bu hedefleri şöyle özetlemek isterim: Üniversitelerimizi sanayicinin üretim gayretlerine ortak olmaya çağırdık. Üniversitelerdeki öğrencilerimizin bu işe, sektöre ilgi duymalarını, sektörü onlara tanıtmayı amaçladık. Bunu yaparken de yarışmada sunacakları projelerin ayrıca bitirme projeleri haline dönüşmesi için üniversite yönetimleriyle bağlantılar kurduk.

Teknolojinin giderek önem kazandığı tesisat sektöründe uzun vadede ürün yeniliklerinin ve ileri teknoloji ürünlerinin önem kazanacağı hepimiz biliyoruz. Gelecek yıllarda otomasyon vanalarının ve bilgisayar kontrollü akıllı vanaların Türkiye'de üretilmesi bir zorunluluk olarak görülüyor. Dolayısıyla, yenilikçi fikirleri değerlendirmek ve uygulamak önem kazanıyor. Bu yarışma tesisat sektöründe bir ilk olmasının yanı sıra sektöre önemli faydalar da sağladı. Yarışmayı önce ulusal bazda düzenlemeyi düşündük. Ancak üretim alanımıza baktığımızda sadece ürettiğimiz malzemelerde değil, üretmediğimiz malzemelerde de dünyanın önde gelen firmalarla çalıştığımızı gördük ve böyle bir kısıt koymanın doğru olmadığını düşünerek vazgeçtik. Yarışmanın uluslararası boyutta düzenlenmesi, tüm öğrenci, araştırmacı ve sektördeki profesyonellere açık olması nedeniyle bizim için önemliydiÉ Ülkemizde yetişen mühendislerin bilgi, beceri düzeylerinde ve araştırma konularında yurtdışındaki mühendislerden, öğrencilerde hiçbir farkları olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla organizasyon ortamında haksız rekabet oluşmayacağına karar verdik ve yarışmayı uluslararası bir boyuta taşıdık.

Beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. Yarışma sonucuna baktığımızda; sunulan fikirler ve yaklaşımlar sektöre ve bize bir çok yenilik getiriyor. Bu yenilikler üzerinde çalışıp yeni ürünler üretmeyi hedefliyoruz.

Projeye yönelik olarak adayların ele aldıkları konuya ilişkin herhangi bir yönlendirmede bulunmadık. El ile kumandalı vana tasarımı (sürgülü vana, küresel vana, kelebek vana vb.),otomatik kontrollü vana tasarımı (elektrik, pnömatik, elektro-pnömatik, güneş enerjisi kontrollü ve benzeri yardımcı enerji kullanan), kendinden kontrollü vana tasarımı (emniyet ventili, kondenstop, basınç düşürücü, çek valf vb.) ve diğer tesisat vanalarının tasarımı (kompansatör, pislik tutucu, basınç düşürücü, hidrant vb.) olarak konuları dört ana başlıkta belirledik. Bu ana başlıkların dışında herhangi bir yönlendirmede bulunmadık.

Çünkü proje üretmek, hazırlayan kişinin dünyayla bağlantısını, bugünü, geleceği, vizyonunu belli edeceğini biliyoruz. Sunulan proje katılımcıyla ilgili bilgiye de ulaşmamızı sağlıyor. Seçici kurul konusunda değerli ve uzman kişilerden oluştu. Kurul Başkanı Prof. Dr. Kadir KIRKKÖPRÜ (İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü), Mete ÇANKAYA (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı), Doç. Dr. Volkan GÜNAY (TÜBİTAK), Doç.Dr. Gülay HASDOĞAN(ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü) Prof. Dr. Erhan ALTAN (YTÜ Makina Mühendisliği Bölümü), Hüseyin ERDEM (TTMD) Ümit ALTUN(ETMK), yedek üye Kunter ŞEKERCİOĞLU (ETMK) ve Duyar Vana adına da benÉ 17 şubatta seçici kurul toplantımızı yaptık. Bu tarihe kadar 48 proje başvurusu yapıldı Bunlardan 18’i öğrenciler tarafından yapulan başvurulardı. Değerlendirmeye alınmak üzere 22 proje elimize ulaştı.

Kurul, yarışmacılara sadece sektörü tanıttı ve tasarımlarında onları özgür bıraktı. Bir çok projenin ekip çalışmasıyla ortaya çıktığını gördük. Yurtdışından, üniversitelerdeki öğretim görevlilerine kadar bir çok kişinin katılması bizi mutlu etti. Sunulan projelerde şu noktayı dikkate aldık: Kullanana ve üreticiye ne katkı sağlıyor.

Sunduğu yenilikler, avantajlar nelerdir? Sorusuna yanıt aradık. Bu avantajlar, ergonomiklikten çevreyi korumasına kadar sunduğu tüm parametrelerde tek tek değerlendirildi. Beklentilerimizi; teknoloji, maliyet, çevre, tasarım olmak üzere dört ana gruba böldük ve bunları eşit olarak değerlendirdik. Yani projenin teknolojik üstünlüğü ile çevreyle ilişkisi arasında hiçbir fark gözetmedik. Seçici kurul olarak radikal uygulamalar yaptığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak çıkan ürünlerin hemen hemen hepsi özgün fikirler taşıyor. Bu tablo gerçekten bizi çok mutlu ettiğini söyleyebilirim."

Değerlendirme jürisinin, ilgili sektöre çok olumlu katkıları beklenen bu ve benzeri yarışmalarda, proje ekiplerinde disiplinler arası işbirliklerinin artmasının, projelerin başarısını artıracağı yönünde kanaatini de önemle vurguladığını söyleyen Haluk Hacızekeriyaoğlu yarışma sonucuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 projenin değerlendirildiği yarışmamızda başarılı bulunan projelerde, proje değerlendirme kriterlerinden endüstriyel tasarım kriteri öğesi ile teknoloji kriteri öğesinin dengeli dağılamamış olması nedeni ile değerlendirme jürisi birincilik ödülü yerine iki en başarılı projeyi ayrı ayrı ikincilik ödülüne layık gördü. Jüri bir projenin üçüncülük derecesi ve üç projenin de mansiyon derecesi ile ödüllendirilmesine oy birliği ile karar verdi. Yarışma sonucuna göre tarafımızdan üretimi öngörülen projeye ayrıca bedel ödeyeceğimizi de belirtmek isterim. Seçici kurul üyeleri yarışmanın sürekli olmasına ve iki yılda bir yapılmasını önerdi. Yönetim kurulu olarak periyodu uygun bulduk ve organizasyonu bu şekilde planlamaya başladık."

Türkiye inovasyon anlamında ciddi bir potansiyele sahip

Konuşmasında uzmanlaşmanın önemli olduğu belirten Hacızekeriyaoğlu Türkiye’nin inovasyon anlamında ciddi bir potansiyele sahip olduğunun da altını çizdi:

"Türkiye’nin inovasyon anlamında ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu durum sadece bizim alanımızda değil her alan için bu geçerli. Her yeni çaba bir önceki çabayı daha ileri boyutlara taşır gerçeğini asla unutmamalıyız. Böyle bir organizasyonlar olmadığı ve yapılmadığı taktirde, firmalar Ar-Ge faaliyetlerine kendi bünyelerinde devam edecek ve ülkemizde maalesef orta ölçekli tüm firmaların bu çaptaki çalışmaları Ür-Ge faaliyetinin ötesine geçemediği için ilerleme ve gelişme hızı oldukça yavaş olacak.

Tam anlamıyla Ar-Ge çalışması yapmaya çalıştığımız, bu departmanımıza ivme kazandırmak istediğimiz için böyle bir organizasyonun faydalarını bünyemizde değerlendirmeyi amaçladık. Aslında Avrupa Birliği uyum sürecindeki yeni mevzuatlar bir fikri projeye veya ürüne dönüştürme aşamasındaki süreçleri teşvik eder nitelikler taşıyor. Bu konu sadece sektörümüz için değil, ülkemizdeki tüm sanayi kuruluşları için büyük önem taşıyor. Ekonomiye ciddi bir katkı sağlamak istiyorsak farklılık yaratmak zorundayız. Taşeronlaşmak değil, kendi ürünümüzü, kendi markamızı oluşturmamız şart.

Bu bir maraton ve hiç bitmeyecek

Ödül Sahipleri

Ozone ekibi Özgür Ruhi Ülvan (Ankara) ve Aydın Öztoprak (ODTÜ) 2’ncilik ödülü, DESIGNNOBIS ekibi Serkan Güneş, Hakan Gürsu (ODTÜ) ve Sözüm Doğan (Ankara) 2’ncilik ödülü, Yılmaz Yörü (Osman Gazi  Üniversitesi) 3’ncülük ödülü’nün sahibi oldu. ONCE ekibi Ceyhun Akın ve Onur Güvenç (Yalova), Ahmet Kılıç (İstanbul), İskender Kostak (İzmir) mansiyon aldılar. Duyar Vana, Üniversite/Endüstri Meslek Lisesi İşbirliği

Duyar Vana, öğrencilere staj imkanı sunulması ve istihdam amaçlı yetiştirilmeleri, ilgili departmanlarda eğitilmeleri amacına yönelik yeni bir uygulamaya başladı. Konuya yönelik bilgi aldığımız Duyar Vana İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Ayhan Artar şunları söyledi:

"Sektörümüzün en büyük problemi olan ve bunun bir yansıması olarak doğrudan bizim de en büyük sorunumuz haline gelen kalifiye eleman sıkıntısını minimum düzeye indirebilmek için yeni bir projeyi hayata geçirdik. Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Teknik Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek, ilgili bölümlerin öğretim üyeleri, öğretmenleri, yöneticileri ile öğrencilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Bir protokol bağlamında kendileri ile çalışma talebimizi ilettik. İstanbul Üniversitesi Teknik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin şirketimizi ziyaret ederek, öğrencilerin özellikle üretim birimlerimizi yerinde görmesi, yöneticileri tarafından bilgilendirilmesi ve soru sormaları sağlandı. Öğrencilerin gözlemlediği üç olumlu ve üç olumsuz konuyu yazmalarını istedik. Değerlendirme raporlarını birim müdürlerine ilettik. Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin Duyar Vana’da stajyer olarak çalışmaları ve istihdam amaçlı yetiştirilmeleri ve ilgili iş istasyonlarında beceri kazanmalarına yönelik gelişimlerinin desteklenmesi ve dershane /burs katkısı sağlanması için protokol düzenlendi. Protokolün yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak üzere beceri eğitim yetkilileri belirlendi. Şirkete özel hazırlanan staj başvuru formu kullanılarak başvurular okullar üzerinden alındı. Endüstri Meslek Lisesinden 26, İstanbul Üniversitesi Teknik Meslek Yüksek Okulundan 4 staj başvurusu yapıldı. Birim müdürlerimizin katkısıyla staj taleplerini, staj konularını, yerlerini, eğitici ustaları ve ilgili yöneticileri ile belirledik. Öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek için bir sıvana tabi tuttuk. Sınav komisyonu soruları belirledi. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler için okul yönetiminden izin alındı ve yerleşimi sağlandı. Uygun öğrenciler istihdam amaçlı staja, 3 Temmuz 2006 tarihinde başladılar. Okulları açıldıktan sonra da okul yönetiminin de izniyle çalışmaya devam edecekler. Bu projenin hayata geçmesini, konusunda uzman kişilerin sektöre kazandırılması için çok önemli ve büyük bir adım olarak görüyoruz. Yaptığımız uygulamanın tüm sektöre yayılması durumunda kalifiye eleman sıkıntısının önemli ölçüde azalacağı kanaatindeyiz."

Hazırlayan: Özden Özkan


Etiketler