2000 yılında Sabancı Center’da başlayan teknik çalışmalar 2008 yılı sonunda tamamlanacak...

05 Aralık 2006 Dergi: Aralık-2006
1994 yılında, jeneratör egzost borusu için duvar geçisine konulan kovan kısa yapıldığından, ses izolasyonunun egzos borusuna değmesi nedeniyle yangın çıkmıştır. Her iki kuledeki jeneratör odalarına ait izolasyon detayı değiştirildi ve sorun giderildi.


1997 yılında yerin 1metre altından giden ¯ 2 inç’lik PE havuz besleme hattı, kum dolgu içine karışan bir taşın, zeminin ağırlığı ile boruyu delmesi nedeniyle, 20 cm hasırlı beton ve 15 cm’lik asfalt altında tesbit edilene kadar ciddi bir su kaybına neden oldu. Boru değişimi yapıldı ve sorun çözüldü.

Her iki kulenin tesisat katlarına basan sekonder sirkülasyon pompalarında, proje seçimi ile uygulama arasında fark tespit edildi ve projeye uygun pompalar monte edilerek ve tesisat değiştirildi.

Isıtma dağıtım kollektöründen, hazine binasına ait kollektörü besleyen hat üzerinde bir pompa bulunmadığından, ısıtmada sıkıntılar yaşandı ve hat üzerine ilave olarak pompa konuldu.

Akbank kule 1. kademe statik ısıtma hattına ait eşanjörün üzerinde bulunan primer pompası emişi, dağıtım kollektörüne olan mesafe nedeniyle oluşan direnç farkından dolayı ısıtmada sıkıntılar yaşandı ve primer pompa, dağıtım kollektörü üzerine monte edilerek sorun giderildi.

Sıcak su boylerlerine ait ısıtma serpantini galvanizi paslanma yaptığından, serpantin paslanmaz çelikten tekrar imal edildi ve sıkıntı ortadan kaldırıldı.

Soğuk izolasyonlarda özellikle vana gruplarında yaşanan sorunlar nedeniyle tüm kollektörler ve üzerindeki vanalar programlı olarak söküldü, temizlik sonrasında epoksi boya ile boyanarak üzerine yeniden kauçuk izolasyon yapıldı.

Bina kuruluşunda sızdırmazlıkları yağlı salmastralı tipte olarak monte edilen toplam 16 adet sirkülasyon pompası, programlı olarak üretici firmaya gönderilerek hepsine mekanik salmastra takıldı.

Isıtma kazanlarının arka kapaklarında sifon uygulaması yapılmadığından oluşan kondenzasyon nedeniyle duman borularında delinmeler oldu, sifon montajı ile sorun giderildi.

Galvaniz olan kullanma suyu tesisatında depozit altı korozyon nedeniyle, meydana gelen delinmeler neticesinde, tüm binadaki borular ve kollektörlerin yüzde 90’ı değiştirilerek yenilendi.

3. Bodrum katta bir sebepten meydana gelen duman, 3 bodrum katına dağılmış ve yangın sistemini olumsuz etkiledi. Binada yapılan kontrol sonucunda yaklaşık 1700 adet duman geçişini sağlayan açık nokta tespit edilerek hepsi kapatıldı.

Garajlardaki yangın dolaplarını besleyen hat üzerinden branşman alınarak, sisteme ilave köpüklü söndürme için alt yapı hazırlandı.

Fuel Oil tanklarının bulunduğu mahaldeki sprinkler sistemi, köpükle söndürme sistemi haline dönüştürüldü.

Kullanma suyu hidroforuna ayrı bir besleme ile ikinci bir hidrofor konarak yüzde 100 yedek sağlandı.

Soğutma kulesinde, veriş ve emiş üzerindeki by-pass’ı engellemek için, hava emiş ağzına davlumbaz konulmuştur.

Soğutma kulesinde, orijinal 3/4 inç blöf vanası yerine, 2 inç’lik otomatik vana konuldu, kondaktivite ölçme cihazı monte edilerek suyun iletkenliği kontrol altına alınarak otomatik blöf sağlandı.

1000 kW kapasitedeki 4 soğutma kulesinin her biri üç gözden meydana gelmektedir. Su besleme sadece bir gözden yapıldığından her üç gözde oluşan iletgenlik miktarlarının da farklı olduğu tespit edildi ve her 3 göze aynı anda su beslemesi ve blöf yapacak alt yapı oluşturuldu.

Soğutma kulesi damper kanat pimleri, paslanmaz pimler ile değiştirildi.

Bina otomasyon sistemi, işletmede yaşanan tecrübelerle, proje üzerinde 100’e yakın müdahale ile sürekli geliştirildi. Çalışmalardan bir örnek gerekirse, kuruluşunda ısıtma sistemi dış hava kompanzasyonu ile tek eğri üzerinden çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. 136 metre yüksekliğindeki bina, kuzey ve güney cepheleri ile düşünüldüğünde, konfor ile ilgili sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdı. Eğri sayısı artırılmış, bina zonlara bölünerek her bir zon farklı eğri ile çalışır şekle getirildi.

Akbank bilgi işlem merkezi ve Sabancı Telekom UPS’leri bina UPS’lerinden ayrılarak bağımsız hale getirildi.

Bahsettiğimiz örnekler yaşananlardan alıntılardır. Bu örneklerin yanında, Sabancı Center’da, sürekli yapılan teknik çalışmalara ilişkin şu bilgileri verebiliriz:

Soğutma kuleleri üzerindeki 12 adet fan motoruna , frekans konvertörü monte edilerek otomasyon sistemi tarafından kontrol edilir hale getirildi.

Isıtma ve soğutma sisteminde yaklaşık 3 yıldır frekans konvertörü montajları bir program dahilinde yapılmaktadır. 2008 Yılında tüm frekans konvertörleri, yenilenen otomasyon sistemi içine alınarak, bina otomasyonu ile entegre edilecektir.

F/K kontrollü çalışan klima sanralları dışında kalan sabit devirli santrallarda ölçüm yapılarak, tasarruf sağlanacak cihazlara F/K uygulaması yapıldı.

CFC-11 içeren 3500 kW kapasiteli 2 santrifüj soğutma grubuna sahip binanın 2007 yılı içinde aynı kapasitede frekans konvertörlü yüksek COP değerli cihazlarla değişimi programlandı. Bu değişim ile klima santralından soğutma kulesine kadar tüm sistem, frekans konvertör kontrollü olacak ve bina otomasyon sistemi ile bu zincirin tamamı aynı anda izlenir hale getirilerek, sistem COP’si izlenecek hale dönüştürülecek.

Isıtma sistemine ait kazanlara "AutoFlame" sistemi monte edildi.

2000 yılında kışın free cooling uygulaması başlatıldı ve 2008 yılında otomasyon sistemine alınarak çalışmanın tam otomatik olması programlandı.

İzolesiz tüm ısıtma vanaları, kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma eşanjörleri, kazan ön kapak içine ısı izolasyonu yapıldı.

2006 yılında her iki kuleye ait telefon santralları, son teknoloji digital sistemler ile değiştirilerek yenilendi.

Tüm cihazları elektrikle çalışan Akbank ve Holding mutfaklarına doğalgaz dönüşümü yapıldı.

Binanın tasarruflu ampul kullanılmayan bölümleri, tasarruflu ampuller ile değiştirildi.

Aydınlatma armatürlerine ait mevcut balastların elektronik balastlar ile değişimi başlatıldı.

2008 yılı programındaki otomasyon sisteminin yenilenmesi sistemin, diğer sistemler üzerindeki etkinliği artırılacak, enerjinin izlenmesi gibi her türlü çıktı alınarak yapılan istatistikler ile binanın yapısal karakteri ortaya çıkarılacak.

Değişen otomasyon sistemi ile tek bir klima santralından, ihtiyaca göre kat bazında havalandırma yapılacak özellik sağlanacak.

CCTV sistemi tamamen renkli hale dönüştürülmüş ve kartlı giriş sistemi teknolojik olarak yenilenmdi.

Yangın senaryosu mantığı, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın önerisi ile değiştirildi. 2007 yılı içinde yangın algılama sistemi yenilenmek üzere programlandı.


Etiketler