4. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı yapıldı

05 Haziran 1998 Dergi: Haziran-1998

4 Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı, 28-29 Nisan 1998 tarihinde, Milli Kütüphane Ankara'da büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Her yıl düzenli olarak Kojenerasyon Derneği ve Teknik Yayıncılık tarafından düzenlenen bu konferans kojenerasyon sistemleri ve çevre ile ilişkileri konularını kapsayarak, sektörde yaşanan yasal, teknik ve yakıtlar hakkındaki tüm gelişmelerin tartışıldığı bir zirve olma özelliği taşıyor.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu seneki konferansa da yerli ve yabancı birçok misafir katıldı. İki gün içerisinde 700 kadar kişinin ziyaret ettiği kon-feransda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, BOTAŞ, ve TEAŞ tarafından yeterli ilgide olmamakla beraber üst düzey yöneticilerce temsil edilmiş ve yine aynı şekilde kojenerasyon sistem üreticisi ve kullanıcıları firmaların üst kademe yöneticileri katılımlarıyla konferans renklendirilmiştir.

 


Etiketler