‘Ana Sanayinin Gelişmesi İçin Yan Sanayinin de Gelişmesi Gerekiyor...’

05 Mart 2005 Dergi: Mart-2005
TERMODİNAMİK: İSKİD Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

METİN DURUK: İSKİD’in çalışma ilkelerine göre, dernek başkanlığını üstlenecek kişi, iki yıl önceden belirleniyor. Bu nedenle ben 2003-2004 yılı çalışmalarının tamamına katıldım.

2004 yılı sonu 2005 yılı başında yapılan genel kurul toplantısında yönetime geldikten sonra eski çalışmalarımızın tümünü kolaylıkla gözden geçirebildik.Yönetim Kurulu içerisinde Dernek çalışmalarımızı tabana nasıl yayılabiliriz, örgütlenmeyi nasıl yükseltebiliriz sorularına yönelik bir çalışma yapmaya başladık.

Bu doğrultuda yönetim kurulunda bir çalışma programı taslağı hazırladık. Çalışma programı taslağı içinde ana çalışma ilkemizi belirledik: Bu ilkelere göre Yönetim kurulu karar alacak çalışacak, denetleyecek ve yönetim kurulu içindeki istekli katkı koymak isteyen üyeler belirli komisyonlarda görev alacaklar. Yönetim Kurulu Üyeleri komisyonlarda, yönetici olarak veya üye olarak görev alabilirler. Yönetim kurulu ile komisyon ilişkilerini sıcak tutma amacıyla mutlaka her komisyonda bir veya iki yönetim kurulu üyesinin görev almasını hedefledik.

TERMODİNAMİK: Daha önceki dönemlerde kurulan veya yeni dönemde kurmayı hedeflediğiniz komisyonlar ve faaliyetlerini anlatabilir misiniz?

METİN DURUK: Önceki dönemde kurulan Dış Satım Komisyonu (DSK) , iki yıldan bu yana çalışmaktadır ve çok aktiftir. Türkiye’de üretilen ürünlerin uluslar arası pazarlara çıkması için her türlü tanıtım faaliyetlerini destekleyen komisyonumuz, IKK ve benzeri fuarlara katılmak, ISK-Sodex Fuarı’nın daha da gelişmesi ve sağlıklı bir temele oturmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, Türkiye’nin tanıtımı için HVAC&R dergisini hazırlanmasını desteklemek ve çeşitli uluslar arası dergilerde reklam çalışmaları ile Türkiye imajını yükseltmek ve pazar araştırmaları yapmak gibi çok yönlü ve aktif bir çalışma programına sahiptir. Şu anda da aynı çalışma planını ve programını devam ettiriyoruz.

Bu yıl, Örgütlenme Komisyonu’nu kurduk. Klima sektöründeki örgütlülüğün, özellikle soğutma ve market soğutucuları üretici üye sayısının artırılması konusunda faaliyet gösterecek.

Aşağı yukarı klima sektörünün %75-80 ‘ ini temsil ediyoruz. Fakat soğutma, buzdolabı, süper market soğutması, soğuk oda alanlarında oldukça zayıf bir yapımız var. Bu zayıf yapıyı kuvvetlendirmek istiyoruz. Hedef olarak da üyemiz olmayan soğutma sektörü firmalarını İSKİD bünyesine almak, bunun yanında etkin ve belgeli ekipman üreticilerini de üye olarak kazanmayı planlıyoruz ve bu firmaların üzerinde isim isim çalışıyoruz. Komisyon Başkanı, Selman Tarmur, komisyon sekreteri Ahmet Sönmez üyeler ise, Tunç Korun, Fazıl Topcan, Ersan Bakanay olmak üzere çalışmalarına başladılar.

İSKİD olarak üniversite öğrencilerine iki yıldır burs veriyoruz. Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde altı öğrenciye burs veriyoruz. Derneğimizin hedeflerinden biri, üniversite öğrencileriyle ilişkilerdir. Biz bunun için yeni bir yapı oluşturmak istedik.

2004 yılının ekim ayında, öğrencilerle ve üniversitelerle ilişkileri yoğunlaştırmak amacıyla, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Burs komisyonunu kurduk. Üniversitelerde sektörümüzün tanıtımı için çalışmalar yapmak, yetenekli öğrencileri sektörümüze kazandırmak. Burs verme işlemini daha etkin ve sektör tanıtımını esas alarak yönetmek istiyoruz. Öğrencilere yönelik proje yarışmaları organize etmek, yarışma sonuçları ile bursu birleştirmeyi hedefliyoruz.

Komisyon Başkanı Ersan Bakanay, komisyon sekreteri Levent Kuzay, üyeler ise, Ahmet Sönmez, Mehmet Kaykı, Fazıl Topcan, Vedat Öztürk ve Turgay Öksüzoğlu’ndan oluşan komisyon faaliyetlerine başladı. Ana sanayinin gelişmesi için yan sanayinin gelişmesi gerektiği ilkesi içerisinde yan sanayi ile yakın işbirliği içerisinde bulunacak Yan Sanayi Komisyonu adı altında yeni bir komisyon oluşturduk. Yan sanayide kimler var, nasıl çalışıyorlar, nasıl bir kalite programları var, nasıl üretim yapıyorlar sorularını yanıtlamak amacıyla, büyük ve küçük yan sanayi firmalarını incelemeye aldık. Ayrıca, yan sanayi alanında bir envanter çıkarılabilirse, uzun vadede yan sanayi ile ilgili bir katalog çıkarılıp uluslararası pazara sunulmasını sağlayacağız.

Yan sanayi komisyonumuzun başkanı Koray Kantarcı, komisyon sekreteri Alişan Ercan üyeler Selman Tarmur, Levent Kuzay ve Tevfik Akkannaç olmak üzere kuruldu. Ana hedefimiz, Türkiye’deki yan sanayiyi uluslararası pazarlara açmak, Türkiye yan sanayisini uluslararası müşterilerle tanıştırmak ve onların büyümelerini, daha kaliteli ürünleri daha ucuza üretmelerini sağlamak. Bu konudaki çalışmaların sektörümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Derneğimizin diğer önemli çalışmasını, kayıt dışı ekonomiyle karşı kurduğumuz Haksız Rekabet Komisyonu sürdürüyor. Bizim sektörümüzde haksız rekabet oranı oldukça yükselmeye başladı. Son yıllarda Uzakdoğu’dan , Çin’den kalitesiz ve sahte markalı ürünler pazarlarımıza girmeye başladı. Türkiye içinde CE işareti zorunlu, ama CE işaretinin gereklerine uymadan ürün üreten firmalar ortaya çıktı, CE işareti olmayan ürünler gümrüklerden girmeye başladı. AB uyum yasalarının sivil toplum kuruluşlarına verdiği ‘piyasa gözetimi’ görevini ülke ve sektör çıkarlarından taviz vermeden savunuyoruz. Kanunların bize verdiği görev, üçüncü şahısların mağduriyetinin önüne geçilmesi, sektörde güvenin yükseltilmesi amacıyla, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, gümrükler ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde olarak PİYASANIN GÖZETİMİ görevini üstlendik. Sektöre bu konuyla ilgili bir yazı yazdık. Bu yazı doğrultusunda, referans fiyat konusu uygulaması, CE işaretlemesinin gümrükten geçerken ve Türkiye’de üretim yapılırken uygulanması konusunu ihbara bağlı olmak üzere bakanlığa bildirmek bizim görevimiz. Başkanlığına Alişan Ercan’ın, genel sekreterliğine Onur Oktay, getirildiği komisyonun üyeleri Cemal Yılmaz, Dilek Temel , A.Tevfik Akannaç , Nedim Zalma,

Fatih Öner, Şeref Yarımbaş, Cengiz Yaylalı olmak üzere oldukça geniş bir yapıya sahip olarak kuruldu. Etkin bir şekilde çalışmalarına başladı ve çalışmalarını duyurmak amacıyla basın bildirisi yayınladı . Bu konudaki çalışmamızın sektörümüzün geleceği açısından çok önemeli olduğunu düşünüyoruz.

Sosyal faaliyetler komisyonumuz ise yıllardan beri çalışmakta olan komisyonumuzda Turgay Öksüzoğlu başkan Turhan Karakaya ve Samim Tenim üyelerle oluştu. Sektörümüz içersinde ilişkileri yoğunlaştırma sosyal ilişkileri artırma geleneksel yıl sonu yemeklerimizin hazırlanması v.b. konularda etkin olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

TERMODİNAMİK: İSKİD’in yurt dışında faaliyet gösteren sektör dernekleri ile sıkı ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 2005 yılında ne tür faaliyetler organize ediyorsunuz?

METİN DURUK: Eurovent ve Cecomaf çalışmalarımız son hızla sürüyor. Bu anlamdaki tüm çalışmalarımızı eski başkanımız ve bu yönetimde başkan yardımcılığını yürüten Tunç Korun sürdürecek.

Eurovent/Cecomaf çalışmalarına sektör çıkarları ve Türkiye’nin AB persfektifi açısından bu dönem daha fazla katılım sağlamayı amaçlıyoruz. Eurovent çalışma gruplarının benzerlerinin Türkiye’de kurulmasını sağlamaya çalışacak ve ülkemizin çıkarlarının AB içerisinde savunulması için etkin faaliyetlerde bulunacağız. Ayrıca envanter çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Şubat sonu itibariye 2004 yılı envanterimizi hazırlamış durumdayız. Envanter etkinliğini artırmak için bir çalışma yapmayı hedefliyoruz.

TERMODİNAMİK: Dernek olarak sektörümüzün sorunları ve hedefleriyle ilgili komisyonlarınız faaliyetlerine başladılar. Ancak ülkemizde, Avrupa Birliği sürecinde KOBİ’ler, AB Fonları ve çevre oldukça ön planda olan konular. Bu anlamda bakacak olursak İSKİD’in diğer çalışmaları nelerdir?

METİN DURUK: Komisyon haline gelmemiş, ama komisyon kurmayı hedeflediğimiz konular var. Öncelikle bunlara değineyim. İncelemeye aldığımız en önemli konulardan biri, Avrupa Birliği fonları sektörümüz gelişmesi için kullanılması İZODER, DOSİDER bu anlamda oldukça başarılı projeler ürettiler.Onların deneyimden faydalanarak bu konuda dernek olarak ilk defa bu yıl profesyonellerle çalışmalar yapmaya başladık.

Yaptığımız çalışmalar ışığında hedeflerimizi ortaya çıkartıp, sonrasında Avrupa Birliği fonları konusunda projeler hazırlayıp sonuna kadar götürecek komisyon kurmak istiyoruz. Atıkların yok edilmesi ve çevreye zararlarının önlenmesi konusunda ise, ilgili dernek ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar yapmayı ve ISISO’da kurulan gaz toplama merkezinin etkin kullanımını sağlamayı hedefliyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerinde kanunla kurulan ve yönetmeliklerle desteklenen ‘karsız’ yani ‘non profit’ organizasyonun kurulması için bakanlıklarla çalışma yapmaya karar verdik. Bu konuyla ilgili Yönetim kurulu üyemiz, Dilek Temel ve Dernek Müdürümüz Hüseyin Yüksel ve ben bir çalışma grubu kurarak çalışmalara başladık. Hollanda ve Belçika deneyimlerinden faydalanarak bu karsız yapının tariflenmesi ve daha ürün satılırken , atıkların kazanılması için kaynağın tahsil edilerek ortaya çıkması ve bu kaynağın belli bir zaman sonra eğitim, kampanya , bilinçlenme olarak topluma geri dönmesi sağlanacaktır. Atıkların yok edilmesi, çevreye zararın önlenmesi konusunda topluma karşı, insanlığa karşı görev bilinciyle hareket ediyoruz. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmelerin ışığında bu konu da bir komisyon altında çalışmaya başlayacağız.

Tüm sektörümüzün KOBİ olduğu düşünülerek, KOBİ desteklerinden yararlanmak sektör olarak ortak çalışma içinde olmak ve bu konuda projelerin üretilmesi için sektörün AR-GE bölümlerini örgütlemek ve özellikle KOSGEB ile AB fonlarının kullanımında katkı sağlamak, yol gösterici olmak istiyoruz. Bu konuda da bir komisyon kurmayı hedefliyoruz.

TERMODİNAMİK: Yeni dönemde İSKİD’in diğer hedefleri nelerdir?

METİN DURUK: İSKİD homojen bir kuruluş değil. Bu yapının içinde uluslararası imalatçıların kolları olan ithalatçılar, küçük üreticiler, büyük üreticiler ve bunların arasında da zaman içinde oluşmuş dengeler var. Bu konuda da kendi alt komisyonlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. 2004 yılı sonunda yaptığımız çalışmalar ışığında, onuncu ay itibariyle Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde bilindiği gibi kanunlar değişti. Yeni yapımızı tanımlamak, dernekler kanununa uyum sağlamak amacıyla tüzük komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki genel kurul toplantısına kadar Bedii Korun ve Gülnur Onur, Ahmet Gökşin yeni tüzüğümüzü hazırlayıp sunacaklardır. Tüm bunların yanında, onur kurulumuz da çalışmalarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi onur kurulu, sektör içinde ve üyeler arasında varolan oluşabilen sorunlar değerlendiriliyor ve karara bağlıyor. Ayrıca onur kurulumuz 2006 yılının sonunda yeni yönetim kurulunu oluşturmak için bir tavsiye kararı açıklayacak. Bu tavsiye kararında yer alan kişilerin, bu komisyonlarda var olan ve çalışmakta olan kişilerden oluşmasını amaçlıyoruz.

Toplumda sektöre güven sağlamak çok önemli. Sağlıklı ürünlerin topluma ulaşması ve toplumsal bilincin oluşması çok önemli. Bunun için de İSKİD imajının yükseltilmesi gerekiyor. Bu konuda üyelerimizin dernek logosunu kullanması, sektör etik ilkelerinin kabulü yönünde üyeler arasında çalışmalar yapılması konusunu tekrar gündeme aldık. Sektörümüze güveni artırma konusunda ilgili yayınlara öncelik tanıyacağız ve derneğimizin daha etkin bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.

Etiketler