6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu'

05 Mart 2001 Dergi: Mart-2001

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitisü tarafından 6. Türk Alman Enerji Sempozyumu kapsamında ?Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu? konulu sempozyum Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konak?ta

21-23 Haziran 2001 tarihlerinde düzenlenecektir. Fosil kaynaklı enerji kullanımı sonucunda sera gazları olarak adlandırılan karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azotoksit (N2O) gibi gazların atmosfere salınımı, dünyadaki ısıl dengeyi bozmuş ve iklim değişimini gündeme getirmiştir. Bugünkü enerji kullanım biçiminin devam etmesi durumunda; atmosferdeki mevcut karbondioksit gazı miktarı, 2030 yılında ikiye katlanarak, atmosfer sıcaklığının yaklaşık 2,5 ûC artmasına, deniz seviyesinin ise yaklaşık 18 cm yükselmesine neden olacaktır. Bu da, yiyecek sıkıntısının doğması ve kıyılarda yaşayan binlerce insanın göç etmesi anlamına gelmektedir. Enerji gereksiniminin karşılanmasında; fosil yakıtların yanında önemli bir yer tutan atom enerjisinin ise, nükleer atıkların saklanması gibi sorunların henüz çözülememiş olması, çevre dostu yenilenebilir enerjilerin kullanımının yaygınlaştırılması konusundaki çabaları beraberinde getirmiştir. Sempozyum bu çabalarara ve Türk-Alman işbirliğine katkı amacını gütmektedir.

Sempozyum Goethe Enstitisü İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi almak için; www.eugee.cjb.net


Etiketler