6. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Gerçekleştirildi

05 Mayıs 2004 Dergi: Mayıs-2004

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ‘6. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’’nun altıncısı 3-5 Mayıs 2004 tarihleri arasında Hilton Oteli’nde düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşması Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı B. Erdinç Boz tarafından yapıldı. Enerjinin dünya üzerindeki her ülke için, bugün ve gelecekte, tükeneceği, azalacağı gerçeğinin yadsınamaz olduğunu belirten Boz: ‘Bugün tesisatı, standartların altında yapılmış her bina, bir yandan yaşam konforumuzu olumsuz etkiliyor, diğer yandan ciddi bir enerji kaybına neden oluyor.

Yapılarda kullanılan enerji, toplam enerji tüketimimizin yüzde 35’i civarındadır. İmalathane ve fabrikaları da kattığımızda bu oran yüze 55’e kadar çıkabiliyor. İyi bir tesisat yapılandırılması ile yüzde 20 tasarruf yapılabilmesi ve enerji tüketiminin asgari yüzde 11 seviyelerine düşmesi mümkündür’ dedi. Açılışta ayrıca; TTMD Onursal Başkanı Celal Okutan, İSKİD Başkanı Tunç Korun, İZODER Başkanı Durmuş Topçu, DOSİDER Başkanı Önder Kıratlılar  ve REHVA Başkanı Dusan Petras birer konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erhan Karaesmen; bilim, teknoloji ve insan konulu  bir konuşma yaptı.  Sempozyumda; yurtiçi ve yurtdışından katılan uzman konuşmacılarla, depremden yangına, ısı yalıtımından iklimlendirme çalışmalarına ve enerjinin tasarrufundan, atık enerjinin geri kazanımına kadar pek çok konu bilimsel ve teknik platformlarda tartışılma imkanı buldu.

ASHRAE (Amerikan Isıtma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği), Rehva (Avrupa Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu) gibi uluslar arası örgütlerin işbirliği ile düzenlenen sempozyuma, ilgili devlet birimleri, özel sektör firmaları ve yurt çapındaki tüm akademi çevresi destek veriyor.  Sempozyumda ayrıca: 4 Mayıs 2004 tarihinde; ‘Soğutma Grupları’ ve ‘Depremde Tesisat Güvenliği’ konulu iki panel ve ‘Tesisat Mühendisliği Eğitimi-REHVA’ konulu bir forum düzenlendi. 5 Mayıs 2004 tarihinde ise; sempozyumun ana temasını oluşturan ‘Enerjinin Yapılarda ve Tesisat Sistemlerinde Doğru Kullanımı ve Türkiye’nin Hedefleri’ konulu bir forum gerçekleştirildi.