55. REHVA Konferansı ve Yıllık Toplantısı Gerçekleştirilecek

05 Temmuz 2010 Dergi: Temmuz-2010

55. REHVA Konferansı ve Yıllık Toplantısı, Estonya Isıtma ve Havalandırma Mühendisleri Topluluğu (EKVÜ) tarafından 18-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Estonya'nın Talin şehrinde gerçekleştirilecek. Konferansın teması "Net Sıfır Enerji Harcayan Binalara Doğru" başlığını taşıyor. Konu, yeniden düzenlenen

EPBD'nin (Binalarda Enerji Performansı Direktifi) 2012 yılında AB'ye tüm üye ülkelerde zorunlu hale getirilmesi ile doğrudan ilgili. Yeni düzenleme, 2002 versiyonuna göre daha bağlayıcı olma niteliğini ve pazar oyuncuları için yüksek oranda kalkınma faaliyetleri için çağrıyı da içinde barındırıyor. Konferansta, enerji verimliliği konuları ve Avrupa'daki sürdürülebilir binalar için kalitatif değerlendirme-derecelendirme metotları gibi konulara yer verilecek. Konferans, uluslararası araştırmacı grupları, profesyonelleri ve enerji verimliliği, işletme maliyeti ve çevresel etkiler gibi konuları geliştiren uygulamacıları da biraraya getiriyor. Katılım ve ayrıntılı bilgi için www.ekvy.ee/rehvaam2011 adresini ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler