21. Yüzyılda Binalarda Enerji Verimliliğinin Planlanması Paneli Yapıldı

05 Haziran 1999 Dergi: Haziran-1999

Izoder (İsı , Ses, Su İzolasyoncula-rı Derneği) tarafından düzenlenen, 21. Yüzyılda Binalarda Enerji Verimliliğinin Planlanması konulu panel, 4 Haziran 1999 Cuma günü, İstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleşti. Sektörün önde gelen isimlerin katıldığı panelde; 29 Nisan 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan TS 825 standardının Bayındırlık ve iskan Bakanlı-ğı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Haziran 1999 tarihinde Resmi Gaze-te'de yayınlanarak 1 yıl mecburi standart olarak yürürlüğe girmesini gündeme getirmek amacıyla yapılan panelde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Metin Üğdül, Enerji Kaynakları Etüd Daire Başkanı Kemal Koman, istanbul Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Onursal Başkanı Celal Okutan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Koçlar Oral, İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Korun, TUKDER Genel Sekreteri Fuat Ekmek-çioğlu, PÜD Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Öner, Şişecam'ı temsilen Yücel Akyürek, Enerji Kaynakları Etüd Daire Başkanı Hakkı Buyruk ve Dosider temsilcisi Hasan Eral yeni uygulama hak-

kında katılımcılara uzmanlık alanlarında görüşlerini ve bilgi birikimlerini aktardılar.

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müsteşarı Metin Üğdül, yeni standartın ilk olarak kamu kuruluşlarında yönetmeliğin çünkü öncelikle halka bu yeniliklerin olumlu yanlarının kanıtlanması gerektiğini, böylelikle bu yeni uygulamanın zamanla özel kuruluşlarda da uygulanmaya başlanacağına inandığını ifade etti. İstanbul Belediyesi Çev Koruma Dairesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise; yeni uygulamaların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışanların eğitim alması gerektiğini önemle vurguladı. Yeni projenin eksik yanlarını gündeme getiren İTÜ Öğretim Üyesi Gül Koçlar Oral ise; projede yıllık enerj miktarlarına göre bölgelendirme yapılırken meterolojik verilere dikkat edilmediğini belirterek, aynı bölümde yer alan istanbul ve Diyarbakır şehirleri arasında önemli meteorolojik farklılıklar bulunduğunu dile getirdi. Paneldeki diğer konuşmacılar ise yeni uygulamalar sayesinde alanlarında sağlanacak enerji tasarrufu miktarlarını istatistik verilerle belirterek bu konularda katılımcılara ayrıntılı bilgi aktardılar.


Etiketler