8. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon Başlıyor

05 Ekim 2007 Dergi: Ekim-2007
Teskon 2007, 25-28 Ekim tarihleri arasında dokuz teknik oturum, dört sempozyum, yedi seminer, onbir kurs, üç panel ve iki forum ile zengin bir bilgi paylaşım platformu olacak. İzmir hane kullanımına doğalgazın ulaşmasıyla profesyonellerin ve tüketicilerin, ürünleri yerinde görmesini ve kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermelerini sağlamak amacıyla yapılan Teskon-Sodex fuarı, doğalgaz, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, jeotermal ve güneş enerjisi sistemleri konularını kapsıyor. Net stand alanı: 3196 m2 olan fuarda, dokuz adet salon kullanılacak. Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulacağı VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi?nde ise Türkiye?deki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması hedefleniyor. Teskon 2007 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem yaptığı açıklamada; "Teskon 2007/Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi; Danışmanlar Kurulu, bildiri yazarları, seminer, kurs, sempozyum, panel, forum, yönetici ve konuşmacıları, kongre düzenleme, yürütme kurulu ve kongre sekretaryası olmak üzere 365 kişinin emeği ile hazırlanıyor. Tesisat Mühendisliği alanında Teskon ile oluşan bu sinerjiyi çok önemli buluyoruz. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Yine tesisat sektörün öncü dernekleri TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), DOSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ISKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği), ISKAV (Isıtma, Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), BACDER (Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği) ve 17 üniversitemiz tarafından desteklenmektedir. Bunları özellikle Teskon?un yarattığı sinerjinin algılanması için paylaşmak istiyorum" dedi. Kongre kapsamında ayrıca düzenlenecek "Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi Semineri, Türkiye?de bu alanda bilgi birikimi oluşturmak ve bilgiyi paylaşarak çoğaltmak amacını taşıyor. Seminerin hedef kitlesi ise yatırımcı, işletmeci, bilim adamı, teknik eleman ve öğrenciler. Seminer kitabında ise; arama, kuyu testleri, modelleme, saha yönetimi, elektrik üretim yöntemleri, santral performansları, işletme, otomasyon, dağıtım, çevresel etkiler ve ekonomi alanlarında çok sayıda bildiri bulunuyor.

Etiketler