2. İklimlendirme Konferansı Düzenlendi

05 Aralık 2014 Dergi: Aralık-2014


İstanbul’da bu yıl “HVAC & IR, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Enerji ve Endüstriyel Gelişmeler” ana temasıyla düzenlenen 2. İklimlendirme Konferansı 4 Kasım 2014 tarihinde Marriott Hotel Asia’da gerçekleşti. Eventuum tarafından düzenlenen ve Asal İklimlendirme, Hitachi ve Cantaş sponsorluğunda yapılan konferans, ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, yalıtım, enerji sektörleri ile ilgilenen tüm kullanıcı, müşteri, karar verici, tasarımcı, uygulayıcı, yatırımcı, inşaatçı, projeci,  üretici, ithalatçı, mühendis ve mimarları bir araya getirdi. Açılış konuşmasını Çukurova Isı, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER), İktisadi Kalkınma Vakfı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın yaptığı İklimlendirme Konferansı, sektörün duayenlerini ve liderlerini ağırladı.
Konferansta “AB’ye Giriş Sürecinde Çevre Yaklaşımları ve Yeni Teknolojiler” konulu sunumu ile Onaran Teknoloji ve İSEDA Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Otaran yer aldı. Otaran sunumunda şu bilgileri katılımcılarla paylaştı: “Tüm dünyanın ortak akılla geldiği nokta, karbondioksit salımının düşürülmesi gereksinimidir. Bunun destekleyici unsuru olarak dünyada karbon borsaları oluşturuldu. Bizlere de düşen üretimde karbon tüketimimizi minimize etmek, ODP’si yüksek gazların kullanımını durdurmak, yüksek verimli ve bakımı kolay cihazlar üretmektir. Kyoto Protokolü direktifi olarak piyasada 3 kg ve üzeri miktarlarda gazlara özel yetiştirilen teknik ekip müdahale etmek zorundadır. Çünkü en çok gaz, bakım-servis esnasında atmosfere salınmaktadır. İSEDA olarak bu konu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık, yakın zamanda konuyla ilgili eğitimler vermeyi planlıyoruz. Dünyada sessiz devrim olarak nitelendirilen gelişmelerden biri de VRF’lerde kullanılan ve verimi artıran Neodyum mıknatıslar. Ülkemizde de bunların kullanımının yaygınlaşması gerekiyor. Dünya artık DC inverter motor kullanıyor, yenilenebilir enerjili sistemlere ve bu sistemlerle entegre olabilen cihazlara ağırlık veriyor. Bizim de dünya ile paralel olarak üretim teknolojilerimizi güncellememiz, mevcut sistemlerimizi daha verimli olanlarla değiştirmemiz gerekiyor”.
Otaran’ın ardından ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “2014 Gelişmeleri Işığında Türk İnşaat Sektörü ve İmalat Sanayii’nin Durumu” konulu bir sunum yaptı. Sunumuna dünyada enerji üretimi ve kullanımına genel bir bakış konu başlığı ile başlayan ve dünyada hâlâ 1,3 milyon insanın elektriğe erişimi olmadığını dile getiren Turan, şunları söyledi: “Dünyanın tüm ülkeleri enerjiye sahip olmak ve onu yönetmek istiyor. Buna paralel olarak enerji politikaları her geçen gün değişiyor, gelişiyor ve güden güne daha çok önem kazanıyor. Petrol fiyatlarının son 4 ayda % 30 düşmesi kısmen de olsa cari açığımız konusunda bir gerileme yaratıyor. Yine de unutmamalıyız ki ülkemizin toplam enerji talebinde % 106 oranında çok ciddi bir artış söz konusu. Son beş yılda enerji için harcamalarımız ise 238 milyar Dolar’ı buldu.” dedi. Turan, yerli firmalarımızın markalaşmasının da önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 20 milyar Dolar. 2023 için ise bu konuda dünyada ilk üç hedefleniyor. 2013 yılında toplam proje bedeli anlamında 31,3 milyar Dolar ile rekor kırdık. İnşaat sektörü; müteahhitlik gelirleri, tasarım gelirleri ve yapı malzemeleri ihracatı dahil edildiğinde ülkemizin 1. ihracatçısı konumundadır ve cari açığın düşürülmesi için ciddi oranda pozitif katkısı vardır. Otomotiv ve tekstil konusunda ise markalı üretimimiz çok düşük seviyelerdedir. Eğitim, ar-ge ve inovasyon çok önemli. Markalaşma konusunda çok ciddi çalışmalar yapmamız ve uluslararası arenada yarışabilecek markalar yaratmamız gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de devletin maksimum seviyede teşvik vermesi şarttır.”
Orhan Turan’ın ardından Asal İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Karakaya “Küresel Oyuncu Olarak İklimlendirme Sektörünün Makro Başarı Hedefinde Eğitimin Yeri ve Önemi” başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’deki mesleki teknik eğitim sorunlarının altını çizen Karakaya, “Ülkemizde nitelikli eleman sorunu çok büyük; mesleki teknik yüksekokulları konusu ise oldukça karmaşık. Her şeyden önce kavramları netleştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde çok fazla eğitimli insan var, işsiz; sanayide çok fazla iş var, elemansız… Mevcut insan sermayesini etkin kılmak zorundayız. Öncelikle dilimizden ‘ara eleman’ tanımını tamamen atıp, yerine ‘nitelikli iş gücü’ kavramını koymamız gerek. ‘Ara eleman’ tanımı, o gruptaki insanlardan beklenen iş türüne göre çok yetersiz ve itici bir tanım. Kimse ara eleman olmak istemez. Kimse, ‘ne iş yapıyorsun?’ diye sorulduğunda ‘ara elemanım’ demek istemez. Bu yüzden işin kendisine uygun bir tanım olarak ‘nitelikli iş gücü’ tanımı çok daha yerinde olacaktır. Avrupa artık dual eğitim sistemine geçti. ‘Devlet-Sanayi’ işbirliği ile nitelikli iş gücü sorununu çözmeye çalışıyorlar. Kendi yeterlilik sistemlerini oluşturuyor, tanımlar geliştiriyor ve sertifika sitemleri oluşturuyorlar. AB Yeterlilik Çerçevesi, sektör ağırlıklı bir mesleki eğitimi temel alıyor. Yani devlet yerine sektör okullardaki müfredatı belirliyor. Ülkemizde de bu modelin geliştirilmesi gerekiyor. Bahsetmek istediğim bir diğer sistem ise Europass sistemi. Bu sisteme göre, eğitilmiş ve eğitimi tanımlanmış insanlar, Europass sistemine dahil edilerek bir havuz oluşturuluyor. Bu sayede sistemdeki insanların meslek tanımı ve yeterliliği tüm dünyada tanınıyor. Bu ve benzeri uygulamalar ile ilgili ülkemizde de çalışmalar yapmalıyız” dedi. Karakaya ayrıca üniversitelerde ‘iklimlendirme mühendisliği’ bölümleri açılması için çalışmaların ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Turhan Karakaya son olarak sektörde pek çok firmanın eğitim merkezlerinin bulunduğuna dikkat çekti ve tüm firmalara, ellerindeki imkanları eğitim için seferber etmeleri çağrısında bulundu.
Konferansın bir diğer konuşmacısı, Eryap ve XPS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu idi. Eruslu, “Yalıtımda Performans, Sürdürülebilirlik ve İnovatif Yöntemler” konulu sunumunda gün ışığına göre tasarlanan Mısır Piramitleri, Tibet Potala Palace, Japon Geleneksel Evleri Minkalar, TURF Evleri gibi örnekleri katılımcılarla paylaştı. Ayrıca yeşil çatı uygulamalarını da yine örnekleri ile aktaran Eruslu sunumunun ‘Yalıtımın Yapılardaki Önemi’ kısmında Hamburg Mannheimer Yönetim Binasında gerçekleştirilen uygulamayı detayları ile anlattı. Eruslu, ilgili örnekte 32 yıl sonra gerçekleştirilen kontrollerde yalıtım malzemesinin boyutsal herhangi bir kaybının olmadığına dikkat çekti.
“HVAC Sektöründe ErP- Ecodesign Yönetmelikleri ve Ülkemizdeki Etkileri”  konulu oturumda ECA Emar Genel Müdürü Mustafa Güngör, ısıtma sistemlerinde cihaz verimliliğinin önemine dikkat çekti. Güngör ErP Yönetmeliği ve Ecodesign gereksinimleri hakkında detaylı bilgileri katılımcılara aktardı.
Konferansta ayrıca sırasıyla, “Neden Japon Markaları?” konulu oturumda Fujitsu Dubai Genel Müdürü Toshiyasu Ohno, “Üretici Penceresinden İklimlendirme Sistemleri ve Klima Santrallerinde Türkiye’nin Konumu ve Gelecek Perspektifi” konulu oturumda Aldağ Genel Müdürü Tevfik Akannaç, “Klima Tesisatlarında Nemlendirme” konulu oturumu ile Havak Genel Müdürü Ahmet Gökşin, “Yenilenebilir & Alternatif Enerji ve Tüketici Bilinci” konulu oturumda RES Enerji Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Küçükçalı, ve “3E Ekonomi, Enerji ve Ekoloji” konulu oturumda Çırağan Palace Kempinski Şef Mühendisi Tayfur Cinemre konuşmacı olarak yer aldı.
Hitachi Türkiye Ülke Müdürü Erman Akgün ve Cantaş Genel Müdürü Dr. Özgür Arseven ise özel sunumları ile katılımcılara yeni yükselen teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Konferansın destek sponsorları arasında ise konferansa standları ile katılan Hitit Mühendislik, Ges Teknik, Altherm, Ode Yalıtım,  Eryap, Aldağ, Havak, Onaran Klima, Fujitsu Abkay Grup, Genç Mühendislik, RES Enerji ve Rothenberger yer aldı. İklimlendirme, Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA), XPS Isı Yalıtımcıları Derneği de konferansı destekleyen dernekler arasında yer aldı. 2. İklimlendirme Konferansı’nda, sektör temsilcilerinin yanı sıra, kamu, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitimciler, inşaat şirketleri, projeciler, mühendisler, danışmanlar, mekanik ve inşaat taahhüt şirketleri, otel, residence, yüksek yapı, alış-merkezleri gibi büyük yapıların teknik müdürleri de katılımcı olarak yer aldı.
 

Etiketler