5. Ulusal Akustik Kongresi

05 Mayıs 2000 Dergi: Mayıs-2000

Türk Akustik Derneği tarafından düzenlenen 5. Ulusal Akustik Kongresi, Uluslararası Ses Kontrolü ve Eğitim Yapılarında Akustik Sorunları konulu sempozyumla birlikte 24-26 Mayıs 2000 tarihinde Y.T.Ü. Konferans Salonunda gerçekleştiriliyor. Ulusal Kongrede; Fiziksel, Fizyolo-jik-Psikolojik, Müziksel, Mimari Akustik, Gürültü Denetimi, Taşımacılık Gürültüleri, Makine Gürültüleri ve Titreşimleri, Akustik Ölçümler ve Ölçüm Araçları, Sualtı Akustiği,Standartlar-Yönetmelikler konularında bildiriler sunulacak. Uluslararası Sempoz-yum'da ise; Okul binalarında ses kontrolü, sınıf ve oditoryum akustiği, anla-şılabilirlilik gibi konular tartışılacak


Etiketler