‘5. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu‘ yapıldı

05 Mayıs 2002 Dergi: Mayıs-2002
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından 29-30 Nisan-1 Mayıs 2002 tarihleri arasında İstanbul The Marmara Otelinde düzenlenen sempozyum, seminerleri, açık oturumları, yuvarlak masa toplantısı ve sponsor firma tanıtımları ile 3 gün boyunca mekanik tesisat sektörünün gündemini oluşturdu. İlk gün açılış töreninde, TTMD’yi tanıtan bir gösterimin ardından TTMD Başkanı Engin Kenber, ISKİD Başkanı Mustafa Arslancan, ISKAV Başkanı Bedi Korun, MMO Başkanı Emin Koramaz, ASHRAE’yi temsilen Dr. David Arnold, REHVA Başkanı Prof. Dr. Olli Seppanen birer konuşma yaptılar. Öğleden sonraki bölüm tamamen davetli konukların sunumlarına ayrıldı. İlk oturumda; Prof. Dr. P. Ole Fanger, Prof. Dr. Olli Seppanen, Prof. Dr. Yuri A. Tabunschikov ve Prof. Dr. Marianna M. Brodatch, ikinci bölümde; Prof. Dr. Ty A. Newel, Gary Williams ve Prof. Dr. Theodor Gast sunumlarını yaptılar.

İkinci gün 3 salonda yoğun bir program uygulandı. İlk oturumlarda, A Salonunda Romanya’dan sempozyuma bildirileri ile katılan Prof. Dr. Florea Chiriac başkanlığındaki 4 kişilik ekip sunumlarını yaparken aynı sırada B Salonunda, Orhan Turan ve Volkan Dikmen,HVAC sistemlerinde mekanik titreşim kontrolünü anlatıyor, C Salonunda da Kazım Kızılca sunumunu yapıyordu. İkinci oturumlarda B Salonunda sponsor firmalardan Arde’nin yeniliklerini tanıttığı ve temsilcisi oldukları Fransız Ciat ve yan kuruluşları Cristopia firmalarından yetkililerin katıldığı seminer tüm sempozyumun en çok izleyici toplayan oturumu oldu. C Salonunda ilginç ve farklı bir sunum vardı; 700 yıllık bir yerleşim olan Bursa’nın Cumalıkazık köyünde yapılan restorasyon sırasında ortaya çıkan tesisat sorunlarının mevcut dokuya zarar vermeden giderilmesi ve özellikle temel yapı malzemesinin ahşap olmasından dolayı yangın önlemleri özel sorununun çözülmesi için proje ve uygulama aşamalarında son derece titizlikle yapılan çalışmalar hakkında Mimar Murat Taş bilgiler verdi. A Salonunda da artık bizden biri olan Dr. Moghtada Mobedi heyecanlı anlatımıyla klima santrallerinde hijyen konusunda önemli bilgiler verdi. Öğleden sonra, A Salonunda Gazi Üniversitesi MMF Mimarlık Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Gönül Utkutuğ ve asistanı Gülsu Ulukavak tarafından sunulan bildiride; Ankara’da yeni yapılan bir banka binası üzerinde yapılan bir araştırmada, bina enerji simülasyon programı ile binada sınırlı müdahale olanağı olmasına rağmen yıllık enerji harcamasında % 31.7 oranında tasarruf sağlandığı, örneklemelerle anlatıldı ve bu tür değerlendirme çalışmalarının önemi vurgulandı. B Salonunda sempozyumun sponsorlarından İzocam’ın, İtalyan konukları yalıtım tekniğindeki son yenilikleri anlattılar. C Salonunda Türkiye’de çok az uygulanma olanağı bulan toprak kaynaklı ısı pompaları tesisleri hakkında kuramsal bilgi ve uygulama deneyimi dengelenmiş bir sunumu Doç. Dr. Arif Hepbaşlı, Hakan Yılmaz ve Selma Eroğlu yaptılar. Son oturumda ise A Salonunda Prof. Dr. Klaus Sommer’in pr-EN 12831 ısı yükü hesabı konusunda verdiği seminer yeni bilgiler içeriyordu. B Salonundaki üç seminerde otomatik kontrol konusuna ayrıldı. Günün en önemli etkinliği ise C Salonunda ki ‘Enerji verimli bina üretiminde, mimar ve mühendis özel bir beceriye ihtiyaç duyar mı?’ başlıklı yuvarlak masa toplantısıydı. Toplantıda; Enerji verimli bina tasarımının mimari ve mühendislik temeli nedir?, Enerji verimli bina ne demektir?, Bina tasarımının mimar ve mühendis açısından başarısının ölçüm kriteri nedir? gibi soruların yanıtları arandı.

Sempozyumun son günü sponsorlardan Teba ISK A.Ş. yetkilileri Mustafa Baygan, Dr. Moghtada Mobedi ve Yenal Altaç B Salonunda hijyenik klima ve havalandırma sistemleri ve su soğutmalı kondenserli VRV sistemleri üzerine bilgilerini izleyenlerine aktardılar. A Salonunda ise Romanya’dan katılan Prof. Dr. Iolanda Colda başkanlığındaki 3 kişilik ekip Bükreş’de bir dairenin bir ay boyunca havalandırma sistemindeki nem kontrolünün modellemesini ve elde ettikleri sonuçları anlattılar. C Salonunda ise üniversite öğretim üyeleri toplantısı vardı. Toplantıya katılan hocalar okullarında verdikleri ısıtma, havalandırma , klima derslerinin içeriği ve kapsamını anlattılar. Derslerin verilişi konusunda içerik, kaynak ve sunuş tekniği konularında bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıda ayrıca doktora ve yüksek lisans tezlerinin sanayide yapılması için TTMD bünyesinde bir model oluşturulması, tesisat sektöründe çalışacak olan lisans öğrencileri için uygulama, araştırma çalışması üzerine de görüşler alındı. Son oturumlarda A salonunda, Prof. Dr. Necdet Özbalta ve Doç. Dr. Türkan Göksal,enerji korunumunda saydam yalıtım uygulamasının önemi, Prof. Dr. Hasan Heperkan başkanlığında 5 kişilik ekibin hazırladığı bir endüstri tesisinde enerji kullanımının analizi konulu seminerler verildi. B salonunda Rüknettin Küçükçalı ısıtma sistemlerinde yakıt ekonomisi için güncel çözümleri, Almanya’dan katılan Dr. Heinz Bernd Grabenhenrich ve Frank Sprenger sıcak su hazırlanmasında çevreci yenilikçi ürünleri anlattılar.

Sempozyumun son etkinliği iki salonun birleştirilmesi ile ortaya çıkan büyük mekanı tamamen dolduran açık oturumdu. Orhan Turan tarafından yönetilen oturuma tesisat sektöründe üretici, ithalatçı, uygulamacı, projeci olarak çalışanları temsilen; Rüknettin Küçükçalı, Mustafa Baygan, Hüseyin Erdem, Mustafa Arslancan, İsmail Can, Mustafa Bilge, MMO Başkanı Emin Koramaz katıldılar. Her konuşmacı temsil ettiği alanla ilgili sorunları ortaya koyup çözüm önerilerinde bulundu.

Son olarak kürsüye gelen Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan yeni ihale yasasındaki değişiklikleri anlattı ve 1 ocak 2003’den itibaren geçerli olacak yasanın dile getirilen birçok sorunu çözeceğini söyledi. Toplantı salondan katkılar ile sona erdi.

Etiketler