Header Reklam

21. Avrupa Fotovoltaik Güneş Enerjisi Konferansı ve Fuarı 4-8 Eylül 2006 tarihleri arasında Dresden’de yapıldı

05 Ekim 2006 Dergi: Ekim-2006
Güneş Pilleri Endüstri Forumunda, Avrupa Güneş Pilleri Endüstrisi Birliği’nden (EPIA) 900 civarında katılımcı yer aldı. Fuarda ise, 400 civarında katılımcı 16.000 m2 alanda ürün ve teknolojilerini sergiledi. EU PVSEC, dünyanın en büyük foltovoltaik temalı fuarı oldu. Fuar ve Konferansa, 95 ülkeden 6,300 bilimadamı, endüstri temsilcisi ve politikacı katıldı.

Avrupa Fotovoltaik Güneş Enerjisi Konferansı UNESCO, Avrupa Komisyonu, Çevre Bakanlığı gibi kuruluşlarca desteklendi.

EPIA Başkanı ve SCHOTT Solar GmbH şirketi Genel Müdürü Dr. Winfried Hoffmann, açılış konuşmasında, güneş enerjisi endüstrisindeki son gelişmelere yer verdi: 600 megawatt kapasitesi Almanya’da olmak üzere, güneş enerjisinde geçtiğimiz yıl 1.4 gigawatt yeni kapasite tesis edildiğini, bunun 3 milyar euro ciro ve 30.000 kişi iş gücü kapasitesi yarattığına dikkat çekti. Bu gelişme 1990’dan beri üretilen elektriğin kilovat saat başına maliyetini de yarıdan fazla düşürdü. Bununla birlikte güneşten elektrik üretiminin önemli hacmi, dinamik pazar gelişmelerini bekliyor. Zira güneş enerjisi, hala petrol, gaz, uranyum gibi konvansiyonel kaynaklardan elektrik üretiminden daha pahalı.

‘Güneşten elektrik üretimi, 5-10 yıl arasında güney ülkelerinin liberal enerji piyasalarında ekonomik olmaya başlayacak’ diyor Dr.Hoffmann, ekliyor; ‘Kuzeyde, bu noktaya ulaşabilmek bir on yılı daha alacak.’ Dünya elektrik tüketimi hızla artmaya devam edecek ve uzmanların tahminlerine göre 2040 yılında bugünkünden ikiye katlayarak 17.000 terawatt saate ulaşacak. Dr. Hoffmann güneşten elektrik üretiminin yegane akılcı çözüm olduğuna inanıyor. ‘Güneş enerjisi, güneşin ışınımına bağlıdır. Yani güneşin ışınım üretimi, tüketilebilirliğini bire bir karşılar’ diyor.

EPIA’nın 2040 için tahminlerine göre, Dünya elektrik tüketiminin %25’i güneşten karşılanabilecektir. Almanya’da yürürlüğe giren ve yakın bir gelecekte 19 Avrupa Birliğine üye ülkede de yürürlüğe girecek ‘Yenilenebilir Enerji Kanunu’ ile bu süreç desteklenecek.

Gelişmiş ülkeler dünya elektrik tüketiminin önemli hacmine karşılık geliyor ve bu oranlarını giderek artırıyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın bir araştırmasına göre, 2004’te dünya elektrik kullanım oranı %52.4 iken, bu oran Afrika’da sadece %19 idi. Elektrik kullanımı, ekonomik gelişme için temel altyapı unsurudur.

Güneş enerjisinin bir avantajı da, bu gelişim olanağını bölgesel olarak bağımsız hale getirebilmesinde. İspanyol üretici kuruluş Isofoton’un Genel Müdürü ve EPIA Yönetim Kurulu Üyesi Ernesto Macias’a göre, ‘son on yılda endüstri; yüksek performanslı piller, fotovoltaik hibrit sistemler ve dış hava koşulu geçirimsiz inverterler gibi önemli gelişmeler’ kaydetti.

Bu yıl PV Endüstri Forumunda en çok konuşulan konulardan biri de yeni teknolojik gelişmelerin ışığında güneş enerjisinden elektrik üretiminin ekonomik hale gelebilirliği konusunda oldu.

Bir Alman şirketi olan Q.Cells AG’nin başkanı ve EPIA Yönetim Kurulu Üyesi Anton Milner, 4-10 yıllık bir dönem için endüstriye baktığında, güneş enerjisinin teknolojik gelişmeler ışığında maliyetlerinin düşerek rekabetçi bir konuma geleceğini düşünüyor.

Milner konuşmasında; teknolojik gelişmelerin, 5-6 yıl içinde üretim bedellerini % 40-50 arasında düşüreceğini vurguladı. Verilen bilgiye göre, güneşten elektrik üretimi, güneş zengini ülkelerde kilovat saat başına 22-35 AvroCents tutuyor.

Alman Çevre Bakanlığı’ndan Dr. Karin Freier ise forumda Almanya’nın gelecek için politik yaklaşımlarının neler olabileceğine dair bilgiler aktardı. Buna göre 2010’da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin oranı %12.5 olarak öngörülüyor. Bu oranın 2020’de %20’ye çıkması bekleniyor. Alman Çevre Bakanlığı’na göre, 2005 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için üretim yatırımları 9 milyar Avro tutuyor. 2004’te yenilenebilir enerji sektöründe istihdam hacmi 157.000 kişi.

Gelecek yıl, bakanlığın bir çalışma grubu, uzun vadeli bir enerji stratejisi çalışması gerçekleştirecek.

Bir başka Bakanlık temsilcisi Joachim Nick-Leptin, Bakanlığın güneş enerjisinden elektrik üretimine dair politikaları üzerine konuştu. 2005’te watt başına 5.50 Avro’dan 4.50 Avro’ya fiyatların düşürüldüğünü, bunun 2020’de 1.50 Avro’ya düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

PV Endüstri Forumunda, Çin’in bu pazardaki gelişimine de dikkat çekildi. 1999-2002 yılları arasında Çin’de 400.000 kişinin yaşadığı toplam 721 köyü içeren pilot projesi için 200 milyon Avro yatırım yapılmış. Aynı projenin 2006-2010 yılları arasındaki etabı için ise güneş enerjisinden elektrik üretimi için 3.2 milyar Avro’luk bir yatırım söz konusu. 2005 yılının sonunda tesis edilen kurulu güç; 70 megawatt idi. Aynı yıl Almanya’da 1.508 megawatt kurulu güç bulunuyordu. Görülen şu ki, Çin, gerek bu sistemlerin geliştirilmesine gerek dış satımına bir hayli ağırlık vermiş durumda.

Japon İleri Endüstriyel Bilim ve Teknolojiler Ulusal Enstitüsü (AIST)’den Endo Eiichi, Japonyadaki güneş pilleri sektöründeki gelişmeleri anlattı. Japonya, güneşten elektik üretimi alanında destekleyici çalışmalar başlatan endüstri ülkelerinin ilk’lerinden. Eiichi , Japon Fotovoltaik Enerji Birliği (JPEA), güneş enerji kapasitesini 2010’da 5 gigawatt’a, 2020’de 30 gigawat’a ve 2030’da 80 gigawat’ın üzerine çıkarmayı planladıklarını bildiriyor.

ABD’nin tavrında da aynı yönde bir değişim görülüyor. PV Endüstri Forumu’nun açılış konuşmalarında, Amerikan Yenilenebilir Enerji Konseyi Başkanı (ACORE) Michael Eckhart, petrol alımına bağımlığın ve iklim değişmelerinin riskleri konusunda toplumun ve politikacıların duyarlılıklarındaki artışa dikkat çekti. Bu konuda California Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger’in çatılara 1 milyon güneş kolektörü ve güneş enerjisi üretimini 3 gigawat’a çıkartmayı planlayan 3.2 milyar USD’lık yatırımının buna önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

ABD Enerji Departmanı’ndan Richard King, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları için 771 milyon $ bütçe ayrıldığını, ilave olarak 539 milyon $ da nükleer füzyon, güneş enerjisi, biyokütle ve hidrojen enerjisi araştırmaları için tahsis edildiğini söyledi. ‘Güneş Enerjisi Teknolojileri Programı’ için 2005 ve 2006 yıllarında ayrılan 85 milyon $’lık bütçe de 2007’de 148 milyon $ olarak genişletildi. Endüstrinin bu desteklerle, 2020’de kilowat saat başına enerji maliyetlerini 5-10 Cent’e düşürebileceği öngörülüyor.

PV Endüstri Forumu’nda, John C. Bonda Ödülleri 6. kez verildi. Bu ödülle, Avrupa Fotovoltaik Endüstri Birliği (EPIA), yıl boyunca fotovoltaik kullanımını büyütebilecek kişisel ve enstitü bazındaki çalışmaları destekliyor. Bu yılın kazananı Hans-Josef Fell, Alman Parlamentosu’nun bir üyesi, Yenilenebilir Enerji ile ilgili önergeyi parlamentoya sunan ve yıllardır bu konuda çalışmaları bulunan bir kişi.

Hans-Josef Fell, Alman Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısının yazarı. Bu yöndeki çabaları kendisine, 2000’de Dünya Enerji Ödülü ve 2001’de Nükleer Enerjisiz Gelecek Ödüllerini kazandırmıştı.

21. EU PVSEC etkinliği için ayrıntılı bilgi için:

www.photovoltaic-conference.com

Etiketler