3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Yapıldı

05 Ocak 2012 Dergi: Ocak-2012

UEVF 2012-3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile 12-13 Ocak 2012 tarihlerinde Sektörel Fuarcılık tarafından İstanbul WOW Convention Center Yeşilköy'de yurtiçi ve yurtdışından birçok uzman, üst düzey sektör temsilcisi, yerli ve yabancı firmalar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 31. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında gerçekleşen 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı. Açılış töreninde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Malatya Milletvekili-Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. Kıvanç Dinçer ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yusuf Yazar konuşmacı olarak yer aldı.

İki gün süren forumda; İllerde Enerji Verimliliği, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Aydınlatma ve LED Teknolojileri, Binalarda Enerji Verimliliği, Enerji Verimli Ürün Teknolojileri, Yerinden Üretim ve Yenilenebilir Enerjiler, Sanayi ve Enerji Çevrim Sektörü, Ulaşım ve Şehir Planlama, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği, Enerji Verimliliğinin Emisyon Azaltımına Etkileri, Atık Teknolojileri, Karbon Ticareti gibi önemli konu başlıkları değerlendirmeye alındı.

2023 Hedefi Yüzde 20 Tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol ve doğalgazın 2050 yılına kadar ağırlığını koruyacağını, Türkiye'nin ithal ettiği bu kaynakların 2011 yılındaki maliyetinin 55 milyar dolar olduğunu dile getirdi. Bakan Yıldız şöyle devam etti: "Bu petrol ve doğalgazın kullanıldığı yerlerin hepsi enerji sektörü değil. Araçlarda kullandığımız petrol ve türevleri de bu değer kalemi içinde. 2011 yılı içinde 55 milyar doların 25 milyar doları, 15 milyondan fazla aracın tükettiği yakıt kalemini oluşturuyor. Türkiye petrol, doğalgaz, kömür kaynaklarını yerli kaynaklar haline getirmeye çalışıyor. Son 10 yılda arama faaliyetleri 12 katına çıktı. 2023 yılı hedefleri için eldeki yenilenebilir enerji kaynakları yetersiz kalacak, bu nedenle başta nükleer enerji olmak üzere diğer kaynakların da geliştiriliyor olması gerekiyor."

Bakan Yıldız Türkiye'deki enerji sektörüne 3.5 milyar dolarlık doğrudan bir yatırımın olduğuna ve 2023 hedefleri doğrultusunda tasarruf yapmanın da bir gereklilik olduğuna dikkat çekerek "2023 yılına kadar Türkiye var olan enerji kalemlerini iki katına çıkarmak zorunda. 120 bin MW'lık bir lisans müracaatı söz konusu. Bunun 50 bin MW'lık bölümü lisanslarını almış durumda. Bu firmaların yatırımlarını gerçekleştiriyor olması lazım. 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için yüzde 20'lik bir enerji tasarrufu gerekiyor. Elimizdeki somut veriler bu hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor" dedi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Genel Müdürü Yusuf Yazar konuşmasında YEGM'nin, 2011 yılındaki kanun hükmünde kararname ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)'nin yerine, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, enerji verimliliği konularında faaliyetler yürütmek üzere kurulduğunu hatırlattı. Yusuf Yazar; enerji verimliliğinin iklim değişikliği, çevre, enerji güvenliği, enerjide dışa bağımlılık ve ekonomik gelişimimiz açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek her sektörü ilgilendiren ve etkileyen bir kapsama sahip olduğunu vurguladı. Yazar, dünyanın ihtiyaç duyduğu temiz enerji devriminin göz ardı edilemez iki unsurunun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olduğuna dikkat çekerek kurum olarak bu iki konuya odaklandıklarını belirtti ve enerjinin kullanıldığı her alanda daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak için çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasının temel bir enerji politikası olması gerektiğini belirtti. Enerji planlamaları yapılırken amaçlanması gerekenlerin ulusal ve kamusal çıkarların korunması, toplumsal yararın artırılması, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesi olduğunu ifade etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. Kıvanç Dinçer, Türkiye ekonomisindeki cari açığın önemli kısmının enerji ithalinden kaynaklandığına dikkat çekti. "TÜBİTAK olarak konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diyen Dinçer, 2003-2011 yılları arasında enerji konulu projelere 216 proje için 30 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını, enerji verimliliği alanında ise 95 projeye 11 milyon lira hibe destek sağlandığını bildirdi.

Enerji tasarrufu sağlamanın petrol bulmakla eşdeğer olduğuna ve ülkemizde enerjinin verimsiz kullanıldığına dikkat çeken Türkiye Odalar Birliği BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu, "Biz sanayide bir ürün elde etmek için Avrupalı'nın iki katı enerji kullanmak zorundayız. Türkiye, 1000 dolarlık katma değer elde etmek için 270 kilo petrol eşdeğeri harcıyor, Almanya aynı üretim için 160 kilo petrol eşdeğeri harcıyor, çünkü enerjisini verimli kullanıyor" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu BaşkanıMahmut Mücahit Fındıklı, enerjiyi verimsiz kullanmanın sürdürülebilir bir tarafı olmadığını belirtti. Hanelerde kullanılan 24 milyon buzdolabını örnek gösteren Fındıklı, "Bunların 15 milyonu verimliliği düşük ürünlerden oluşuyor. Bunların tamamının A+ ürünlerle değiştirilmesi Keban Barajı, bunların A++ ürünlerle değiştirilmesi ise Atatürk Barajı'nın elde ettiği elektrik miktarı kadar tasarruf yapabilecek" dedi.

Başbakan Erdoğan'dan Beyaz Eşya Üreticilerine Enerjide Verimlilik Plaketi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada tasarrufun milli olduğu kadar insani bir mesele olduğuna dikkat çekti ve belirlenen hedeflere el ele hep beraber ulaşacaklarını söyledi. Refah seviyesi arttıkça enerji tüketiminin de arttığını, Türkiye'nin Çin'den sonra dünyada en fazla elektrik tüketimi yapan ülke olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, "Türkiye artık enerjide yanlış politikaları olan bir ülke değil. Eskiden 'Su akar Türk bakar' diye bir söz vardı. Artık bu söz 'Su akar Türk yapar' anlayışına gelmiştir" dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca, evlerde bulunan 15 milyon adet enerji verimliliği teknolojisine sahip olmayan buzdolaplarının A+ buzdolapları ile değiştirilmesi halinde Ankara'nın bir yıllık elektrik üretimi kadar tasarruf sağlanacağını dile getirdi.
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türk beyaz eşya sektörü olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği için Verimli İşbirliği' hareketine tam destek verdiklerini hatırlatarak "Tüketicinin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak evlerdeki verimsiz ürünlerin değiştirilebilmesi için hükümetimiz mutlaka tüketiciyi teşvik etmeli. Bu amaca ulaşmak için üretici şirketler olarak devletin ilgili birimleriyle el ele vererek çalışmaya hazırız" dedi.
3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda gerçekleştirilen törenle TÜRKBESD Başkanı Özcan Aydilek'in yanı sıra Arçelik adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'a, BSH Ev Aletleri CEO'su Norbert Klein'a, Vestel adına Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya, Indesit Company Türkiye Ülke Müdürü Andrea Ojetti'ye ve Candy Grup Satış Direktörü Engin Özsayın'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Etiketler