Header Reklam

4. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi

20 Haziran 2011

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), "MTMD'nin Geleceği ve Hedefleri" konulu çalıştayını 14-15 Mayıs 2011 tarihinde Şile Best Western Garden Otel'de gerçekleştirdi. MTMD'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 5 yıllık sürede gelinen noktada eksiklerin belirlenmesi ve bir yol haritası çizilebilmesi, derneğin gelecek profilini masaya yatırmak ve tartışmak, kısa ve uzun vadede hedeflerin neler olacağını belirlemek, sektörde MTMD'nin yeri ve sorumluluklarını saptamak amacıyla yapılan çalıştaya, sektörel dernek başkanları, sektör içinden dernek çalışmalarını bilen konuklar ve MTMD üyeleri katıldı. 3 oturumda MTMD tartışıldı ve son oturumda tüm katılımcıların uzlaştığı maddeler sonuç bildirisi olarak kaleme alındı. Bildirinin maddeleri şöyle:

 

-MTMD?nin saygınlığının yükseltilmesi ve toplumda tanınırlığının artması için PR çalışmalarının yapılması.

 

-MTMD?nin, hizmet alıcılarının bilgi için danıştığı bir kurum haline gelmesi.

 

-Uluslararası benzer kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve gerektiğinde üye olunması.

 

-Hizmet veren bir sektör olması sebebiyle mekanik müteahhitin seçiminde kullanılabilecek metrik tanımlaması ve kriterlerin oluşturulması.

 

-Haksız rekabet ve düşük kar en büyük sorun. Uluslararası arenaya planlı çıkış için çalışmaların yapılması.

 

-MTMD?nin bir sloganı olmalı ve tüm üyeler kullanmalı.

 

-Sektörü rahatlatacak TAB çalışmaları ülke gelişimine katkıda bulunmalı.

 

-Diğer dernekler ve vakıflarla yakın işbirliği yaparak ortak sinerji yaratılmaya dönük çalışmalar yapmalı. TOBB, TIM gibi kuruluşlarda etkin görevler üstlenmeli.

 

-Tesisat sektörünün envanteri hazırlanmalı ve dünya ile karşılaştırılmalı.

 

-Sektöre teknik eleman kazandırmak için eğitim kurumları ve sektörel derneklerle işbirliği yapmalı.

 

-Ortak bilgi bankası oluşturulmalı. Eleman, alt taşeron, tedarikçi ile ilgili bilgiler ve sorunlar burada toplanmalı.

 

-Kurumsallaşma, üye tabanının genişletilmesi ve komisyonların güçlendirilmesi için gereken tedbirlerin alınması.

 

-Derecelendirme ve İklimlendirme Güvence Sistemi (IGS)?nin oluşturulması.

 

-Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi.

 

-Bu tür çalıştaylar profesyonel bir moderatör ile yapılarak bir eylem planı hazırlanmalı.

 

-Kamu kurum ve kuruluşları ile daha sağlıklı ilişkiler kurulmalı. Birim fiyat tarifleri gibi konularda çalışmalar yapılmalı.

 

-Yatırımcı firmaların MTMD üyesi bir firmayı tercih etmesinin sağlanması.

 

-Finansal kaynak sağlanmalı.

 

-Tübitak ve DPT?ye sunulmak ve kaynak yaratmak için projeler geliştirilmeli.

 

-FIDIC ile ilişkiler geliştirilmeli.

 

-Elektrik Müteahhitleri Derneği (EMD) ile ortak çalışmalar yapılmalı.

 

-Amaç, misyon ve vizyon tanımları yeniden yapılmalı.

 

-Yurtdışı hizmetleri ve pazar yaratma çalışmaları için bir fon oluşturulmalı.

 

-MTMD?ye üye firmalardan 2-3 kişinin de dernekte temsilinin sağlanması için alt yapının hazırlanması.

 


Etiketler