21 Haziran Dünya Güneş Günü

05 Temmuz 2006 Dergi: Temmuz-2006
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla güneş enerjisi ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Güneş enerjisi dahil yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emin Koramaz şu bilgileri verdi:

Türkiye’nin enerji sorunu, teknolojisi ve yakıtı tamamen dışa bağımlı, atık sorunu çözülmemiş, çalıştırılması bir dizi teknolojik riskler içeren nükleer santraller ile değil, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren, ulusal ve kamusal çıkarları gözeten enerji politikalarıyla çözülebilecektir. Güneş enerjisi, Türkiye’de yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları içinde en yüksek potansiyele sahip enerji kaynağı olarak değerlendirilmeyi beklemektedir. 21 Haziran kuzey yarım kürede güneş ışığından en uzun yararlanılan gün olması itibarıyla Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (ISES) tarafından ‘Dünya Güneş Günü’ olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, enerji politikaları ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji politikalarının oluşturulmasına yönelik çok yönlü çalışmalar yürütmekte, bu kapsamda ‘Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi’, ‘Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu’ ile ‘Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’nu düzenlemekte, 2007 yılında bu etkinliklerin yeniden yapılmasını planlamakta; bu konularda raporlar yayınlamakta; yasama süreçlerine yönelik çalışmalarda bulunmakta ve Meslek İçi Eğitim Merkezleri kanalıyla Jeotermal Enerji Uygulamaları, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isı Yalıtımı ve Enerji Yönetimi ile Doğal Gaz konularında kurs ve seminerler düzenleyerek belgelendirme faaliyetleri de yapmaktadır.

Ülkemiz, yıllardır izlenen ulusal ve kamusal çıkarları gözetmeyen, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yeterince değerlendirmeyen, planlamayı yok sayan, dışa bağımlı enerji politikalarının olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Enerji sektörü günlük ve kısa vadeli politikalarla dışa bağımlı kılınmakta; pahalı, süreksiz ve ithal enerji kaynakları kullanılmakta ve enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 72’lere ulaşmaktadır. Türkiye’nin enerji tüketiminde hidrolik dahil yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise bugün ancak yüzde 12 düzeyindedir. 2004 yılında 67,8 Milyon Ton Eşdeğer PetrolĞMTEP olarak gerçekleşen Türkiye toplam enerji ithalatı, toplam enerji arzının yüzde 72’sini oluşturmaktadır. 2004’te Türkiye’nin ihracat gelirlerinin yüzde 23’ü enerji ithali için harcandı; 2005 yılında ise artarak yüzde 28,94’e ulaştı.

Etiketler