2025 Enerji Verimliliği Vizyonu için 'Ulusal Eylem Planı'

05 Aralık 2007 Dergi: Aralık-2007
Altmışın üzerinde enerji, çevre ve diğer disiplinlerdeki organizasyonların bir araya gelerek hazırladıkları yeni bir rapor, Amerikalılara 25 yılda 500 milyar $?ın üzerindeki enerji harcamasını tasarruf ettirecek ve yıllık sera gazı salınımını 90 milyon taşıt hacmine denk ölçekte azaltabilecek önlemleri içeriyor. Konuya ilişkin açıklama, EPA tarafından 13 Kasımda bir bültenle duyuruldu. "2025 Enerji Verimliliği Vizyonu için Ulusal Eylem Planı" ABD?de bakanlıklar, kamu kuruluşları ve diğer kurumsal paydaşların düzenleyecekleri yönerge ve düzenlemeler için yol gösterici bir taslak niteliğini taşıyacak. EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) yöneticisi Stephen L.Johnson konuya ilişkin şunları söyledi; "Çevresel sorumluluk, herkesin sorumluluğudur Ğ Bugün resmi makamlara baktığımda memnuniyetle görebiliyorum ki; kamu kuruluşları ve enerji alıcıları, bu düsturu yüreklerine kazıdı. Bir ortak koruma taahhüdü söz konusu. Amerikalılar enerji verimliliğinin geleceği için vizyon geliştirmeyi bugünün gerçeği olarak kabul ediyorlar." Eylem planı EPA ve DOE (ABD Enerji Departmanı) işbirliği ile 2006?da başlatıldı. Plan, hükümete, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına yasal düzenlemeler yapabilmesi, engelleri bertaraf edebilmesi için yardımcı olmayı hedefliyor. Konutlarda, ticari yapılarda ve endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini artırarak, tüketilen enerjiyi azaltmak ve enerji faturaları için daha azını ödemek gibi somut yararları gözeten 2025 Vizyonu için ilk etapta 30 organizasyon çalışma grubuna katıldı. Bu katılım 120 organizasyona ulaştı. Bu çerçevede yapılacak çalışmalar arasında meslek içi, kurumsal eğitimler ve kamuya yönelik yönlendirici kampanyalar da yer alıyor.


Etiketler